Říjen 2012

Pokud proti někomu něco mám, brání mi to, abych se cítil milován

13. října 2012 v 23:56 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Když vůči někomu chováme odsudek či hořkost, distancujeme se od něj a zavíráme dveře vedoucí k přijímání. To, co proti němu máme, nám stojí v cestě k pocitu, že jsme milováni. Lidé kolem nás možná velice milují, jenže my nejsme schopni to cítit, protože jsme zavřeli dveře a odtáhli se. Tyto dveře lze otevřít, když jsme ochotni zbavit se odsudků - díky tomu můžeme přijímat.

* * *

Dnes se zbav hořkosti, kterou vůči někomu chováš. Požehnej mu a vnímej, jak otvíráš dveře, abys mohl opět přijímat. Vnímej veškerou lásku, jež těmito dveřmi přichází, vnímej veškerou hojnost, která k tobě přichází.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano


Ovládat okolí se snažím jen tehdy, když ztrácím důvěru

13. října 2012 v 23:53 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Snaha mít vše pod kontrolou je reakcí na náš strach. Ovládat ostatní lidi, dění či sami sebe se pokoušíme tehdy, když se bojíme, že nám někdo ublíží jako kdysi v minulosti. V podvědomé mysli se pod potřebou ovládat skrývají staré citové úrazy a oblasti, kde zapomínáme na víru a ztrácíme důvěru i sebedůvěru. Každá situace, kterou se snažíme mít pod kontrolou, patří k těm, v nichž nám schází důvěra.
Důvěra je síla naší mysli, která spojuje všechny její části dohromady a soustřeďuje je jedním směrem. Víra je skutečnost, že v tuto část vlastní mysli věříme. Vneseme-li do nějaké situace důvěru, obnoví se naše sebedůvěra, což nám umožní vzdát se kontroly nad děním, takže se věci mohou pohnout kupředu. Důvěřujeme-li, začne jen díky síle naší mysli fungovat v náš prospěch i to, co na první pohled vyhlíží tragicky či negativně.

* * *

Dnes v každé situaci vnímej to, co se snažíš ovládat. Vnes do této situace důvěru. Veškeré potíže pocházejí z nedostatku sebedůvěry. Ochota věřit, že ty sám a s tebou i lidé v okolí děláte to nejlepší, co můžete, znamená, že důvěřuješ tomu, že všechno pracuje pro tebe. Důvěra není naivita - důvěra znamená, že k vyřešení situace používáš sílu svého ducha.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano


Ukončování nezdravých vztahů

13. října 2012 v 23:51 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Pokud vás to táhne pryč od lidí, kteří uplatňují škodlivý životní styl, nejste sami!
Když je smysl vztahu naplněn, vaše tíhnutí ke vztahu klesá. Můžete cítit, že vás již tolik neláká trávit čas s některými lidmi, dokonce se jim možná začínáte vyhýbat. Prosím, neodsuzujte se za tento proces, protože je stejně přirozený jako kterýkoli cyklus v přírodě.
Vyvarujte se přemítání o tom, proč vztah nefunguje, protože to ve vás vytváří škodlivý vnitřní nepokoj. Vyhněte se také vnitřnímu argumentování s druhými osobami! Nemáte zapotřebí posuzovat, proč vás to od těchto lidí táhne pryč, ani nepotřebujete jejich požehnání nebo svolení k ukončení vztahu. Vy nejste "ti špatní", stejně tak jako nikdo z nich!

Andělé vám mohou pomoci vztahy ukončit tak láskyplně, jak jen to jde.
Dívejte se na své anděly stejně jako na osobu, která vás veze autem na letiště: pomohli vám dostat se tam, kde nyní jste (včetně toho, že vám pomohli stát se silnější osobou skrze všechen zmatek a neklid). Když vaše letadlo vzlétne a vy letíte výš a výš, pocítíte lásku a vděčnost za to, jakou roli sehrála tato osoba ve vašem životě… i když s vámi třeba neletí stejným letadlem.
A pamatujte také na to, že váš zdravý životní styl a vyzařující štěstí je nejlepším učitelem a vzorem, který může inspirovat druhé k tomu, aby také propustili staré škodlivé způsoby.

S láskou, Doreen Virtue ♥

Indiánská tradice namlouvání partnerů

13. října 2012 v 23:48 | Ariella |  Andělská láska
Courtship - tradice rodilého Američana
(pokračování článku 'Jak si vybírám partnery? Jak jsem sám vybírán?')
V západním světě víme málo o tradicích namlouvání původních Američanů. Poznali jsme je díky jednomu šamanovi, který nás vzdělával v "Old Ways". Tento muž žije v ústraní. Z úcty k němu ho nebudeme jmenovat. Vysvětlil nám, že hlavní roli v tradicích namlouvání hraje tak zvané "Pow Wow". Je to ceremoniální setkání původních Američanů, které trvá zpravidla tři dny a tři noci. Vytvoří se svatý kruh, uvnitř nehož se tančí za rytmického bubnování a zpívají se tradiční zpěvy. Přesněji řečeno: Muži tančí. Mají přitom na sobě symbolické oblečení, které se jmenuje "Regalia", je z kůže, perel, peří, zvonečků, ozdob na hlavu, vějířů, chřestidel a tak dále, které si každý tanečník stovky hodin vlastnoručně vyrábí. Každý nejmenší detail má duchovní význam, vypráví nějaký příběh a vypovídá něco o tom, jaký tanečník vlastně je. Regalia indiánského tanečníka je opak toho, co představuje kostým. Kostým se nosí na západě například na karneval. Vždycky slouží tomu účelu, zakrýt, kdo vlastně člověk ve skutečnosti je, neboť kostým si člověk bere na sebe, aby vypadal jako někdo jiný.
V tomto smyslu není Regalia v žádném případě kostým. Už nejstarší původní obyvatelé Ameriky věděli, že člověk ztrácí svou energii a sílu, když se pokouší předstírat, že je někdo jiný, než ve skutečnosti je. Skutečnou sílu má jen ten, kdo ví, kým je, když podle toho žije a také to dává najevo!

Během Pow Wow se zdržují ženy mimo svatý kruh a pozorují muže, neboť si mezi nimi budou vybírat své budoucí partnery. Ženy se chovají zdrženlivě a vznešeně, muži se musí hodně namáhat a dokazovat, že jsou toho hodni, aby na nich krásné grácie vůbec spočinuly pohledem. A když mluvíme o tom, že se muži musí namáhat, znamená to, že tančí nejméně deset hodin ve dne a často pokračují i v noci. Natřásají peřím, předvádějí nejlepší taneční kombinace, a ukazují svoje působivé pohyby a to všechno z touhy po tom, aby si je za tři dny některá žena zvolila.

Ještě než budeme popisovat další podrobnosti Courtship Pow Wow, chceme vám dát nahlédnout do mytologie Indiánů Pueblo, kteří žijí v matriarchátu. Podle jejich tradice je úkolem, nebo lépe řečeno, výsadou muže, láskyplně se starat o ženu, podporovat ji a být tu vždycky pro ni. Ona je centrem jeho univerza. Žena bude tak naplněna láskou, že exploduje a stane se hvězdou na nebi - a manžela vezme s sebou ke hvězdám. To není jen tak nějaký vymyšlený příběh, nýbrž živoucí tradice. Opravdovému muži se podaří umožnit to své ženě, tomu se všeobecně věří. Žena si je vědoma toho, že v sobě nese skutečný poklad a že klíč k tomuto pokladu je jeho láska.
Indiánští muži znají kromě toho ještě tajemství, které západním mužům, jak je vidět, zůstalo skryté: Když si žena zvolí muže přesně podle svého, a miluje ho, může jí muž dát stejně tolik lásky, to znamená nevýslovně mnoho, a vždycky dostane ještě více lásky zpět. Poklad, který v sobě žena nese, teče jako nezadržitelný pramen a splní mužovy nejodvážnější sny a přání. Žena ví, co muž potřebuje, ještě dřív, než si to uvědomí on sám.

Teď určitě chápete ještě líp, co je při Courtship Pow Wow ve hře. V této souvislosti je také důležitý význam anglického slova passion, které můžeme přeložit jako "oddanost", ale ne tak docela jako "vášeň". Naše definice slova passion je: Je to hluboká a silná emocionální energie, která vychází z těch nejvroucnějších přání. Je to emocionální energie, kterou cítíme, když děláme věci, které nás skutečně obšťastňují, které nás naplňují a motivují jako nic jiného. Tuto energii mohou dobře vnímat i jiní lidé.
Ženám, které pozorují muže během Courtship Pow Wow, je jasné, že pro ně bude strašně těžké nějakého muže opustit, až se do něho opravdu zamilují. Proto žena přemýšlí, než nějakému muži věnuje srdce a lásku. Nechá pracovat mozek, ale i intuici. Snaží se přesně zjistit, jestli se muž, kterého si vyhlédla, k ní hodí, a zda bude schopen splnit všechna její přání a uspokojit všechny její potřeby. Pozoruje ho nejen při tanci, ale všímá si i toho, jak se chová ke své rodině a k přátelům, když je mimo svatý kruh. Pozoruje způsob jeho chování, který by mohl vypovídat něco i o tom, jaký asi bude manžel a jak s ní bude zacházet.
Naproti tomu muži vědí, že je nevyhnutelné, aby si je žena vybrala a z celého srdce je milovala. Neboť když to tak nebude, nezůstane v manželství, nezávisle na tom, co jí muž mohl všechno nabídnout. Zmizí, jakmile se objeví "ten pravý".

Pro ženu je důležité vědět, že se muž kvůli ní snaží, že pro ni tančí, že tančí jen pro ni. Velmi bedlivě ho pozoruje a čeká tak dlouho, než má jasno. Kromě toho dává žena pozor na rytmus bubnů a na to, jestli je muž schopen a je natolik citlivý, aby se podvolil rytmu. Podle toho se dá hodně poznat, protože rytmus symbolizuje tlukot srdce ženy. Dobrý tanečník se tedy umí vcítit do partnera.
Na konci Courtship Pow Wow jsou vášnivé tance. (Nezapomeňte, že tanečníci ze sebe už tři dny vydávají to nejlepší, což si samozřejmě žádá dobrou kondici.) Ženy stojí zase kolem svatého kruhu a volají například: "Trochu to rozpal!" Vyzývají muže, aby tančili jako vítr a předvedli veškerou svoji sílu, energii a důstojnost.
Přece jen však nevyhraje ten údajně nejlepší tanečník ze všech, nýbrž ten, kdo je v očích určité ženy speciálně pro ni ten nejlepší tanečník a partner. Když se zabubnuje naposled, poklekne každý tanečník před ženou, od které si přeje, aby si ho zvolila. Pokud si ho skutečně vybere, vytáhne z jeho ozdob na hlavě dlouhý pásek a táhne si ho na místo, které pro oba vybrala.

Nejdůležitější body našeho pozorování:
 • Existuje jasně strukturovaná a osvědčená ceremonie za účelem výběru partnera.
 • Zúčastnění vědí, co potřebují. Vědí, kdo jsou.
 • Muži jasně ukazují, kdo jsou, vyjadřují tancem své skutečné emoce a osobnost.
 • Ženy jsou sebevědomé a vybíravé.
 • Ženy čekají, dokud nemají jasno o tom, kdo je pro ně ten pravý.
 • Spoléhají na svůj rozum a intuici.
 • Mají velkou šanci, že si vyberou toho pravého partnera a budou prožívat láskyplné a trvalé partnerství.
 • Mají povědomí o duchovním významu spojení muže a ženy. Partnerský vztah, který takto vznikne, je svatý.

Tato metoda courtshipu má původ v přírodě. V říši zvířat jsou to také samičky, které si pečlivě vybírají, zatímco samečci se ucházejí o jejich přízeň. Proč by to mělo být u lidí jinak?
Bohužel, spousta žen na Západě si myslí, že se musí hodně snažit, aby si našla partnera. Ve většině případů žijí nedobrovolně samy a jejich silné emoce (například pocit opuštěnosti) překryjí přirozenou schopnost intuice. Odloží svoji přirozenou roli, a nabízejí své sexuální přednosti, protože zoufale doufají, že si je někdo konečně vybere. Tím se samy nasměrují do nešťastné slabé pozice, která může možná přispět k tomu, že prožijí jednu noc, ale přináší málo šancí získat láskyplný partnerský vztah. Je velmi pravděpodobné, že se takové ženy stanou obětí mužů, kteří svádění žen berou jako sport a ženu samotnou jako trofej.

Muži jsou vůbec úplně jinak naprogramovaní než ženy. Žena je může hodně přitahovat a mohou s ní být dokonce intimní a přece k ní nemusejí mít nikdy žádný hlubší cit. Tento základní program často vede muže k tomu, aby spolu nespojovali srdce a tělo. Před mnoha tisíci lety to znamenalo pro muže přednost, když se dokázal oddělit od svých emocí, protože byl v první řadě lovec a válečník. Ještě dnes je muž, který nedává najevo city ani bolest, považován na západě za silného a mužného.
Ženy jsou naprogramované jinak. Velice snadno se citově připoutají na lidi i věci. A protože to vědí, jsou normálně vybíravější než muži (právě ve volbě intimního partnera). Ale jakmile se jednou rozhodnou, hluboce se citově připoutají. Ženy a muži mají tedy už od počátku partnerství zcela rozdílná očekávání.
Kromě toho dělají ženy často chybu a domnívají se, že jejich nový milenec prostě ještě neví, že ony jsou pro něho ty pravé. Taková žena se proto snaží muže přesvědčit, že je pro něj ideální partnerka, tím, že ho rozmazluje a všechno mu dá. Ale pozor! Pokud někoho musíte přesvědčovat, nemá to nic společného s láskou.

* * *

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora


Jak si vybírám partnery? Jak jsem sám vybírán?

13. října 2012 v 23:47 | Ariella |  Andělská láska
V každé společnosti na této planetě existují rituály a určité způsoby chování, které slouží k tomu, získat přízeň "toho pravého nebo té pravé". V některých kulturách se z těchto rituálů vyvinula určitá forma umění, která se v průběhu staletí osvědčila a dědí se z generace na generaci. Jiné společnosti sice nemají žádné vlastní rituály, ale místo toho tady fungují nepsané zákony, které se vztahují k tomu, co má nebo raději nemá člověk dělat, aby získat budoucího partnera. Chtěli bychom vás seznámit s různými možnostmi volby partnera, abyste lépe rozeznali, zda potenciální nebo momentální partner odpovídá skutečně vašim potřebám a co s sebou do vztahu přináší.

Všem ostatním rozhodnutím, která chceme v životě udělat, předchází dlouhá doba zvažování, například: "Mám si koupit tohle auto, nebo jiné? Mám jet na dovolenou tam či onam? Pro jaké budoucí povolání se mám vzdělávat?" Většinou se člověk na tato rozhodnutí dobře připraví. Zkoumáme až do nejmenšího detailu rozhodující rozdíly a než se rozhodneme, dokonce se možná informujeme u nejrůznějších zkušených poradců. Ale co se stane v západním světě, když jde o výběr partnera - o rozhodnutí, které velice pravděpodobně změní náš život od základů?
Poprvé se rozhodujeme už někdy v pubertě. Často přitom hraje roli alkohol a někdy dokonce tzv. "pártydrogy" a my doufáme, že někoho poznáme v hospodě nebo na diskotéce. Když se ve skupině vynoří nějaká zajímavá osoba, snažíme se přitáhnout na sebe pozornoost nápadným tancem nebo tím, že jí objednáme nějaký nápoj. Když se to podaří, hra může začít. Ti dva proti sobě stojící kandidáti se hodně snažili, aby vypadali co nejlépe, působili uvolněně nebo neodolatelně a tak dále. Teď se snaží "prodat" svoje přednosti a zakrýt případné nedostatky v naději, že se na ně nepřijde. Zpravidla se snažíme se ukázat z té lepší stránky. To znamená, že ukazujeme tomu druhému to, jak bychom chtěli vypadat, a věříme, že tato zajímavá projekce naší osoby nám přinese úspěch. Tímto způsobem se obsadíme do hlavní role milostného filmu, který se nezřídka změní v drama.
Takový hlavní hrdina by byl například ten, kdo vydává celé jmění za oblečení, ačkoliv má mizivé příjmy, jenom aby realisticky ztělesnil iluzi boháče. Koneckonců viděl v mnoha filmech a zkušenost ho naučila, že muž, který má mnoho peněz, má ve světě dam velkou šanci. Po protancované noci pak bude následovat pozvání na seznamovací vyjížďku v autě omračující značky, nic nevadí, že je vypůjčené, to partnerka neví.

Jinou možnost, jak najít vysněného partnera (nebo jak ho alespoň hledat), nabízí internet. Tady je to samozřejmě ještě lehčí, ukázat se z té nejlepší stránky, která nakonec asi nemá vůbec co dělat s vlastní identitou. Vytvoříme si pána nebo paní "kyberspace" s falešným jménem, vymyšlenou životní situací a zaměstnáním, zkonstruujeme také zajímavá dobrodružství, která jsme prožili v našem iluzorním světě, jenom abychom udělali dojem na naši internetovou lásku. Je to perfektní svět, do kterého promítáme svou perfektní image. Proč si myslíme, že je to nutné? Jakže to bylo s významem toho, vážit si sám sebe a mít se rád? Nebyla to náhodou podmínka láskyplného partnerství?

Obraťme se pro jistotu ještě jednou do svého nitra. Tam je možné prožívat měsíce milostnou historku s někým, koho jsme nikdy neviděli, a kdo, jak se zdá, má pro nás tolik lásky a pochopení. Pokaždé, když přijde nový email, poskočí nám srdce radostí a jsme absolutně happy. Když nám on nebo ona několik dní nenapíše, máme z toho krizi se všemi odpovídajícími symptomy. Dříve nebo později se objeví myšlenka, jak co nejlépe zaobalit svou skutečnou identitu při možném osobním setkání. Jedna oblíbená strategie připomíná lovení ryb. Když zabere nějaká úžasná ryba, musí se vlasec držet pevně tak dlouho, dokud si vzájemně nevyznáte lásku. Člověk přece může s pravdou zacházet trochu opatrně a nechat ji po troškách vycházet na světlo v dalších mailech. To se určitě podaří, protože tak rychle se člověk zase "neodmiluje". Nebo ano?

Je spousta příkladů dokládajících, že zejména na počátku partnerského vztahu se člověk snaží přizpůsobit ideální představě. V Americe se k tomu ještě stává pomalu pravidlem, že mladé ženy využívají služeb plastického chirurga, a dávají si upravit velikost prsou nebo si narovnat nos.
V čem na Západě nejčastěji chybujeme při výběru partnera:
 • Ve fázi namlouvání často naletíme na nepravdivé sliby.
 • Nevíme, proč nás někdo přitahuje.
 • Neodvážíme se ukázat svoje pravé já.
 • Máme pocit, že nejsme dost hezcí nebo dost dobří.
 • Máme strach z odmítnutí a z opuštěnosti.
 • Prožijeme krátké opojení a pak býváme často zklamáni.
 • Zkoušíme to znovu, aniž bychom si vylepšili svoje šance.

Shrnutí: V západním světě dodnes neexistuje žádná ověřená metoda, jak najít ideálního partnera. Neznáme základní mechanismy výběru partnera.

* * *

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora

Potíže a růst

13. října 2012 v 23:46 | Ariella |  Tvoření peněz
Sami poznáte, kdy jste na správné cestě; dveře se před vámi otevírají, objevují se ti praví lidé, potkávají vás "náhody" a souhry okolností. Nejste-li na své vyšší cestě nebo nesledujete-li své vyšší poslání, může se vám zdát, jako byste uvízli v kaši; nic vám nefunguje. Sledujete-li svou vyšší cestu a vaše energie proudí, obvykle si žijete dobře a s lehkostí. To neznamená, že nemáte žádné potíže. Vaší výzvou je přijít na to, zda vám tyto potíže říkají, že je načase znovu se zamyslet nad svou cestou a najít si třeba něco jiného, nebo jestli vám pomáhají rozvíjet vaši vytrvalost a trpělivost. Na to není jednoduchá odpověď. Ze své vlastní zkušenosti a díky schopnostem vnímat své nitro poznáte, kdy máte pokračovat dál a kdy raději změnit směr.

Jedna z možností, jak poznat, zda jsou vaše obtíže součástí vašeho růstu, anebo zda vás upozorňují na potřebu změny směru, je dobře se podívat na své cíle. Jestliže ze svých cílů či z překonávání překážek cítíte radost a víte, že tak dosáhnete toho, oč vám jde, bude asi lepší těmito potížemi projít. Někteří lidé vnímají potíže jako výzvu, protože když je překonají a získají to, co chtěli, posílí si svůj pocit "dosažení cíle".
Potíže pravděpodobně samy odezní, když se budete stále soustřeďovat na to, co chcete, a jednat tak, jak uznáte za vhodné. Pokud se vám překonávání potíží jeví jako velký boj, je to nejspíš znamení, že k vašim cílům vede i jiná cesta. Okolnosti, které považujete za překážky, vás často odvádějí jiným směrem, který se později často ukáže jako o hodně lepší. Potíže se také objevují, aby vás chránily třeba před ukvapeným jednáním, nebo vás upozorňují na něco, čeho jste si dosud nevšimli. Potíže vám také dávají možnost zabývat se všemi otázkami, které je třeba vyřešit, než uděláte další krok.

Jedna žena si přála nový byt, protože sousedka, která bydlela nad ní, dělala velký hluk. Tři týdny hledala nový byt, ale bez výsledku. Stále utvrzovala sama sebe v tom, že právě teď už má dokonalý domov. Překonávala všechny obtíže, ačkoliv se někdy zdálo, že ukazují, že by bylo lepší jít na to jinudy. Za několik týdnů se sousedka z horního bytu nečekaně odstěhovala a místo ní se tam nastěhoval velice tichý člověk. Nakonec se tedy vůbec nemusela stěhovat. Uvědomila si, že každý její pokus sehnat si nový byt byl nějak zablokován; její odhodlání zvládnout všechny obtíže ji stále vedlo do situací, v nichž musela zápasit. Zároveň si uvědomila, že svůj současný domov miluje, ovšem bez toho hluku, a že se vlastně vůbec nechtěla stěhovat.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Často si blahopřeji

13. října 2012 v 23:45 | Ariella |  Tvoření peněz
Podstatou úspěchu je pro většinu lidí pocit lásky k sobě samému/samé a pocit, že si sami sebe váží a oceňují se. Pokuste se tento pocit na chvíli zachytit. Řekněte si: "Já sám/sama jsem úspěchem." Jak to zní? Dokážete si tento pocit na několik okamžiků udržet a nechat jej rozzářit v celém svém těle? Uvědomte si všechny úspěšné věci, které už děláte. Svého finančního úspěchu dosáhnete snadněji, přiznáte-li si své úspěchy i v jiných oblastech vašeho života. Vaše tělo je vaším vlastním prostředkem pro manifestování ve hmotě, protože dělá činnosti, které přetvářejí vaše myšlenky a pocity do konkrétní formy. Budete-li si do něj častěji vnášet pocit úspěchu, přitáhnete si další úspěchy ve všech ostatních oblastech svého života.

Těšte se z toho, kam jste se až doposud dostali. Nezaměřujte se na to, jak daleko ještě máte jít, ale raději se pochvalte, jak daleko jste už došli. Díváte-li se na své dlouhodobé cíle, kterých chcete dosáhnout, je dobré si určit také malé, snadno rozlišitelné kroky na cestě. Tak můžete při každém kroku snadno říct svému vnitřnímu dítěti: "Blahopřeji ti. Dobrá práce. Mám za sebou pěkný kus cesty ke svému cíli." A až svého cíle dosáhnete, nejprve se odměňte, a teprve pak se vydejte na cestu za dalšími úspěchy. Někteří lidé se stále dívají dopředu, k dalším vrcholům, aniž by si vychutnali ten, na který se právě vyšplhali. Proto nikdy nezažijí pocit uspokojení, který hledají. Uznejte své úspěchy, protože na nich pak můžete dále stavět.

Dívejte se na sebe jako na úspěšné, a to jak v současné době, tak i v minulosti a v budoucnosti. Vzpomeňte si na související okolnosti i na své pocity. Čím více si budete připomínat své minulé úspěchy, tím více úspěchů si vytvoříte v budoucnosti. Vzpomeňte si, jak jste k sobě přistupovali v minulosti, a uvidíte, že ve všech vašich rozhodnutích byla nějaká vyšší moudrost. Některá rozhodnutí vás vedla k růstu, jiná změnila váš život, ale vždycky jste se rozhodovali nejlépe, jak jste uměli. I když jste třeba nechápali, proč jste volili tak či onak, vaše rozhodnutí vám vždy nějak pomohla.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman


Cením si svého času a energie

13. října 2012 v 23:45 | Ariella |  Tvoření peněz
Někteří z vás si ještě potřebují více rozvinout svou schopnost vážit si svého času a energie. Jste možná od přírody nadaní poradci, učitelé nebo léčitelé, a spoustu svého času přitom trávíte tím, že pomáháte svým příbuzným a známým řešit jejich problémy. Zaměstnávají vás možná i celé hodiny, když u vás hledají lásku a pochopení, ať už osobně nebo po telefonu. A třeba máte i chuť se do jejich záležitostí vložit a ukázat jim, co by měli dělat, nebo to chcete udělat za ně.

Je krásné trávit svůj čas péčí o ostatní, přináší-li vám to opravdovou radost. Podpora druhých může být totiž vaší životní prací. Mnozí však často věnujete svůj čas pomoci druhým z pocitu povinnosti, a nikoliv pro svou radost a potěšení. Možná máte pocit, že věnovat čas a energii svému vlastnímu životu je sobecké. Pamatujte si, že vaše cesta je důležitá a otevře se před vámi, když tomu budete věnovat svůj čas a energii.

Pomyslete na své přátele, kterým dáváte spoustu své energie. Využívají vaši pomoc a rostou, nebo zůstávají stále stejní? Cítíte se po setkání s nimi vyčerpaní, anebo cítíte příliv energie? Jste-li vyčerpaní a oni svůj život dosud nijak zvlášť nezměnili, pak jim vaše energie v růstu nepomáhá. Trávíte-li všechen svůj čas tím, že radíte svým přátelům v nejrůznějších otázkách jejich života, může být vaší životní prací radit jiným. V tom případě bude možná dobré prozkoumat všechny cesty, jak můžete pomáhat lidem v rámci své profese. Pak se také začnete spojovat s lidmi, kteří za vámi přijdou, protože budou připraveni růst. Po kontaktu s nimi se budete cítit nabiti energií a oni za vašeho přispění budou skutečně proměňovat své životy k lepšímu.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Má hodnota roste s každým mým činem

13. října 2012 v 23:44 | Ariella |  Tvoření peněz
Kdykoliv dostanete zaplaceno za svou práci, vyměnili jste své zkušenosti za peníze. Každý den získáváte nové zkušenosti, které můžete nějak přeměnit na peníze. Tím roste vaše schopnost tvořit si hojnost. Budete-li dobře využívat své znalosti, dovednosti a zkušenosti, můžete si díky nim přitahovat peníze. Vaše schopnosti se v budoucnosti ještě rozšíří a vy si budete umět vytvořit ještě více peněz. Vaše hodnota neklesá, i když jste zadluženi: jen se ještě neodráží na úrovni peněz. Pokud jste si půjčili, abyste si mohli zaplatit vzdělání, zvyšujete vlastně svou cenu, kterou později přeměníte na peníze. Stále sledujte svůj osobní růst, expandujte a jděte svou cestou, a vaše hodnota neustále poroste. Když rostete, dokážete si v budoucnosti více vydělat a budete moci snadněji splatit své minulé dluhy.

Žijete-li ze dne na den a jen stěží platíte své běžné výdaje, nepociťujte to jako svou prohru. Je to prostě cena, kterou jste si zvolili, abyste se naučili mnoha důležitým lekcím a uvědomili si podstatu toho, kdo jste. Z takové zkušenosti můžete velmi rychle růst. Zjistíte možná, že si opravdu zasluhujete hojnost. Možná objevujete, jak málo vám stačí k životu, a uvědomujete si, že nejste závislí na spoustě věcí, o nichž jste si mysleli, že jsou nezbytné. Třeba se učíte, že i když máte sami málo, pořád můžete být štědří. Možná se učíte vyšším kvalitám víry, soucítění a pokory. Docházíte třeba k tomu, co je ve vašem životě opravdu důležité. Ujasňujete si, co je pro vás smysluplné a podstatné, a co nikoliv. Také se učíte, jak přijímat dary jiných lidí nebo jak se cítit silní i bez peněz. Až těmto lekcím porozumíte, otevřete se jim a přijmete je, nebudete už takové prožitky potřebovat.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Meditace s anděly lásky a pravdy

13. října 2012 v 23:43 | Ariella |  Andělská láska
Položte vedle sebe list papíru a tužku a nechte ho ležet až do konce meditace. Pohodlně se usaďte na židli a zavřete oči. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, až dosáhnete relaxovaného stavu.
Poproste, aby k vám přišli andělé lásky a pravdy. Poproste anděly, aby vás osvobodili od veškeré zátěže, kterou s sebou možná vláčíte ještě z minulého partnerství.

Andělé vás pak donesou na nějaké místo v přírodě, kde pro vás andělé přírody připravili zcela zvláštní svatý kruh. Je to kruh světla, v jehož jasu se zjeví všechny energie, které s sebou přináší váš (budoucí) partner. Stojíte vně kruhu a sledujete, jak pro vás tančí. Slyšíte a cítíte rytmus bubnů
Všímejte si, jestli o vás váš (budoucí) partner usiluje a snaží se o vás. Teď zřetelně vidíte, že se ve světelném kruhu pohybují ještě další energie, které patří k jeho energetickému poli. Co vidíte? Rozeznáte jeho emoce? Tančí v rytmu hudby? Může se volně pohybovat, nebo je něco, co mu v tom brání? Existuje něco, co ho omezuje? Je něco, co mu brání, aby tady byl jenom pro vás? Co to je? Potřebuje uzdravení? Zjistěte, jestli jsou ještě jiné osoby, na které je energeticky napojený, například expartner(ka), děti, rodiče, a poproste anděly, aby tato spojení přerušili.
Poproste anděly lásky a pravdy, aby vyčistili jeho energetické pole, abyste mohli rozeznat jeho úplný potenciál. Teď poproste svého partnera, aby vyjádřil, co k vám cítí. Je to skutečně láska?
Jestli chcete, můžete poprosit anděly pravdy, aby vám ukázali, co k vám bude cítit v budoucnu. Je možné, že vám tuto scénu přehrají jako videofilm. Co k vám bude cítit za rok, co za pět let? A když to uvidíte, položte si otázku, jestli je to to, o čem jste snili? Budete mít problémy?

Poděkujte partnerovi a rozlučte se s ním. Dovolte andělům, ať vás přenesou zpátky do těla a zamyslete se nad tím, co jste viděli. Všechno dopodrobna popište na papír, který máte položený vedle sebe, to vám pomůže při zpracování celého dojmu.

* * *

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora

Co přináší partner do vztahu?

13. října 2012 v 23:43 | Ariella |  Andělská láska
Přestože na energetické úrovni můžeme dostat všechny potřebné informace o našem potenciálním partnerovi, stejně si je plně neuvědomujeme. To je mimo jiné způsobeno také tím, že vylučované endorfiny zamlžují naše vnímání. Je to ale i tím, že máme v tělesném systému uložené emoce, vzorce chování, přesvědčení a programy, které působí na naše vnímání jako filtry. Zabrání tomu, abychom jasně rozeznali, s kým máme doopravdy tu čest. Když se vědomě rozhodnete, že nebudete vidět to, co má partner ve svém "zavazadle", protože si chcete jen užívat opojení zamilovanosti, udělejte to. Ale jestliže přece jen chcete vědět, co vás čeká, když s tímto partnerem zůstanete a jaká "zavazadla" mu budete muset pomáhat nést, důrazně vám doporučujeme předem si věci ujasnit. Jestliže budete sami k sobě upřímní, bude také větší naděje, abyste partnera mohli opravdu dobře poznat. Nikdy není důvod k panice, že vám léta utíkají. Když chcete navázat trvalý vztah, nesmíte panikařit. Mnoho vztahů ztroskotalo na tom, že si partneři na začátku nenechali dost času na to, aby svou novou lásku dobře poznali. Pokud není partnerský vztah založený na pevných základech, těžko přestojí pozdější zátěže a krize.
Ze zkušenosti práce s našimi klienty víme, že existují důležitá témata, v nichž se partneři musejí shodovat a mluvit o nich otevřeně, aby tak zajistili základ láskyplného partnerství. Jsou to především
 • peníze
 • sexualita
 • přání mít děti
Pokud každý z partnerů k těmto tématům přistupuje jinak a nebo jsou v některém velké těžkosti, je nepravděpodobné, že by ti dva mohli mít naplněný partnerský vztah.
Aby si člověk ujasnil, jaké "zavazadlo" s sebou vláčí jeho potenciální partner, měl by:
 • znát vlastní potřeby
 • akceptovat, že v období zamilovanosti má poněkud omezené vnímání reality
 • nechat si dost času na poznání sebe sama, svého skutečného já a na poznání partnerova potenciálu, a přitom počítat s tím, že narazí třeba na něco, co není pravda
 • mluvit o potřebách a životních cílech a srovnat je s partnerovými (např. přání mít děti, mluvit o sexu, o penězích)
 • brát v potaz partnerovy dosavadní životní vzorce, rodinné struktury a nemoci
 • domluvit se o rozdělení rolí v partnerském soužití
 • promluvit si o možném chování v krizových situacích
 • požádat o pomoc anděly lásky a pravdy*

* * *

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora
(*Meditace s anděly lásky a pravdy v brzkém pokračování :))


Zármutek a rodinné vzorce

13. října 2012 v 23:36 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Všechny zármutky pramení z minulosti. Vzorec oběti vychází z negativních vztahových vzorců, jež zase vycházejí ze vzorců rodinných. Rodinné vzorce vycházejí ze vzorců duše a ze vzorců předků čili jinými slovy z toho, co nám naše duše dala za úkol se v tomhle životě naučit.
Naše zármutky zdánlivě začínají v rodině. Do jisté míry to opravdu platí, protože rodiče nereagují na naše potřeby - nežijí podle scénáře, který jsme pro ně napsali a podle kterého nám měli vnuknout pocit naprosté výjimečnosti. V určité základní rovině se všechny naše úkoly vracejí zpět k hybným silám rodiny. Příznačné je, že právě tyto skryté či ne tak moc skryté konflikty v rodině daly vzniknout vnějším zármutkům. Když například nejsou naplněny potřeby rodiny anebo se nevyřeší konflikty uvnitř, mohou snadno vyvolávat takové incidenty, jako je sexuální zneužívání, nehody či selhání.
Všichni rodiče samozřejmě opravdu chtějí uspokojit potřeby svých dětí. Místa, na nichž setrvale nedokážou svým dětem dávat, jsou jejich osobní slepé skvrny nebo porušená místa v nitru, způsobená jejich vlastním dávným zármutkem. Když v dětství trpíme nějakým zraněním, je to proto, že všichni lidé, jichž se situace týká (naši rodiče), cítí v nitru totéž (zármutek) - něco, co si přinesli z vlastního dětství.
Vrátíme-li se ke kořenům, odkud náš zármutek vyrůstá, a ukončíme-li odloučení láskou, vytvořením vazby, ochotou, dáváním, pochopením, přijetím, odpuštěním či překlenutím vzdálenosti, můžeme vyléčit tenhle konkrétní vzorec zármutku jak u sebe, tak u svých rodičů. Přišli jsme zachránit rodiče před zraněními, a skončili jsme tím, že jsme vinou svého nepochopení schytali jejich zármutek naplno. A přece jsme pořád tím, kdo má v sobě dar, a je mocen změnit situaci. Můžeme znovu vybudovat vazbu, ztracenou v minulosti, poněvadž s sebou tuhle část minulosti nosíme ve své mysli. Vzorec minulého zármutku je natolik silný, že dokáže zcela překrýt přítomnost, takže vlastně žijeme v minulosti - hledíme na minulost a reagujeme na ni, zatímco se snažíme zdolat přítomnost. Pokud nejsme šťastní ani necítíme lásku, vlastně ani nežijeme v přítomnosti, ale stále se potýkáme s nějakým vzorcem z minulosti.

* * *

Podstata zármutku
Negativní vztahové vzorce pramení z našich vzorců rodinných.

Podstata léčení
Své negativní vztahové vzorce transformujeme tehdy, když vyléčíme základní vzorec působící v naší rodině.

Léčivý návrh
Kořeny současné bolesti lze najít v rodině; například každý základní problém s přítelkyní či manželkou bude rovněž existovat ve tvém vztahu s matkou. Když muž vyléčí problém spjatý s matkou, jeho partnerský vztah poskočí výrazně kupředu. Když žena vyléčí problém spjatý s matkou, vyléčí problém se svým já a s vlastní sebedůvěrou. Pod bolestí, rozhořčením a vinou stále máš léčivý dar, jenž zbaví tvé rodiče vzorce zármutku a tebe zachrání před tím, abys ho nadále opakoval.

Rozhodnutí pro léčbu
"Jsem odhodlaný najít a vyléčit základní vzorce z dětství."

Léčivá cvičení
Vyber si tři současné problémy. Každý z nich prozkoumej v souvislosti s tím, jak je spojen s nějakým vzorcem z dětství, fungujícím ve vaší rodině - tam někde jsi odsoudil jednoho z rodičů, popřípadě oba dva, a rozhořčil se na ně. Jaký dar skrává toto rozhořčení?
1. Současný problém:_____________________________
2. Vzorec z dětství: ______________________________
3. Rozhořčení na rodiče: __________________________
4. Dar: ________________________________________

Nyní si vyhraď pět minut na to, aby sis mohl představit sám sebe, jak se spojuješ od srdce k srdci se svými rodiči. Dej jim dary, které jim můžeš dát jen ty, abys je osvobodil. Jakmile jim tenhle dar dáš, bude jejich - a pořád bude součástí tebe. Neexistuje nikdo jiný, komu bys mohl tenhle dar dát. Vyléčení tohoto vzorce z dětství ti dává některé z darů, jež jsou nepostradatelné pro smysl tvého vlastního života. Nepodceňuj svou moc a změnit všelijaké situace, dokonce i ty z minulosti. Síla mysli a síla vnímání jsou velice hluboké, a ty zjistíš, že dary, které jsou ti dány, teď mohou změnit celé vzorce vrhající stín na tvůj život a na život tvých rodičů a dalších členů rodiny.
Jakmile tyto dary rodičům dáš, oni si je přivlastní a budou schopni se o ně dělit s tebou a s ostatními. Třeba tvoji rodiče potřebují dar lásky, odpuštění nebo přijetí. Pokud si nejsi jistý, jaký dar vlastně máš, prostě se rozhodni dát rodičům to, co si myslíš, že potřebují. Tohle bude dar ze tvého nitra, který byl pochován pod bolestí a rozhořčením. Až tyto dary dokážeš dát, rodiče si prožijí svou vlastní léčivou moc a budou mít dary zase pro tebe - dary, jež jsi od nich nebyl schopen přijmout kvůli bolesti či sebeobětování. Rodiče budou osvobozeni a ty s nimi. Díky tomu, že vyléčíš tyto vzorce z dětství, přijmeš některé z darů, které potřebuješ, aby ses mohl v životě hnout směrem kupředu.

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano


Korunní čakra

13. října 2012 v 23:34 | Ariella |  Energie a vnímavost
Sedmá čakra, Sahasrára, se označuje také jako korunní čakra, čakra temene hlavy nebo lotos s tisíci okvětními lístky. Nachází se nejvýše, nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Otevírá se nahoru. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje fialovou, bílou a zlatou barvu. Základní principem sedmé čakry je čisté bytí. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s tisíci okvětními lístky. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je velký mozek. Z tělesných žláz byla k sedmé čakře přiřazena šišinka mozková (epifýza).
Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. V některých starých spisech je zobrazována, jak se vznáší nad hlavou. Třpytí se všemi barvami duhy, převládající barvou je však fialová. Vnější květ čakry má devět set šedesát lístků. V jeho nitru je druhý květ s dvanácti okvětními lístky, které září bílým a zlatavým světlem.
Podobně jako jsou v bílém světle obsaženy všechny barvy spektra, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je pramenem a výchozím bodem, v němž se projevují energie ostatních čaker. Sedmou čakrou jsme spojeni s Božským bytím. Je to místo, kde je náš domov. Odtud začala naše cesta životem a sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Zde žijeme a prožíváme sebe sama v Bohu a ztotožňujeme se s Boží podstatou, z níž jsme vzešli. Naše osobní pole splývá s energetickým polem vesmíru.

To, co jsme nejdříve chápali pouze intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Poznání, jehož se nám dostává prostřednictvím korunní čakry, jde ještě dále než vědění, zprostředkované šestou čakrou, neboť zde již nejsme odděleni od objektu vnímání. Zažíváme různé formy projevu Stvoření, k nimž kromě jiného patří i naše tělo.
Cestu vývoje nejvyšší čakry symbolizuje fialové záření. Fialová barva je barvou meditace a odevzdanosti. Na aktivaci prvních šesti čaker jsme mohli sami působit, sedmou čakru můžeme jen otevřít a stát se jakousi nádobou. Rozvíjením sedmé čakry se rovněž uvolňují blokády v ostatních čakrách a jejich energie kmitají na nejvyšších frekvencích. Každá čakra se stává zrcadlem Božského bytí ve speciální úrovni, a tímto způsobem projevuje nejvyšší potenciál, který je jí přístupný. Jestliže je korunní čakra dokonale otevřena, je její úkol spočívající v přijímání kosmické energie ukončen. Nyní sama vyzařuje energie. její květ vyklene ven a nad hlavou vytvoří korunu čistého světla.

V sedmé čakře nedochází k blokádám jako takovým, ale jedná se o to, že tato čakra může být více nebo méně vyvinuta. Jakmile se sedmá čakra začne otevírat, zažíváme velmi často okamžiky, kdy zmizí rozdělení našeho vnitřního bytí a vnějšího života. Naše vědomí se zklidní a ztiší a vlastní podstatu budeme prožívat jako všudypřítomné čisté bytí, v němž je obsaženo úplně všechno.
Postupným rozvíjením korunní čakry se tyto okamžiky budou opakovat stále častěji, stanou se jasnějšími, až se nakonec změní v trvalou skutečnost. Jestliže budeme dobře připraveni, konečné osvícení může nastat velmi rychle, přičemž návrat již není možný. Získáme pocit, že jsme se probudili z dlouhého snu a že teprve nyní začínáme žít skutečný život. Během naší dosavadní životní cesty jsme byli pouze prázdnou nádobou, kterou nyní zaplnilo Božské bytí. Poznali jsme, že toto je naše vlastní podstata a jediná trvalá realita. Naše individuální Já se stane vesmírným Já. Vlastním chováním a jednáním realizujeme záměr Stvořitele, a světlo, které vyzařujeme, otevírá srdce všech bytostí, schopných vnímat Boží přítomnost. Jestliže potřebujeme nyní něco vědět, postačí, když se na určitý problém soustředíme, neboť všechno je v nás, v Božském bytí, s nímž tvoříme jeden celek.
Poznáváme, že pevná hmota není nic jiného než jedna myšlenková forma Božského vědomí, a tedy ve vlastním slova smyslu neexistuje. Všechno, co jsme považovali za realitu, se stává iluzí. Prožíváme hlubokou prázdnotu, ale tato prázdnota představuje hluboké naplnění, neboť se jedná o život v jeho čisté podstatě. Tato čistá podstata je průzračná blaženost.
V době, kdy se v souladu se životními cykly nejvíce otevírá korunní čakra, můžeme dosáhnout takové hloubky poznání, o níž jsme dříve neměli ani tušení. Meditace a oddanost Bohu nám umožní nahlédnout do naší Božské podstaty a vyvolat pocity jednoty. Měli bychom využít této příležitosti a co nejvíce se zaměřit na pohled do našeho nitra.

Bez otevření sedmé čakry budeme neustále prožívat pocit oddělení od plnohodnotného bytí a mít pocit strachu. Strach zůstane hlavní příčinou zablokování energie v ostatních čakrách. Jestliže se v době, kdy dochází k otevírání sedmé čakry, neotevřeme duchovním pravdám, budeme zažívat pocity nejistoty a ztráty cíle. Takovéto pocity by měly být pro nás výzvou k tomu, abychom se více podívali do našeho nitra. Dostaví se i určitá nesmyslnost našeho dosavadního života a výrazný strach ze smrti.
Nepříjemné pocity se budeme snažit potlačovat útěkem k různým aktivitám, kdy nám půjde především o prosazení naší nepostradatelnosti. Může dojít i k tomu, že onemocníme a teprve nemoc nás přinutí ke klidu. Jestliže těmto výzvám nebudeme věnovat dostatek pozornosti, zůstaneme připoutáni pouze k vnějším věcem.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Čakra třetího oka

13. října 2012 v 23:33 | Ariella |  Energie a vnímavost
Šestá čakra, Adžňa, se označuje také jako čelní čakra, třetí oko, oko moudrosti, vnitřní oko nebo příkazová čakra. Nachází se uprostřed čela asi jeden prst nad kořenem nosu. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje indigově modrou, také žlutou a fialovou barvu. Je spojena se všemi smysly a rovněž s nadsmyslovým vnímáním. Typickým symbolem šesté čakry je lotos s devadesáti šesti okvětními lístky (dvě řady po čtyřiceti osmi lístcích). Základním principem je poznání bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je obličej, oči, nos, dutiny, malý mozek a centrální nervový systém. Z tělesných žláz byl k šesté čakře přiřazen podvěsek mozkový (hypofýza).
Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti a vůle. Na tělesné úrovni je to nejvyšší řídicí centrum centrálního nervového systému. Základní barvou šesté čakry je indigově modrá, dají se však rozeznat žluté nebo fialové barevné odstíny. Tyto barvy poukazují na její rozdílné funkce na různých úrovních vědomí. Racionální nebo intelektuální myšlení způsobuje většinou žluté záření. Jasně tmavá modrá barva poukazuje na intuici a ucelenost poznávacího procesu. Nadsmyslové vnímání se projevuje fialovým barevným odstínem.

Každému reálnému činu v našem životě předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorců nebo se stávají zdrojem při poznání skutečnosti. Prostřednictvím třetího oka jsme silou myšlenky propojeni s průběhem jakéhokoli projevu. Veškeré vědění, vyjádřené ve Stvoření, nemá v čisté formě bytí svůj projev. Příměrem mohou být semena, v nichž jsou obsaženy všechny informace, potřebné k tomu, aby z nich jednou vyrostly rostliny.
Proces tvoření začíná v okamžiku, kdy skutečné bytí pochopí svoji vlastní existenci. Vzniká první vztah mezi subjektem a objektem, vzniká tedy první dualita. Bytí je dále formováno určitými vibracemi. Na základě těchto pravibrací vznikají další procesy uvědomování a další nejrůznější vibrační podoby.
V lidech jsou uloženy všechny úrovně Stvoření, to znamená od čistého bytí až k pevné hmotě, a jsou reprezentovány různými úrovněmi jednotlivých čaker. Tímto způsobem probíhá proces projevování se v nás a skrze nás.

Protože šestá čakra je sídlem všech procesů uvědomování, dochází k manifestaci, která může dosáhnout materializace nebo dematerializace. Na fyzické úrovni můžeme vytvářet nové reality a staré zrušit. Tento proces probíhá většinou automaticky, bez našeho vědomí. Většina myšlenek, určující náš život, je ovládána pevně zakotvenými emočními reakcemi a je naprogramována našimi i cizími názory a předsudky. Velmi často se stává, že duch není mistrem, ale spíše sluhou myšlenek plných emocí, které částečně mohou s námi manipulovat.
Takovéto myšlenky jsou však součástí našeho života, neboť co kolem sebe vnímáme a prožíváme, je nakonec projevem naší subjektivní reality.
Vývojem našeho vědomí a postupným otevíráním šesté čakry můžeme tento proces vědomě ovládat. Síla naší představivosti vytváří energii k naplnění určité myšlenky nebo přání. Ve spojení s otevřenou srdeční čakrou můžeme vysílat léčivé energie a uzdravovat na dálku. Zároveň získáme přístup ke všem úrovním Stvoření, které se nacházejí za fyzickou realitou. Potřebné poznatky dostáváme prostřednictvím intuice, jasnovidectví, jemnohmotného slyšení a cítění. Co jsme dříve jen nejasně tušili, se nyní stává skutečným, jasným a zřetelným.

Není mnoho lidí, jejichž třetí oko je dokonale otevřené, neboť jeho otevírání je úzce spojeno s neustálým vývojem vědomí.
Správně fungující šestá čakra se projevuje bystrostí rozumu a nejrůznějšími duševními schopnostmi. Znakem částečně otevřené a harmonicky fungující šesté čakry může být jak komplexní přehled při určitém vědeckém bádání, tak například poznání hlubokých filozofických pravd. Jestliže je naše šestá čakra otevřená, máme vysoce vyvinutou schopnost vizualizace a mnohé souvislosti chápeme intuitivně. Náš duch je soustředěný a zároveň otevřený mystickým pravdám. Stále více poznáváme, že vnější formy věcí jsou jen obrazem, symbolem, v němž se duchovní princip manifestuje na materiální úrovni. Naše myšlení je postaveno na fantazii a idealismu. Můžeme rovněž pozorovat, že se naše myšlenky a představy spontánně uskutečňují.
Čím více je naše šestá čakra vyvinuta, tím více se naše myšlení spojuje s přímým, vnitřním poznáním skutečnosti. Může dojít i k vývoji dílčích schopností šesté čakry, jako je například jasnovidectví nebo můžeme získat dočasný vhled do jiných dimenzí skutečnosti, zejména při meditaci nebo ve snu.
Popsat celou oblast schopností a vnímání, které umožňuje otevřená šestá čakra, není prakticky možné. Podívejme se alespoň na některé otázky. Při otevřené šesté čakře začneme vnímat svět úplně jiným způsobem. Můžeme překonat hranice našeho racionálního rozumu. Naše myšlení je holografické, spontánně přijímáme informace, které k nám přicházejí z různých oblastí Stvoření. Zprůhlední se materiální svět. Je zrcadlem energií, které vibrují v jemnějších rovinách Stvoření, stejně jako je naše vědomí zrcadlem, v němž poznáváme Božské bytí. Mimosmyslové vnímání je tak jasné, že můžeme vnímat síly, působící pod povrchem vnějších forem, tyto síly jsme schopni vědomě ovládat a nechat vznikat nové formy jejich projevu.
Naše intuice a vnitřní vidění nám otevírá cestu ke všem jemnějším rovinám skutečnosti. Poznáváme, že mezi rovinou fyzickou a rovinou čistého bytí existuje nekonečně mnoho světů, obydlených nejrůznějšími bytostmi. Před naším vnitřním zrakem se odehrává proces Stvoření, který je nekonečný neustálým vznikem nových forem. Naplní nás hluboká úcta při pohledu na velikost tohoto Božského procesu.

Nejčastějším projevem disharmonické funkce této čakry je zatížení hlavy. Žijeme většinou na základě vlastního intelektu a rozumu. Proto uznáváme pouze to, co lze pochopit rozumem a co lze ověřit a dokázat vědeckými metodami. Vnitřní duchovní poznání při špatném fungování šesté čakry považujeme za nevědecké a nerealistické. Projevem disharmonické funkce šesté čakry jsou pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci a dokázat tak vlastní moc nebo uspokojení osobních potřeb. V takovémto případě bývá narušená i čakra solaru plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy. Při špatném fungování šesté čakry prožíváme izolaci.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Krční čakra

13. října 2012 v 23:33 | Ariella |  Energie a vnímavost
Pátá čakra, Višuddhi, je nazývána krční čakra nebo komunikační centrum. Nachází se mezi krční jamkou a ohryzkem. Je spojená s krční páteří a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje světle modrou, stříbrnou a modrozelenou barvu. Je spojena se živlem Éter. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen sluch. Typickým symbolem krční čakry je lotos se šestnácti okvětními lístky. Základním principem je souznění s bytím. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je oblast krku (šíje), týlu a spodní čelisti, uši, hlasivky, hrtan, horní část plic, průdušky a paže. Z tělesných žláz byla k páté čakře přiřazena štítná žláza.
V krční čakře se nachází centrum lidských vyjadřovacích schopností, komunikace a inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu, která sídlo ve vazu a otevírá se dozadu. Také tyto dvě čakry bývají spojovány a považovány za jedinou čakru. Svou funkcí je čakra týlu velmi úzce spojena s krční čakrou, že ji lze opravdu ve výkladu připojit k páté čakře.

Pátá čakra vytváří také důležité spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje zároveň čakry s vnějším světem. Prostřednictvím krční čakry vyjadřujeme velmi mnoho různých projevů, například smích, pláč, pocity radosti a lásky, strachu a hněvu, naše úmysly, přání, myšlenky, názory a vnímání vnitřního světa.
Živel, který patří ke krční páteři, je éter. V učení jógy je éter základní látkou, z níž se zhuštěním vytvářejí ostatní živly, to znamená Země, Voda, Oheň a Vzduch. Éter je také nositelem zvuku a mluveného slova. Je to tedy zprostředkovatel na všech úrovních. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem se odehrává převážně mluveným slovem, ale i gesty, mimikou a uměleckými projevy (hudba, malířství nebo tanec). Kreativita, jejíž sídlo je ve druhé čakře, se spojuje v krční čakře s energiemi ostatních čaker, kde jí éterická síla dává určitý výraz, který pak předáváme do vnějšího světa. Můžeme však vyjádřit pouze to, co máme v sobě. Prostřednictvím páté čakry dostáváme především schopnost sebereflexe. Jejím předpokladem je určitý vnitřní odstup. S vývojem krční čakry si uvědomujeme stále více naše mentální vibrační pole a jsme schopni jeho projevy odlišit nejen od projevů emočního i éterického pole, ale také od projevů fyzického těla. To znamená, že naše myšlenky už nejsou obrazem našich pocitů a fyzických stavů, a to nám umožňuje objektivní poznání.

Éter je pojímán také jako prostor (takzvaná Akáša), v němž hustší živly mají silnější účinky. K nejhlubšímu poznání dospějeme pouze tehdy, jestliže budeme otevření jako nekonečný prostor, jako širé nebe, jehož světle modrá barva je barvou krční čakry, jestliže se ztišíme a budeme naslouchat našemu nitru i vnějšímu světu. Páté čakře je přiřazen sluch. Jejím prostřednictvím tedy nasloucháme vnitřním i vnějším hlasům Stvoření. S její pomocí vnímáme i naše vnitřní hlasy, navazujeme kontakt s duchem v našem nitru a přijímáme jeho inspiraci. Hluboce důvěřujeme našemu osobnímu vyššímu vedení. Snadněji pochopíme vlastní životní poslání. Přesvědčíme se, že naše vnitřní světy i vibrační úrovně života jsou právě tak skutečné jako vnější fyzický svět a budeme schopni přijímat a dále předávat informace z těchto oblastí. Je to Božská inspirace, která se stane nosným pilířem našeho sebevyjádření. V páté čakře nalezneme individuální výraz dokonalosti na všech úrovních.

Jestliže je pátá čakra správně otevřená, prožíváme naplno své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky. Na jedné straně jsme schopni uznat svoje slabé stránky, ale na druhé straně dokážeme ukázat i vlastní sílu. Vnitřní upřímnost vůči nám samým i ostatním lidem se projevuje v přímosti našeho jednání. Tvůrčím způsobem můžeme vyjádřit sebe sama se všemi individuálními vlastnostmi.
Pokud tato čakra správně funguje, umíme srdcem a s vnitřním porozuměním naslouchat ostatním. Hovoříme jasně, přesto je naše řeč plná fantazie. Náš hlas zní velmi příjemně. Často se setkáme s obtížemi a musíme překonávat řadu překážek, ale zůstáváme věrni sami sobě a dokážeme i odmítnout. Nenecháváme se ovlivnit nebo měnit jinými lidmi, zachováváme si vlastní nezávislost, svobodu a jasný směr života. Nemáme předsudky a hluboké nitro nám umožňuje vejít do jemnohmotných dimenzí. Odtud čerpáme mnoho informací, které nám pomáhají na cestě životem, po níž kráčíme s naprostou důvěrou.
Poznáváme, že každá bytost má své určité poslání. Vyprávějí nám o vlastním životě a o svých touhých po celistvosti a světle. Můžeme komunikovat s bytostmi z jiných existenčních sfér a předávat získané poznatky, aniž bychom se museli bát jejich soudu. Radujeme se z naší vnitřní nezávislosti a svodobného projevu a prožíváme zvláštní naplnění.

Jestliže dojde k zablokování energie krční čakry, dojde k narušení průchodnosti mezi hlavou a tělem. To se projevuje dvojím způsobem. Za prvé, přestaneme vnímat své pocity a vlastní emoce vyjadřujeme nepromyšleně, za druhé, můžeme se uzavřít ve svém intelektu a racionálním uvažování, potlačíme své emoce a jejich projev, čímž umožníme, aby nás zahltily špatné a negativní pocity. Nevědomé pocity strachu a provinění nám brání vidět svět takový, jaký opravdu je. Hledáme různá slova a gesta, za nimiž skrýváme naši skutečnou podstatu.
Hovoříme nesoustředěně nebo jen věcně, celkový verbální projev je chladný. Hlas může být často silný, ale pronášená slova nemají hlubší význam. Nesneseme, abychom působili v roli slabocha a za každou cenu chceme být silní. Svými požadavky vyvíjíme na sebe velký tlak. Může se stát, že si na svá bedra naložíme více, než jsme schopni unést. Potom se většinou schováme do krunýře, vystrčíme ramena, sklopíme hlavu mezi ně, abychom se takovýmto způsobem ochránili před další zátěží nebo novým útokem.
Disharmonická funkce páté čakry se projevuje také u lidí, kteří svými slovy a vyjadřovacími schopnostmi manipulují s ostatními lidmi nebo na sebe upozorňují přílišnou výřečností. Lidé, kteří mají zablokovanou energii krční čakry, nemají přístup k jemnohmotným dimenzím, protože jim chybí otevřenost, vnitřní prostor a nezávislost, což jsou předpoklady k vnímání těchto sfér.
Může se stát, že dokážeme hlouběji vnímat, ale máme strach se před ostatními lidmi projevit. Takovéto vnitřní poznání je často velmi silné a potřebuje své vyjádření, proto lidé s těmito pocity píší básně, malují obrazy a tvoří jiná umělecká díla, které však neradi prezentují na veřejnosti. Je zcela přirozené, že může dojít k zablokování duchovní energie. Síla takovéto energie nemá přístup k našim emocím a naopak energie spodních čaker nezásobuje horní čakry potřebnou silou k prosazení a k vytvoření stability, čímž se spiritualita nemůže v našem životě projevit.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Srdeční čakra

13. října 2012 v 23:32 | Ariella |  Energie a vnímavost
Čtvrtá čakra, Anaháta, je nazývaná také srdeční čakra nebo srdeční centrum. Je umístěna uprostřed prsou ve výši srdce. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje zelenou, ale také růžovou a zlatou barvu. Je spojena se živlem Vzduch. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen hmat. Typickým symbolem čakry srdce je lotos s dvanácti okvětními lístky. Základním principem je odevzdanost. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, dále krev a celkový krevní oběh a kůže. Z tělesných žláz byl ke čtvrté čakře přiřazen brzlík.

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzická a emoční centra se třemi horními duchovními centry. Jejím symbolem je šestiúhelník, který velmi názorně ukazuje, jak energie tří horních a tří spodních čaker je navzájem propojena. Souvisejícím živlem je vzduch a smyslem hmat. To naznačuje nestálost srdce, kontakt, dojetí, přijímání doteků, existenci v doteku s věcmi. Čakra srdce nám umožňuje vcítit se, soucítit, naladit se na vibrace jiných lidí a prožívat je. Touto čakrou vnímáme krásu přírody, harmonii hudby, výtvarného umění a poezie. Obrazy, slova a tóny se v této čakře mění na pocity.

Úlohou srdečního centra je sjednocování, spojování prostřednictvím lásky. Touha po hlubokém kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje pomocí čtvrté čakry, a to i tehdy, jestliže prožíváme smutek, bolest, strach z odloučení, ze ztráty lásky a podobných pocitů. Jestliže je tato čakra čistá a správně otevřená, stává se centrem ničím nepodmíněné lásky, která skutečně existuje a kterou není možné sobecky vlastnit nebo ztratit.
Ve spojení s vyššími čakrami se energie čtvrté čakry stává Boží láskou a vede k poznání Boží přítomnosti v celém stvoření, směřuje ke splynutí s neniternějším jádrem, to znamená srdcem vesmíru. Cesta srdce k tomuto cíli vede přes láskyplné a chápající porozumění sebe sama, což je předpokladem největšího porozumění ve vztahu k ostatním a celému životu.
Jestliže jsme došli prostřednictvím třetí čakry k poznání, že všechny životní zkušenosti, přání a pocity mají hlubší smysl a že nás mají přes úkoly, které je třeba splnit, přivést k všezahrnujícímu životu, zjistíme ve čtvrté čakře přímo srdcem, že všechny pocity a životní projevy vycházejí z touhy po lásce a sjednocení, a jsou tedy vlastně projevem lásky.

Když nás něco bolí nebo jsme nemocní, můžeme pozorovat, že láskyplnou péčí k postiženému místu nebo nemocnému orgánu či části těla se jeho uzdravení může značně urychlit. Prostřednictvím čakry srdce disponujeme velkým transformačním a uzdravujícím potenciálem, nezbytným pro nás samotné, ale i pro ostatní lidi. Láska k sobě samému, pochopení a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce, nás může od základů změnit a uzdravit. Je předpokladem k naplňující lásce k ostatním lidem, pro vyjádření soucitu, je to projev porozumění a hluboké radosti ze života.
Čakra srdce je centrum, jehož vycházející energie je velmi silná. Otevřená čakra srdce působí na ostatní spontánními uzdravujícími účinky. Jak již bylo uvedeno, čakra srdce vyzařuje v zelené, růžové a někdy také zlaté barvě. Zelená je barva uzdravení, je to barva harmonie a sympatie. Jestliže člověk, který je schopen vidět auru, spatří u jiného člověka v oblasti čakry srdce jasně zelenou barvu, znamená to, že tento člověk má vynikající léčitelské schopnosti. Zlatá a narůžovělá aura označuje člověka, který žije v čisté, oddané lásce k Božství.
Srdeční čakra se nazývá také branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a oživujících pocitů lásky, ale jejím prostřednictvím se můžeme napojit na univerzální části naší duše, na Božskou jiskru v nás samých. Čtvrtá čakra zjemňuje různé vjemy, související s otevřením čakry čela, to znamená třetího oka, protože to je odevzdanost, která nám umožňuje vnímat jemnější části Stvoření. S rozvojem čakry srdce se současně rozvíjejí i vyšší schopnosti čelní čakry.

Jestli je naše srdeční čakra dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváme se prostředníky Božské lásky. Vibrace našeho srdce mohou přeměnit náš svět a sjednocovat, smiřovat a uzdravovat lidi v našem okolí. Vyzařujeme přirozené teplo, jsme srdeční, veselí, což otevírá srdce ostatním lidem, navzuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota pomoci jsou pro nás samozřejmostí.
Naše pocity jsou osvobozeny od vnitřního chaosu a konfliktů, od pochybností a nejistoty. Žijeme kvůli lásce, z radosti z dávání, aniž bychom za to něco očekávali. Cítíme se všude bezpečně a máme pocit, že všude jsme doma. Do všeho, co děláme, vkládáme srdce.
Láska v našem srdci zjemňuje vnímání a s moudrostí srdce pozorujeme dění ve světě a v našem životě v novém světle. Láska v našem srdci spontánně podporuje všechny snahy, prohlubující lásku k Bohu a jeho Stvoření. Poznáváme, že veškerý život Stvoření žije v našem srdci. Nepozorujeme život jako něco odděleného, vnějšího, nýbrž jako součást nás samotných.
Pocit živosti je v nás tak významný, že teprve nyní víme, co život ve své nezfalšované původní podobě znamená, že je to stále trvající projev Božské lásky a blaženosti.

Nesprávná funkce srdeční čakry se projevuje různým způsobem. Rádi bychom například dávali a byli zde vždy pro druhé, ale nejsme spokojeni se zdrojem lásky. V našem nitru, aniž bychom si to uvědomili, očekáváme za takovouto lásku uznání a jsme zklamaní, jestliže naše snažení není dostatečně ohodnoceno.
Při disharmonické funkci této čakry se můžeme cítit také mocní a silní a tuto sílu dáváme najevo ostatním. Přitom nejsme schopni přijímat lásku, otevřít se, abychom ji mohli pojmout. Něžnost nás přivádí do rozpaků. Říkáme si, že lásku možná ani nepotřebujeme. Tento postoj je velmi často spojen s nadutým hrudníkem, což je projev vnitřní obrany proti bolesti a útoku.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Čakra solaru plexu

13. října 2012 v 23:31 | Ariella |  Energie a vnímavost
Třetí čakra, Manipura, se také nazývá čakra solaru plexu, čakra pupku, čakra sleziny, žaludku nebo jater. Je umístěna přibližně dva prsty nad pupkem. Otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje žlutou až zlatožlutou barvu. Je spojena s živlem Ohně. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen zrak. Typickým symbolem třetí čakry je lotos s deseti okvětními lístky. Základním principem je utváření bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře je spodní část zad, dutina břišní, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, žlučník a vegetativní nervový systém. Z tělesných žláz byla k třetí čakře přiřazena slinivka břišní.

Třetí čakra má mnoho různých názvů, proto i její umístění je různé. Jedná se však o důležitou čakru s větším počtem vedlejších čaker, které mají natolik podobné funkce, že mohou být všechny přiřazeny k hlavní čakře. Rozsah funkcí této čakry je proto větší. Je přiřazena k živlu Oheň, který přináší světlo, teplo, energii, aktivitu, a z duchovního pohled také očišťuje.
Čakra solaru plexu představuje naše slunce a naše centrum síly. Jejím prostřednictvím přijímáme sluneční energii, která kromě jiného vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu a stabilitu fyzickému tělu. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu se světskými věcmi a s ostatními lidmi. Je to oblast, z níž vychází z našeho těla emoční energie. Odtud jsou řízeny naše mezilidské vztahy, sympatie a antipatie a také schopnost udržet si trvalé citové vazby.

Třetí čakra je sídlem naší osobnosti člověka. Je místem, kde nalézáme naši společenskou identitu a hledáme její potvrzení vlastní silou, vůlí k výkonu, snahou pomoci nebo i přizpůsobením se společenským normám.
Důležitým úkolem této čakry je očista první a druhé čakry, vědomé využívání jejich sil a tvůrčí energie, dále manifestace kvality vyšších čaker v materiálním světě a dosahovat tak na všech úrovních co největšího naplnění života.
Čakra solaru plexu je přímo spojena s astrálním vibračním polem, nazývaným také polem přání nebo žádostí, které je nositelem našich emocí. V této čakře jsou analyzovány vitální hnací síly, přání a pocity nižších čaker jsou zde analyzovány a transformovány do vyšších energií, aby pak byly s energiemi vyšších čaker použity k vědomému formování našeho života.
Odpovídající funkci nalezneme na tělesné úrovni u jater. Játra ve spolupráci s trávicím systémem analyzují přijatou potravu, nepoužitelné oddělují a z použitelného získávají užitečné látky, které pak posílají na příslušná místa do celého těla.

Pozitivní postoj k životu a smysluplná integrace pocitů, přání i našich životních zkušeností vedou k tomu, že se třetí čakra uvolní a otevře, čímž světlo v nás nabývá na síle a prosvětluje náš život a celý náš svět.
Naše celková nálada je závislá na tom, kolik je v nás světla. Jestliže je třetí čakra otevřená, je nám dobře, máme radost a cítíme vnitřní naplnění. Při narušení činnosti třetí čakry jsme nevyrovnaní a máme pochmurnou náladu. Tyto pocity promítáme také do okolního světa, takže celý náš život je buď pozitivní nebo negativní. Množství světla v nás také určuje, jak kvalitní je naše práce.
S přibývající integrací a vnitřní zralostí se žluté světlo intelektuálního porozumění proměňuje v této čakře na zlaté světlo moudrosti a hloubky. Čakrou solaru plexu vnímáme vibrace ostatních lidí a příslušným způsobem na ně reagujeme. Jestliže na nás působí negativní vibrace, cítíme v místě třetí čakry nebezpečí, projevující se svíravým pocitem. To je přechodný obranný mechanismus. Vliv negativních vibrací můžeme přerušit tím, že světlo v nás bude dostatečně intenzivní a jeho zářením se kolem našeho těla vytvoří ochranný obal.

Jestliže je třetí čakra otevřená a harmonická, vnímáme pocit míru, vnitřní harmonie sama se sebou, s naším životem a se svým postavením v něm. Prožíváme pocity vyrovnanosti a respektujeme pocity a individualitu ostatních lidí. Chováme se přirozeně, a to nám umožňuje přijímat pocity, přání a životní prožitky, poznat jejich význam pro náš život, poznat je v pravé světle a integrovat je do sebe.
Při správném fungování třetí čakry je naše jednání a chování v souladu s přírodními zákony, které platí v celém vesmíru i v nitru každého člověka. Přispívá tak nám samým a našim bližním k vnitřnímu i vnějšímu obohacení a naplnění. Jsme plní síly a světla, které obklopuje i naše tělo a chrání nás svým zářením před negativními vibracemi. Jestliže správně funguje a je otevřená i šestá a sedmá čakra, poznáváme, že všechno, co vidíme, je složeno z různých vibrací světla. Plní se nám naše přání, neboť jsme tak úzce spjati se silou světla, že to, co si přejeme, přitahujeme k sobě jako magnet. Tímto způsobem dosáhneme poznání, že naplnění je naším právem od narození a že je to naše božské dědictví.

Při jednostranné činnosti nebo chybné funkci třetí čakry se snažíme všechno ovlivňovat jen podle našeho názoru, toužíme ovládat náš vnitřní i vnější svět, prosazovat svou moc a dobývat. Cítíme, že jsme k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Příčinou těchto negativních pocitů je projev malého uznání v dětství a během dospívání.
Nedošlo k vývoji skutečné sebeúcty a uvědomění si sebe sama. To nyní hledáme ve vnějším životě. Vyvíjíme při tom nadměrnou aktivitu, jíž se snažíme zakrýt zničující pocit nedostatečnosti. Chybí nám vnitřní uvolnění, připadá nám obtížné vypřáhnout a celkově se uvolnit. Jestliže často přemýšlíme o tom, jak získat uznání a bohatství, jsme s největší pravděpodobností velmi úspěšní. Často však dochází k nahromadění emocí, které se nám nedaří správně usměrnit. To znamená, že snadno vybouchneme, jsme podráždění, čímž projevujeme veškerý hněv, který jsme v sobě potlačovali. Sami si však musíme uvědomit, že samotné úsilí po vnějším bohatství a uznání nám nemůže poskytnout trvalou spokojenost.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Sakrální čakra

13. října 2012 v 23:31 | Ariella |  Energie a vnímavost
Druhá čakra, Svadhisthana, se nazývá sakrální nebo sexuální čakra, popřípadě centrum kříže. Nachází se nad pohlavními orgány. Je spojena s křížovou kostí (latinsky os sacrum) a otevírá se směrem dopředu. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje oranžovou barvu. Je spojena se živlem Voda. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazena chuť. Typickým symbolem sakrální čakry je lotos se šesti okvětními lístky. Základním principem je tvořivé rozmnožování bytí. Odpovídajícími částmi těla k této čakře jsou hýždě, pohlavní orgány, ledviny, močový měchýř, tělesné tekutiny, to znamená krev, míza, trávicí šťávy, sperma. Z tělesných žláz byly k druhé čakře přiřazeny varlata, vaječníky a prostata.

Druhá čakra představuje centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvůrčích sil. Je přiřazena živlu Vodě, z níž pochází všechno živé. Z astrologického hlediska je spojena s emocemi.
Voda je základem nového života, a proto jsme v kontaktu se všemi důležitými energiemi proudícími v přírodě. Sami jsme součástí tvořivého procesu v přírodě, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvůrčího jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského principu Boha v podobě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života.

Protože druhá čakra je spojena s vodou, její funkcí je očista. Odplavuje vše, co je překážkou životadárného procesu. Na tělesné úrovni se to projevuje detoxikační činností ledvin a močového měchýře. V duševní oblasti prožíváme uvolnění a odplavení negativních pocitů, což nám umožňuje žít kvalitnějším životem.
Tato čakra ovlivňuje i mezilidské vztahy, zejména vztah k opačnému pohlaví. Jestliže se druhá čakra nachází v harmonii, pociťujeme přirozené splývání s proudem života a vlastními pocity. Ve vztahu k ostatním lidem jsme otevření a přirození. Dokážeme hluboce prožívat okamžik stvoření.

Příčinou špatně fungující druhé čakry jsou negativní pocity z období dospívání. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, a pokud rodiče nejsou schopni vysvětlit mladému člověku, jak s nimi zacházet, vznikají závažné problémy. To je důsledek nedostatku něhy a tělesné blízkosti v raném dětství. Může docházet k odmítání a popírání sexuality, čímž dochází ke ztrátě přirozeného projevu. Narušením činnosti druhé čakry jsme nejistí a plni napětí, zejména pak vůči opačnému pohlaví. Naše chování může být velmi hrubé, kdy se snažíme upřednostňovat pouze vlastní sexuální potřeby.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Kořenová čakra

13. října 2012 v 23:30 | Ariella |  Energie a vnímavost
V naší auře se nacházejí energetické body, takzvané čakry, které přijímají kosmickou energii a předávají ji fyzickému tělu. Čakry jsou v neustálém pohybu. Této vlastnosti vděčí za svůj název čakra, což v sanskrtu znamená kolo. Jestliže je pohyb těchto kol harmonický, jsme zdraví a vitální. Hluboce uložené negativní emoce, emocionální problémy, o nichž nevíme nebo nám nejsou přístupné, vytvářejí v auře tmavé skvrny a blokují tím proudění energie. Vzniká duševní disharmonie, jejímž následkem jsou dlouhodobé nemoci nebo jiné tělesné potíže. To znamená, že je potřeba energeticky posílit auru a zejména příslušné tělesné oblasti, čímž zajistíme vyrovnání a harmonizaci našeho života. Vhodné jsou posilující meditace s vizualizací o barvách jednotlivých čaker.
Existuje sedm hlavních energetických center, které jsou spojeny s příslušnými částmi těla.

KOŘENOVÁ ČAKRA
První čakra, Muladhara, se nazývá kořenová čakra nebo základní. Nachází se v pánevní oblasti, zhruba mezi konečníkem a pohlavními orgány. Je spojená s kostrčí a otevírá se směrem dolů. Jestliže je tato čakra aktivní, vyzařuje ohnivě červenou barvu. Je spojena se živlem Země. Ze smyslových funkcí lidského organismu je k této čakře přiřazen čich. Typickým symbolem základní čakry je lotos se čtyřmi okvětními lístky. Základním principem je tělesná vůle být (jako protipól duchovní vůle být v sedmé čakře). Odpovídajícími částmi těla ke kořenové čakře jsou všechny pevné části, jako například páteř, kosti, zuby, nehty, dále konečník, tlusté střevo a prostata. Z fyziologických procesů to je tvorba krve a stavba buněk. Z tělesných žláz byly k první čakře přiraženy nadledvinky.

Základní čakra nás spojuje s fyzickým světem. Převádí pozemské energie na tělesnou a pozemskou rovinu, zároveň proudí touto čakrou energie Země do celého našeho energetického systému. Pomocí první čakry se kontaktujeme s duchem matky Země, zažíváme elementární sílu Země, její lásku a trpělivost.
Do působnosti této čakry patří všechny základní individuální a všeobecné životní požadavky, nezbytné k přežití na této planetě. Dále zde patří uspořádání života každého z nás, materiální zabezpečení a zachování vlastního druhu založením rodiny, sexualita jako tělesná funkce a prostředek ke zrození nového života.
První čakra tvoří životně důležitý základ a pramen vitální síly pro vyšší čakry. Přes ni jsme napojeni na nevyčerpatelný zdroj energie kundaliní. Zde začínají také tři hlavní kanály energie, to znamená Sušumna, Ida a Pingala. Podobně jako naše srdce ve fyzickém těle je základní čakra centrem našeho oběhového systému energií. Je centrem kolektivního vědění. První čakra by se měla nacházet v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi vnitřní stabilitu.

Jestliže je základní čakra otevřená a harmonicky funguje, zažíváme hluboké spojení se Zemí a vším, co na ní existuje. Jsme vitální, spokojení a cítíme obrovskou vnitřní sílu. Jsme zařazeni do přirozeného běhu života, do procesu střídání klidu a aktivity, smrti a nového života. Naše jednání je provázeno přáním spoluúčasti ve vývoji života na planetě Zemi, souzněním s tvůrčí silou Země a se životem v přírodě. Snadno uskutečňujeme vytýčené cíle a víme, že náě život je vybudován na pevných základech. Země je pro nás místem jistoty, kde můžeme dostat vše, po čem toužíme. Otevíráme se s důvěrou životu na Zemi a vše, co je nám poskytováno, přijímáme s vděčností.
Při nesprávném fungování této čakry se naše myšlení obrací k materiálnímu vlastnictví a k uspokojení smyslových požitků, jako je dobré jídlo, konzumace alkoholických nápojů nebo sex. To, po čem toužíme, si chceme přivlastnit, aniž bychom přemýšleli o následcích. Nechceme se ničeho vzdát, což vede k potížím na tělesné úrovni, to znamená například ke vzniku zácpy nebo tělesné nadváhy. Naše jednání je zaměřeno na uspokojování našich vlastních fyzických potřeb a přitom přehlížíme potřeby jiných. Často jsme podráždění až agresivní. Prosazování vlastních přání a představ je rovněž projevem narušení činnosti první čakry.

* * *

- z knihy Ptej se andělů, Silke Bader


Program "Láska bolí"

13. října 2012 v 23:28 | Ariella |  Andělská láska
Skoro každý ví z vlastní zkušenosti, jak chutná milostné trápení a bolest z rozchodu. Pokud ve váš ale tento pocit léta přetrvává, jestliže se vám onen zážitek stále znovu vrací, nebo když se třeba po letech vždycky rozpláčete při vzpomínce na expartnera, znamená to, že se emoce rozšířily a vytvořily možná životu nebezpečný program. Tento program je životu nebezpečný proto, že může vést k depresím, srdečním onemocněním, oslabením imunity a k rakovině. Podvědomé emoce, vzniklé z pocitu cítit se nemilovaný, být opuštěný a osamělý, vyloženě nahlodávají vnitřní orgány.
Jak vznikne program "láska bolí"? Na počátku bývá většinou traumatický zážitek z mládí, který později působí jako rýha v šelakové desce: Nedostaneme se přes ni a hrajeme pořád dokola stejný kus, ať už chceme, nebo nechceme.
První varovné příznaky, které upozorňují na možnost, že člověk jede v tomto programu, poznáte podle řeči. Všímejte si, jak často tento člověk, nebo vy sami, mluví o milované osobě, která ho - nebo vás - zranila.

VYLÉČENÍ A VYČIŠTĚNÍ PROGRAMU "LÁSKA BOLÍ" S POMOCÍ ARCHANDĚLA RAFAELA
Nemůžete-li se odpoutat od expartnera, nebo máte zkušenosti, že láska "vždycky" bolí, může vám pomoci následující vizualizace s archandělem Rafaelem. Předpokladem pro úspěšné vyčištění tohoto programu je to, že jste schopni a ochotni odpustit osobě, od které se chcete odpoutat a odpustit sami sobě. Stejně tak je důležité přerušit éterické provazce, které jinak mezi vámi mohou zůstávat ještě desetiletí.

 • Uvolněte se, několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a poproste anděly, aby k vám přišli. Položte si ruce na srdeční čakru a nechte plynout energie. Potom poproste archanděla Rafaela a jeho pomocníky o podporu při čištění programu "Láska bolí".
 • Zavřete oči a představte si mycí linku. Všimněte si cedule na dveřích, na které je napsáno: "Energetické čištění a léčení programu "Láska bolí". Ve dveřích stojí archanděl Rafael a poprosí vás, abyste si lehli na lehátko. Lehátko stojí na běžícím pásu. Lehnete si a pás se dá pomalu do pohybu směrem k mycí lince.
 • Nejdříve projíždíte magnetickým tunelem. Tady vám magnet vytáhne z DNA každé jednotlivé buňky vašeho energetického tělesného systému všechny energie, které vedly k vytvoření programu. Magnetické pole je tu velmi silné a je schopné odstranit i ty energie, kterých jste se až dosud nechtěli nebo nemohli zbavit. Všechny energie, které jste přijali od jiných lidí, budou důkladně odstraněné. Vidíte, jak bílá pěna čistí každou jednotlivou buňku. Bílá pěna namáčí i zbytky éterických provazců, které ještě eventuálně zůstaly a rozpouští je.
 • Vaše lehátko je automaticky transportováno k další stanici. Vidíte, jak archanděl Rafel a jeho pomocníci plní každou buňku vašeho těla zeleným hojivým balzámem s malými růžovými tečkami. Potom každou buňku zapečetí. Léčivý balzám obsahuje jenom čistou energii lásky. Smaže veškeré bolestné vzpomínky a dopustí, aby dopředu vystoupily jen láskyplné zkušenosti. Před vaším vnitřním zrakem vyvstanou obrazy. Pokud se přece jenom objeví nepříjemná vzpomínka na určitou osobu, řeknete: "Odpouštím ti a posílám ti lásku."
 • Pozorujete, že se lehátko blíží k další stanici. Je to stanice přání. Všude vidíte malé růžové světelné kuličky. Teď se stanete magnetem vy a přitahujete všechny ty růžové kuličky. Pronikají do vašeho energetického těla a do každé buňky fyzického těla. Obsahují látku, z níž jsou utkané sny. Působí do velké hloubky. Pomohou vám ke štěstí a naplnění v lásce. A pokud jste na to připravení, poproste archanděla Rafaela, aby vám připravil setkáním s vaším láskyplným duchovním partnerem.
 • Dospěli jste na konec mycí linky a cítíte se jako znovuzrození. Těšíte se na nový životní úsek, který právě začíná. Vystoupíte z linky a stojíet před velkým promítacím plátnem. Víte, že uvidíte konec filmu. Přečtěte nahlas, jak se film jmenuje: "Já, __________ (vaše jméno) jsem šťastný/á. Miluji sám/sama sebe a jsem milován/a."V poslední scéně filmu se vidíte zezadu. Jdete ruku v ruce se svým duchovním partnerem po pláži. Slunce zapadá a mizí v moři. Prociťujte, jak vámi proudí láska. Cítíte se milovaní a v bezpečí.
 • Vytáhněte promítací plátno, srolujte ho a předejte archandělu Rafaelovi a jeho pomocníkům. To jsou režiséři filmu. Radujte se, že v něm teď můžete hrát hlavní roli.
 • Dovolte andělům, aby vás přenesli zpět. Víte, že andělé připravili za kulisami vše pro vaši novou roli, a že vám najdou i odpovídajícího partnera. Nemusíte nic jiného dělat. Vraťte se pomalu zpátky do těla. Prociťujte radost v srdci a poděkujte andělům za pomoc.

* * *

- z knihy Andělská láska, Eva-Maria Mora