Červenec 2012

Zaměřujte se na světlo

17. července 2012 v 23:00 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Když se život zdá nejvíce znepokojivý a beznadějný, i ten nejmenší třpyt světla dokáže jasně zářit oproti pozadí temnoty. Vždy se zaměřte na toto světlo, které je všude, včetně těchto věcí:

*Ve zpěvu ptáků.
*Ve tvarech a symbolech vytvořených mraky.
*V objetí dobrého přítele.
*Ve vědomí, že Bůh a andělé jsou s vámi, právě v tomto okamžiku, a bezdpodmínečně vás milují.
*V dobré knížce nebo filmu.
*V kráse přírody (prosím, pobývejte v přírodě tak dlouho, jak je jen možné)
*V tom, že si všímáte milých a laskavých činů.
*Ve vašich nadějích a snech, které jsou všechny možné (udržte si svou víru!)

Váš příběh je inspirující a zajímavý, protože obsahuje mnoho obratů. Právě teď žijete příběh někoho, kdo zažil bolestivé zážitky, ale stále si udržel víru a naději, a dokázal jít dál. Jste triumfální už jen pro tuto skutečnost! A je zde pro vás ještě mnohem více krásy.

Toto je okamžik v historii Země, jehož součástí jste se rozhodli být. Jste tady přesně proto, že jste potřební. Nepodepsali jste jen pohodlnou dovolenou na Zemi, ale především jste se přihlásili k pomoci.

Nejlepší cestou k pomoci je zaměřit se na svou službu, obzvláště v oblastech, které se vás dotýkají. Dělejte aktivní práci, dobrovolníky, osobní práci nebo cokoli jiného, co souvisí se zlepšováním v dané oblasti, která promlouvá k vašemu srdci. Pokud jste si mysleli "Někdo by s tím měl něco udělat", pak jste si právě odpověděli na svou vlastní otázku o vašem přirozeném životním úkolu… protože VY jste ten někdo, kdo může v oné oblasti něco udělat.

Pokud se cítíte na dně nebo se litujete, nejlepším řešením je jít pomoci někomu druhému. Zkuste dělat dobrovolníka v organizaci. Pomozte někomu cizímu. Posbírejte odpadky. Zavolejte nebo napište někomu, že ho milujete. Kdykoli jste zaměřeni jen na sebe, dostáváte se do pasti svého ega - které je zdrojem veškeré bolesti. A když jste zaměřeni na pomoc druhým (čistě z lásky, bez svazování), dostáváte se ke svému vyššímu Já - které je zajedno s Bohem a božskou láskou.

Posílám vám své modlitby, lásku a respekt.
Doreen Virtue

Vše, co se vám děje, je pro vaše vyšší dobro

17. července 2012 v 22:56 | Ariella |  K zamyšlení
Vše, co se vám děje, je pro vaše vyšší dobro. Vesmír pracuje dokonale.

Každá situace nabízí příležitost k růstu. Vše, co se přihodí, vám dává možnost najít v sobě novou sílu, stát se moudřejšími a láskyplnějšími. Vše, co se vám stane, slouží vašemu vyššímu dobru. Některé situace nabízejí příležitost odpoutat se nebo nechat odejít emoce, které vám už neslouží. Otevřít dveře svému vyššímu dobru znamená hluboko uvnitř vědět, že jste v bezpečí a milovaní a že vaše vyšší já pro vás neustále pracuje.
Začněte si ode dneška říkat, že vesmír je dokonalý a že vše, co uděláte a co se vám přihodí, je dokonalé. S postupujícím duchovním růstem budete stále lépe chápat, proč se věci dějí, až dospějete do stádia, kdy ve všem uvidíte dokonalost. Ohlédněte se za svou minulostí z pohledu dneška. Možná uvidíte, že věci, které jste tenkrát považovali za negativní, vám vlastně nabídly růst a možnost začít znova.

Důvěřujte, že také činy druhých lidí přispívají nějakým způsobem vašemu vyššímu dobru, i kdybyste zatím nechápali jak. Ať se stane, co se stane, říkejte si: "Vesmír je dokonalý a vše, co se děje, je dokonalé." Pokud se vám nesplní nějaké vaše přání, věřte, že se splní něco ještě lepšího. Nenuťte své vyšší já, aby vytvářelo věci přesně takové, jaké si představujete, že by měly být. Mějte na paměti, že vyšší moudrost pracuje bez ustání. Vaše vyšší já vám dává vždycky tolik dobra, kolik si ho do svého života vpustíte.
Kdybyste se tak pustili do všech akcí, do kterých vás vede vaše vnitřní vedení, a vzdali se své potřeby neustále vše řídit a hlídat! Váš intelekt chce neustále směrovat běh věcí určitým směrem, chce být kapitánem lodi. Stanovení cílů je v pořádku, důvěřujte ale svému vyššímu já, že vám přinese esenci toho, co chcete, v pravý čas a dokonalým způsobem. Skutečným "kapitánem" je vaše vyšší já, které vás přivede vždy do dokonalých okolností.

Donutit svět, aby fungoval podle vašeho intelektu, vyžaduje velké množství energie. Zbavte se břemene plánování do nejmenších podrobností. Nemusíte hlídat všechny detaily a neustále se přesvědčovat, jestli všechno jde, jak má. Jednoduše dávejte pozor na všechny vnitřní zprávy, které dostanete, konejte podle nich a zůstaňte ve vyšším proudu. Věci se pak vyvinou lépe, než jste si sami dokázali na začátku představit.
Svůj život naplníte větším dobrem také tak, že budete rozdávat dobro druhým lidem. Cokoliv dáte, se vám mnohonásobně vrátí zpět. Rozdávejte úsměvy, lásku a dobrou energii všude, kudy jdete. Rozdávejte to, co byste rádi dostávali. Dávejte svobodně, bez záměru dostat něco na oplátku. Chcete-li více lásky, dávejte lásku. Chcete-li více úcty a podpory, dávejte ji nezištně ostatním a uvidíte, že se k vám vrátí.

* * *

- z knihy Duchovní růst, Sanaya RomanPomáhání

17. července 2012 v 22:52 | Ariella |  Pro potěšení
Velké příležitosti k pomoci druhým přicházejí málokdy, ale ty menší vás obklopují každý den.

- Sally Koch


Efekt vlnění

17. července 2012 v 22:51 | Ariella |  Energie a vnímavost
"Samotným nám připadá, že to, co děláme, je jen kapkou v oceánu. Ale oceán by byl ochuzen právě onou chybějící kapkou." - Matka Tereza

EFEKT VLNĚNÍ
Ve světě šesti miliard lidí je snadné věřit, že jedinou cestou, jak započít hlubokou proměnu, jsou extrémní činy. Přesto každý z nás přináší uvnitř sebe kapacitu k tomu, aby změnil svět drobným způsobem, ať už k lepšímu nebo k horšímu. Všechno, co děláme a jak myslíme, ovlivňuje lidi v našich životech, a jejich reakce obratem ovlivňují zase další. Zatímco důsledky zdánlivě nevýznamných slov přecházejí z osoby na osobu, jejich dopad stále roste a může se stát zdrojem veliké radostí, inspirace, nebo stresu a bolesti.

Vaše myšlenky a činy jsou jako kameny vhozené do klidných vod, způsobující vlny, které se šíří a rozpínají při svém pohybu do okolí. Dopad, který máte na tomto světě, je větší, než si vůbec můžete představit, a volby, které činíte, mohou mít dalekosáhlé důsledky. Můžete využít efekt vlnění, abyste udělali pozitivní rozdíly a šířili vlny laskavosti, které budou omývat svět.

Pokud by se naskytla příležitost, příjemce dobrého skutku se bude cítit veden k tomu, aby udělal také dobrý skutek pro někoho jiného. Pokud někdo pocítí negativní energii, bude spíše přecházet k této negativní energii. Jediný čin z milosrdenství, jeden myšlenkový skutek, nebo jediná pozitivní myšlenka se může šířit z jedince na jedince, podobně jako při koulování sněhem, dokud se nestane skupinovým hnutím nebo paprskem naděje, který zachrání něčí život.

Každá proměna, stejně jako každá šířící se vlna, má svůj bod vzniku. Musíte věřit ve svou schopnost být tímto bodem původu, pokud chcete používat vlny, které tvoříte, k šíření dobra. Uvažujte o důsledcích vašich myšlenek a činů, a snažte se jednat laskavě tak moc, jak je to jen možné.

Úsměv věnovaný cizímu člověku, kompliment příteli, humorný přístup nebo promyšlené gesto mohou vysílat vlny, které se šíří mezi vašimi milovanými a známými, ještě dále do vaší komunity, a konečně také skrze celý svět. Máte moc dotknout se životů každého, s kým přicházíte do kontaktu, a každého, s kým oni přicházejí do kontaktu.

Hybnost vašeho vlivu poroste s tím, jak se vaše vlny budou pohybovat kupředu a stále dál. Každá z těchto vln se bude moci stát přílivovou vlnou lásky a laskavosti.

(Heal Ourselves, Heal The World)


Do svého života teď přijímám prosperitu a hojnost

17. července 2012 v 22:49 | Ariella |  Tvoření peněz
Žádáte-li o něco, co je vám v současné době vzdálené, například velké zvýšení vaší prosperity, může to nějaký čas trvat, než budete na danou věc připraveni. Uvědomte si, že vibrujete nějakou intenzitou a že peníze, které máte, jsou s těmito vašimi vibracemi v harmonii. Kdybyste najednou bez patřičné přípravy dostali obrovskou částku peněz, jejich vibrace by neladila s vaší. Určitě jste slyšeli o lidech, kteří vyhráli hodně peněz v loterii, ale během pár let je utratili a finančně se dostali přesně tam, kde začali. A jiní lidé třeba také vyhráli hodně peněz, ale svůj život měnili jen pozvolna, po malých krůčcích, a teprve po několika letech, když se naučili zvládat velké finanční částky, se cítili připravení k větším změnám.

Připravit se na rostoucí množství peněz je důležité, protože pak budou větší příjmy v rovnováze s celým vaším životem. Tento proces můžete urychlit třeba tak, že budete "nosit" energii velký finančních částek předtím, než k vám skutečně přijdou, a mentálně si upravíte svou vlastní energii tak, aby vám byly větší částky opravdu příjemné.
Někdy to může zvenku vypadat, že se nic neděje, a vy přitom procházíte spoustou vnitřních změn, které vás připravují na to, oč žádáte. Zatímco čekáte na peníze, věřte neustále ve své schopnosti přitáhnout si, cokoli chcete. Uvědomte si, že všechno, co se vám přihodí, vás na danou věc připravuje a pomáhá vám změnit vaše vibrace tak, aby ladily s vibracemi hojnosti.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman


Víra v anděly

17. července 2012 v 22:48 | Ariella
Někteří lidé říkají, že nevěří v anděly, protože andělé pro ně neudělali to či ono, a ani náhodou je nenapadne všímat si toho, co pro ně andělé udělali. Andělé nám pomohou, kdykoliv mohou, ale i oni se musí řídit zákony osudu, karmickými a astrologickými. Takže lidem vždy říkám: neházejte na anděly sví přání s tím, že pokud je nesplní, hned popřete víru v ně. Promlouvejme k andělům o všem - svých přáních, obavách, radostech, vděku i bolesti, a pak společně prožívejme vše, co na nás během životní cesty čeká.


Proč v partnerství nejde vždycky všechno hladce?

17. července 2012 v 22:46 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Proč musí partneři překonávat tolik překážek? Při každém setkání s partnerem dochází k výměně energie. A protože má každý člověk ve svém energetickém poli spoustu "nerovností" a narušení, která se nedobrým způsobem na vaší energii zachytí, neprobíhá tato výměna vždycky harmonicky. Lidské energetické pole se skládá z mnoha malých částeček, některé z nich jsou prostě drsné nebo mají ostré kraje nebo velmi rozdílný energetický náboj. Když na sebe tyto částečky narazí, vznikne tření. Pak se například stane, že vzplane situace nebo rozhovor, kde se nakonec napětí vybije hádkou.

Výměna energií neprobíhá, mimochodem, jen mezi lidmi. Při jídle například bereme do svého energetického pole energii zvířat nebo rostlin. Nacházíme-li se na místě, kde se lidé hodně smějí a mají radost, přebíráme tuto energii stejně, jako když jsme někde, kde vyzařuje spousta žalu. Ovlivňuje nás každý kontakt s jinými energetickými částicemi. (Dopřejte si přestávku a zamyslete se nad tím, s kým nebo s čím se uskutečňuje výměna vaší energie a jak to ovlivňuje váš život.) Život je skutečně neustálá výměna energií.
Lidé se během let mění. Partner, kterého máte dnes, není ten samý, kterého jste kdysi poznali. A každý člověk se mění také působením toho kterého partnera. Často člověk slyší od partnera nebo letitého přítele: "Ale dřív jsi byl úplně jiný." To samé probíhá i mezi lidmi a psy, kteří si postupně začnou být velice podobní. Kdyby člověk mohl sám sebe pozorovat na energetické úrovni, mohl by jasně vidět, jak se energetické částice a buňky našeho těla nepřetržitě obnovují. Skutečně jsme pak "jiní než dřív".

Tak se dá také vysvětlit, proč nestárneme tak rychle, když máme kolem sebe děti: Vyměňujeme si s nimi energii a proto část mladé a rychleji vibrující energie přechází do našeho energetického pole. Tím se naše vlastní energetické částečky dostávají do varu. Proto je také smích "nakažlivý". A co se stane, když se budeme pravidelně stýkat s anděly? I v tom případě můžeme vycházet z toho, že se část našeho energetického oblaku smísí s andělským, nebo jinak řečeno, že se naše energetické částice změní vysokými frekvencemi andělských energií.

Naše duše - božská část v nás - se stále snaží dosáhnout celistvosti. Takzvané překážky na cestě k této celistvosti (k jednotě s Bohem nebo k mistrovství) slouží k tomu, využít nové zkušenosti tak, abychom lépe poznali svoje nedostatky, které můžeme popsat také jako lidské ego. Lidské ego je všechno, co není božské vědomí, takže jsou to všechny negativní emoce, vzorce přesvědčení a programy. Až je transformujeme změní se i stav našeho vědomí. Pak v nás už zůstane jenom ona boží část, a to je čistá bezpodmínečná láska - to, po čem ve skutečnosti toužíme.

Žádný partner nám nemůže dát čistou bezpodmínečnou lásku, pokud tato láska není jeho i naším stavem vědomí. Není to tím, že bychom měli špatného partnera. Naopak, ten "nevhodný" partner nám pomůže tak dlouho mačkat naše červená tlačítka, dokud netransformujeme příčinu této emoce (červené tlačítko). Když se s ním rozejdeme, než se to stane, převezme další partner stejnou funkci a bude zase mačkat stejné tlačítko. Klíč k láskyplnému partnerství máme totiž v ruce my sami.
Když se změní stav našeho vědomí, a budeme pokračovat ve vývoji, a náš partner to neudělá a také to nebude chtít udělat, je rozchod nevyhnutelný. Ale když překonáme překážky společně, náš partnerský vztah obstojí a bude pokračovat. Je to jako když se obrousí všechny hrany. Potom se k sobě partneři mohou ještě více přimknout.

* * *

- z knihy Kvantová andělská láska, Eva-Maria MoraOdvaha

17. července 2012 v 22:44 | Ariella |  K zamyšlení
Semínko nikdy neví, co se děje, semínko neví, jak vypadá květ. A semínko ani nevěří, že má schopnost stát se překrásným květem. Cesta ke květu je dlouhá, a vždy je bezpečnější se na ni nevydávat - vždyť na této dosud neznámé stezce není žádná jistota. Nic není jisté. Na cestě hrozí tisíc a jedno nebezpečí, jsou přichystány mnohé léčky - a semínko je bezpečné, uzavřené v pevné slupce. Ale semínko to přesto zkouší - je to namáhavá činnost, ohrožující skořápku, která je jeho bezpečím, ale začíná se něco dít.
Začíná bitva: boj se zemí, s kameny, se skálou. Semínko je tvrdé, ale výhonek je velmi měkký, a nebezpečí je mnoho. Nebezpečí nehrozí semínku, to může přežít staletí, je to výhonek, který je ohrožen. Výhonek vyráží do neznáma, za sluncem, za zdrojem světla, aniž ví kam, aniž ví proč. Těžký je kříž k nesení, ale semínko sní svůj sen a pouští se na cestu. Stejná je cesta člověka. Je to svízelné. Potřebujeme více odvahy.

Osho Dang Dang Doko Dang, Kapitola 4


Tato karta ukazuje malý planý kvítek, který přijal výzvu skal a kamenů na své cestě ke světlu. Je obklopen aurou jasného zlatého světla, která vyjadřuje jeho drobnou osobitost. Nemusí se za ni stydět, jasnost jeho aury je rovna slunci.
Ocitneme-li se tváří v tvář obtížné situaci, máme možnost volby - buď můžeme být rozmrzelí a hledat někoho, na koho bychom svalili vinu za své útrapy, nebo můžeme přijmout výzvu a růst. Kvítek nám ukazuje cestu, jehož touha po životě jej vede temnotou ke světlu. Nesnaží se proti výzvám bojovat, ani se jim vyhnout, ani je odmítnout. Výzvy jsou prostě tady, a když se semínko stává květinou, musí je překonat. Stejně tak i ty měj odvahu růst a kvést.

* * *

- Osho Zen Tarot

Jasnost

17. července 2012 v 22:43 | Ariella |  Svět andělů
Andělská moudrost vám připomíná, že mysl, která je neustále plná myšlenkového "harampádí", je nemocná, a naopak mysl klidná, tichá je mysl Božská.
Umožněte moudrosti, jež se skrývá ve vašem srdci, vydat svou záři, aby ustal věčný hovor uvnitř vaší mysli. Vězte, že vás na to upozorňuje váš anděl a čeká, aby vám s vaším úkolem pomohl.
Posaďte se klidně, abyste mohli vnímat vnitřní ticho. Díky němu budete moci vyzařovat čisté, jasné světlo do všech oblastí svého života.
V jasu tohoto světla vám andělé odhalí nový způsob bytí.
Uvidíte věci odlišně a dokážete se rozhodnout z pozice síly a jasnosti.


Měj se rád

17. července 2012 v 22:41 | Ariella |  Pro potěšení
Hej ty! Ano,ty. Přestaň být ze sebe nešťastný. Jsi dokonalý ! Přestaň si přát, kéž bys vypadal jako někdo jiný, nebo aby tě lidé měli rádi tak, jak mají rádi někoho jiného. Přestaň se snažit dostat pozornost od lidí, kteří ti ubližují. Přestaň nenávidět své tělo, svou tvář, svou osobnost, své nedokonalosti - miluj je ! Bez nich bys to nebyl ty.A proč bys chtěl být někým jiným ? Buď sebevědomý, buď sám sebou a usmívej se. Pokud tě někdo nenávidí pro to, že jsi se sebou šťastný, tak pro něj zvedni svůj prostředníček. Tvé štěstí nebude záviset na tom, zda se to líbí někomu jinému. Buď šťastný, miluj své chyby, protože právě ony tě dělají jedinečným .

Nemarni svůj život tím, co pomine

17. července 2012 v 22:39 | Ariella |  K zamyšlení
Nemarni svůj život tím, co pomine. Důvěřuj životu. Jedině když důvěřuješ, můžeš odhodit své vědomosti, odložit svou mysl stranou. S důvěrou se otevírá něco nesmírného. Pak tento život přestává být obyčejným životem a stane se bohatým, přetékajícím.
Když je srdce nevinné a zdi okolo padly, jsi spojen s nekonečnem. A nejsi podveden, nemůžeš o nic přijít. To, o co bys mohl přijít nestojí za to mít, a o co nemůžeš přijít, o to se nemusíš bát - nikdo ti to nemůže vzít, nejde to. Nemůžeš přijít o svůj skutečný poklad.

- Osho


Věřím, že všechno přijde v pravý čas a tou nejlepší cestou

17. července 2012 v 22:37 | Ariella |  Tvoření peněz
K tomu, aby se mohly projevit nové věci, na nichž pracujete, je třeba nějaký čas. Mnozí z vás se však vzdáváte příliš brzy. Čím větší je cíl, tím delší krok k němu vede, a tím déle může trvat, že získáte to, co si přejete. K tomu, abyste se dostali z místa, kde se teď ve svém životě nacházíte, tam, kde chcete být, potřebujete totiž udělat určité množství kroků a prožít určité události. V době, kdy na něco čekáte, se stále utvrzujte ve své víře, rozvíjejte svou odvahu a učte se jednat a jít tam, kam vás vede vaše vnitřní vedení.

Je důležité, aby se věci objevovaly ve správný čas - tehdy, když jste na ně připraveni. Jestliže se splní vaše přání příliš brzy, mohou vám stávající okolnosti bránit, aby se vše rozvinulo tak, jak má. A naopak: pokud k vám žádaná věc přijde příliš pozdě, mohou být některé možnosti už pryč. Je to jako by se semínko rozhodlo rašit uprostřed zimy; pro rostlinku by to bylo příliš brzy a neměla by dost sil k přežití. A kdyby čekalo až na pozdní léto, nemuselo by zase mít dost času vyrůst před tím, než přijde podzim a zima. Načasování je za této situace velmi důležité a vaše vyšší já vám přinese všechno v tu nejvhodnější dobu.
Ohlédnete-li se zpět za něčím, co jste si přáli, ale nezískali, možná zjistíte, že by vám to tenkrát stejně nepomohlo. A naopak, některé věci, které jste si vytvořili, vám zase překážely, protože přišly v nesprávný čas nebo v nevhodné formě. Možná jste se jich později museli zbavovat a čas a energie, kterou jste k tomu potřebovali, vás mohly zdržovat na vaší cestě.

Je důležité posilovat si svou víru. Mějte stále na paměti svůj cíl a soustavně na něm pracujte. Nečekejte okamžité výsledky. Nemusíte vždycky chápat, kam přesně vás směruje vaše vnitřní vedení. Některé kroky, při nichž jste cítili vnitřní vedení, nemusejí vést k výsledkům, které jste od nich čekali. Věřte, že vaše nitro vás vede k vašim cílům, i když zrovna nechápete jak. Věřte, že získáte to, oč jste žádali, pokud je to pro vaše nejvyšší dobro, a že všechno, co se vám v životě děje, vás k tomu nějak přibližuje. Výsledky svého úsilí nehodnoťte podle peněz, které vám právě přinese, ale podle toho, nakolik vás vaše práce baví a jak vaše aktivity přispívají k odvíjení vašeho života. Když následujete bez ustání své vnitřní vedení a děláte věci, které pro vás mají smysl, vaše sny se stanou vaší skutečností.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Senzitivita žen a mužů (2/3)

17. července 2012 v 22:35 | Ariella |  Energie a vnímavost
V souvislosti s rozdílnými schopnostmi vnímání má smysl pohovořit o čtyřech rozdílných stavech vědomí. Odlišují se od sebe frekvencí elektromagnetických mozkových vln, které se měří pomocí elektroencefalografu (EEG). Rozlišují se podle aktivity na stupeň delta (0,5-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz) a beta (12-35 Hz).
Vlny delta svědčí o tom, že se člověk nachází v nevědomí (spánku podobný stav). V takovém stavu jsou děti od narození až do druhého roku věku skoro pořád. Mozek dětí od dvou do šesti let prokazuje aktivity na poněkud vyšší úrovni, v hladině theta. Skoro stále se pohybují v tomto "otevřeném" stavu, v němž jsou dospělí jen krátce po probuzení, nebo krátce před usnutím, nebo ho zažívají v meditaci. V tomto stavu je nejsnadnější vnímat jemnohmotné energie. Šesti až dvanáctileté děti jsou převážně ve stavu alfa, tedy ve stavu klidného vědomí. Ten, kdo pravidelně medituje, proměňuje stav svého vědomí a proto snáze vnímá elektromagnetické energie než někdo, jehož mozek pracuje pouze ve vlnách beta, to znamená, že je stále ve stavu koncentrace a aktivního vědomí. Děti prožívají teprve po dosažení dvanáctého roku věku delší fáze v hladině beta.

Děti jsou tedy prvních pět let života převážně v hladině delta nebo theta, to znamená ve stavu podobnému tranzu. Většina dětí je v tomto čase jasnovidná. To znamená, vnímají mnohem lépe elektromagnetické energie, než dospělí. Lidé, kteří například komunikují s anděly, to dělají také ve stavu změněného vědomí. Tak mohou lépe vnímat jemnohmotné energie, aniž by museli upadnout do tranzu úplně. Vycvičená média, která mají praxi s anděly, dovedou snadno přecházet z jednoho stavu vědomí do druhého, jako by přepínali kanály na televizním přijímači. Pravidelnou prací s energií a s anděly se, jak už bylo řečeno, přijímač posiluje a zvyšuje se jeho citlivost. Když se momentálně nepotřebujeme plně soustředit, přepíná náš mozek automaticky na jiné stavy vědomí. Někdy se během dlouhé jízdy po prázdné dálnici ocitáme dokonce ve stavu alfa nebo delta, což se ovšem nedá nikomu doporučit.

Na následujícím příkladu bychom vám chtěli vysvětlit, jak může zvýšená citlivost ženy vést ke stresu v partnerství:

Jerry a Angelina byli na svatební cestě. On byl šarmantní a vtipný, ona krásná a citlivá. Jerry si vážil Angelininy práce. Komunikovala jako médium s anděly a byla léčitelka. Nerozuměl sice úplně přesně tomu, co dělala, ale fascinovaly ho rozzářené tváře klientů, které někdy vídal z okna kuchyně, když opouštěli po léčení dům.

Jerry a Angelina se už dlouho na tuto cestu těšili a pronajali si apartmá ve velmi dobrém hotelu. Když přišli na pokoj, vybalili si kufry a Jerry zapnul televizi, protože chtěl vidět fotbalový zápas. Po několika minutách se Angelina zeptala přiškrceným hlasem, jestli by nemohl televizi vypnout. Jerry věděl, že je někdy velmi citlivá na elektromagnetická pole televizních přijímačů a počítačů, právě proto, že byla tak senzitivní. Ačkoliv to tak necítil, akceptoval, že jeho žena je v tomto ohledu jiná než on. Ale i když byla televize vypnutá a oba dva pokračovali ve vybalování kufrů, Angelinina "nálada" se nezlepšovala. Naopak. Byla z minuty na minutu horší. Jerry chtěl zabránit hádce a zeptal se, co je. Angelina řekla, že má pocit, jako by byla stále vystavená velmi silnému elektromagnetickému poli. Svatební suita, kterou objednal, je opravdu moc hezká, ale ona by v tomto pokoji v žádném případě nemohla spát.

Samozřejmě, že Jerryho začaly okamžitě přepadat různé myšlenky: "Nevím, jestli jsem si vzal tu pravou. Je pěkně střelená. Suita je situována tak, že je tu naprostý klid a stojí 500 dolarů za noc..." a když ho Angelina poprosila, aby si pronajali jiný pokoj, měl po náladě.
Šel do recepce a požadoval jiný pokoj. Hotelový manažer se samozřejmě ihned zeptal, jestli je se svatební suitou něco v nepořádku. Jerry něco koktal o oknech na sever... Příjemný recepční mu nabídl jiný pokoj a hned se také nabídl, že jim pomůže přestěhovat zavazadla. Angelina mezitím zase zabalila věci do kufrů a už čekala u dveří. Jerry a hotelový zaměstnanec přicházeli ze stejného směru, jako i předtím Jerry a Angelina, totiž zprava, od výtahu. Teď ukázal hotelový zaměstnanec vlevo na schody, které vedly na dvůr, z něhož se šlo do druhé části hotelu. Šli tedy doleva a najednou procházeli kolem nějaké místnosti, která přiléhala k jejich suitě, a kterou předtím neviděli. Na dveřích byl žlutý štítek s upozorněním: Pozor, vysoké napětí.
Byl to prostor, kde se spojovala všechna elektrická vedení z celého hotelu. Angelině vyhrkly slzy a napětí z ní spadlo. Jerry se jen smál a kroutil hlavou. Jeho žena nebyla bláznivá, prostě jen za slabou zdí cítila silný elektrický proud. Od té doby spolu ti dva často cestují a v každém hotelu si nechají nedřív ukázat více pokojů, aby mohla Angelina vyzkoušet energie v každém z nich a podle toho se rozhodnout, a aby si byla jistá, že ji nic nebude rušit ve spánku.

* * *

- z knihy Kvantová andělská láska, Eva-Maria Mora

Senzitivita žen a mužů (1/3)

17. července 2012 v 22:34 | Ariella |  Energie a vnímavost
Všechny velké problémy a krize mají původ v malých nedorozuměních, které zraňují. Jestliže nemůžeme zabránit tomu, aby nás naše partnerství zraňovalo, a jestliže se rány nehojí, protože nám partner při tanci životem neustále šlape na nohy, přestaneme se z partnerského vztahu radovat a možná o něj dokonce ztratíme zájem. Samozřejmě, že bychom měli partnerovi prominout, když nám čas od času neporozumí, ale musíme se smířit s tím, že nám rozumět vůbec nemůže? Co je na tom pravdy, na všech těch úžasných titulech knih, které vás mají poučit o tom, že ženy nedokáží zaparkovat a muži neumějí naslouchat, nebo že ženy hledají a muži prchají? Jsou ženy opravdu tak odlišné od mužů, jsou každý z jiné planety? A proto se nemohou nikdy navzájem pochopit?

Skutečně existují základní rozdíly mezi ženami a muži, o nichž je až dosud málo známo. Vědecké studie dokázaly, že ženy obecně citlivěji reagují na své okolí a na vlastní emoce, než muži. V jednom pokusu se elektrická sonda dotýkala povrchu těla mužských a ženských pokusných osob. Sondou procházelo lehké elektrické napětí. Napětí se pomalu zvyšovalo, až pokusná osoba ucítila mravenčení na kůži. Ženy ucítily mravenčení dvakrát dříve, než muži, jinak řečeno, napětí muselo být dvakrát zvýšené, aby ho muži vůbec ucítili. Tento experiment ukazuje dva jasné rozdíly mezi ženami a muži:

1. Ženy reagují citlivěji na elektromagnetická pole, eventuálně na všechny energie, než průměrný mužský pokusný objekt.
2. Ženy rozpoznají tyto energie daleko dříve, než muži, neboť, i když jsou muži vystaveni stejně silnému elektromagnetickému poli se stejnou silou napětí, neucítí pravděpodobně vůbec nic. To znamená, že si jeho existence vůbec nejsou vědomi.

Jestliže aplikujeme tento fenomén na emocionální energie, můžeme tím vysvětlit, proč ženy z mužského hlediska tak přehnaně reagují na úplné "maličkosti". Jak jsme viděli, potřebujeme úplně jinou intenzitu energie, abychom docílili a ovlivnili, že se muži rozpláčí, nebo se někomu vrhnou do náruče, jak to vidíme třeba na fotbale.

Lidé vysílají a přijímají elektromagnetické vlny. Naše elektromagnetická pole (aura) může ovlivňovat jiná elektromagnetická pole, a my sami můžeme být také ovlivněni jiným elektromagnetickým polem. Jak jsme se dověděli na svých výletech do kvantové fyziky, všechno se skládá z energetických částic. Také rostliny, zvířata, andělé a důchovní vůdci nejsou nic jiného, než elektromagnetická pole, která vysílají energetické vlny. Jak je tedy možné, že většina z nás toto vlnění dostatečně nevnímá, ačkoliv jsou vysílány permanentně?

Když to vezmeme z perspektivy lidského vnímání, jsou tyto impulzy velmi slabé. To znamená, když je chceme prociťovat, cítit jejich pach, pokud nějaký mají, nebo je slyšet, musíme se stát velmi citlivým přijímačem. Proto je tak důležité zvyšovat vlastní frekvence, uvolňovat se a pravidelně čistit svoje energetické tělo, když chceme například komunikovat s anděly. V našich workshopech se klienti učí zcela vědomě zvyšovat svou schopnost přijímání tím, že se stanou kanálem léčivých andělských energií. Čím víc používají techniky, které se naučili, tím jsou citlivější a tím snadnější jim připadá vnímat různá elektromagnetická pole.
Naučí se také, že lidský přijímač se dá seřizovat a člověk se může chránit před příliš intenzivním vnímáním.

Lidé, kteří tuto schopnost nemají, odbývají celé vnímání elektromagnetických polí jako humbuk a bláznovství. Ženy jsou od přírody citlivější, a když navíc začnou meditovat a praktikovat léčitelství, reagují často způsobem, který partner, otupělý stresem ze zaměstnání, vůbec nechápe. Například nákup v přeplněném centru města může být pro citlivou osobu horor, protože se na ni "vrhne" množství různorodých elektromagnetických vlnění. Jsou tu nejen lidmi vysílané vlny a další technické vlivy, jako například elektrosmog, ale i energetické vlny negativních bytostí. Na takové energie reagují děti a ženy někdy tak silně, že je zachvátí hrůza nebo panika.

* * *

- z knihy Kvantová andělská láska, Eva-Maria MoraKdyž hojnost nepřichází

17. července 2012 v 22:32 | Ariella |  Tvoření peněz
Každá událost, kterou na své cestě k větší hojnosti zažijete, vám pomáhá rozvinout kvality, které potřebujete pro získávání a udržení peněz. Vzpomeňte si na okamžiky, kdy jste něčemu věřili a byli jste přitom v mnohem složitější situaci než teď. Možná jste vůbec nevěděli, z čeho žít, a přece jste nepřestali věřit a dostali jste se z toho. Věříte-li, že peníze přijdou, a přitom se nic neděje, věřte, že to je pro vaše vyšší dobro, i když teď zrovna nevíte proč. Díky tomu, že něco nezískáte, se totiž můžete dostat do nových oblastí svého růstu.

Můžete být také v mezidobí, kdy čekáte na realizaci svého přání, anebo jste už získali to, co chcete, ve své podstatě. Cokoliv si přitáhnete, vás má něčemu naučit a přispět k vašemu pocitu oživení a růstu. K tomu nepotřebujete vždycky fyzické prostředky. Své lekce se můžete naučit třeba jen představou, že něco máte, aniž byste si to potřebovali vytvářet ve hmotné rovině. Pokud jste dosud nezískali to, co jste si magnetizovali, znovu se podívejte na podstatu svého přání a zjistěte, jestli jste to třeba už nedostali nějakou jinou cestou. Pozastavte se a znovu si projděte skutečné důvody, proč si to chcete vytvořit; prozkoumejte si, zda se vám smysl té věci už nenaplnil nějak jinak.

Chcete-li nebo potřebujete-li nějakou věc, která bude skutečně sloužit vašemu vyššímu poslání, přijde k vám. Nesnižujte sami sebe, nemyslete si, že se málo snažíte nebo že neumíte manifestovat ve hmotě. Místo toho si uvědomte, že vesmír je plný lásky a že věci, které k vám nepřicházejí, nejspíš neslouží vašemu vyššímu dobru anebo se vám zatím nehodí.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya RomanMluvte o úspěchu a prosperitě

17. července 2012 v 22:28 | Ariella |  Tvoření peněz
Má slova pozvedají a inspirují ostatní.

Mluvte o své hojnosti a zvýšíte tím svou prosperitu. Slova jsou důležitá. Cokoliv řeknete, vám může vytvářet skutečnost, kterou zažíváte. Vesmír odpovídá na vaše pozitivní slova. I když vám třeba právě v životě něco schází, vše, co chcete, si přitáhnete, jestliže budete mluvit a jednat tak, jako byste si byli jistí, že to získáte. Slova mají vliv na vaše podvědomí. Podvědomí slyší, co říkáte, a začne pracovat přesně tak, aby se vaše slova uskutečnila. Věta "Nemám dost peněz" jde přímo do vašeho nevědomí. To vám začne okamžitě vytvářet nedostatek. Namísto slov: "Toto si nemohu dovolit" si raději říkejte: "Tentokrát jsem se rozhodl/a si tuto věc nekoupit."

Je lepší nemluvit před ostatními o svých finančních problémech a neúspěších. Nemáte-li právě dost peněz, nestěžujte si na nedostatek. Mluvte o svých vizích a snech. Mluvte o tom, co je na vašem současném životě dobré a jak hledíte do budoucnosti s optimismem. Mluvte s ostatními o své sebedůvěře a víře v sebe sama a nezdůrazňujte svůj nedostatek. Vaši přátelé si o vás dělají určitý obrázek, a když se pak nad sebou zamýšlíte, naladíte se na něj. Mluvíte-li s ostatními o své hojnosti, budou si o vás myslet, že skutečně prosperujete. Budou si o vás také vytvářet pozitivní obrazy, na které se pak můžete naladit, kdykoli chcete. Nemáte-li právě dost peněz, mluvte o sobě, jako byste jich dost měli.

* * *

- z knihy Tvoření peněz, Sanaya Roman

Odpusť a očisti se

17. července 2012 v 22:26 | Ariella |  Pro potěšení
Představ si svůj život jako velký hrnec. V něm se vaří polévka tvého života. Na dně hrnce je tlustá černá usazenina, protože se v něm kdysi něco spálilo. Někdy se něco najednou spálí úplně nepozorovaně a náhle, je to symbol bolestných zkušeností, které má každý člověk. Často se snažíme zachránit, co se ještě zachránit dá. Člověk přidá vodu a koření, smetanu a další přísady. Ale ať člověk udělá cokoliv, polévka není dobrá, pořád je v ní cítit spálenina. Ať ji člověk nabízí, jak chce, nikdo o ni nemá zájem.

* * *

Chceš-li opět naplno procítit lásku a radost, odstraň nejprve starou spáleninu na dně svého srdce. Odpusť. Vyplač se. Propusť ze svého srdce všechny staré křivdy, rány a bolest. Jedině pak bude tvé vyzařování opět čisté a láskyplné a otevřeš tak dveře nové, krásné lásce.


Partner štěstí nepřináší

17. července 2012 v 22:23 | Ariella
Nikdo, ať už tvůj nynější partner nebo ten vysněný z budoucnosti, nemá povinnost přinést ti tvé štěstí na podnose - ani nemůže, i kdyby chtěl. Skutečná láska nepramení ze snahy vyřešit naše potřeby závislostí na druhém člověku, ale z našeho vlastního vnitřního bohatství a vyspělosti. Potom máme tolik lásky na rozdávání, že k sobě přirozeně přitahujeme milence.

- OshoKaždý odsudek ostatních je odsudkem mne samotného

17. července 2012 v 22:16 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Nemůžeme nic odsuzovat, pokud kvůli tomu nemáme pocit viny. V opačném případě jen prostě konstatujeme, že se stala chyba, kterou lze s naší pomocí snadno napravit. Když máme kvůli nějaké chybě či čemusi podobnému pocit viny, který potlačujeme, pak naše provinilost vyjde napovrch v podobě odsudku někoho jiného. Ten nás nutí i nadále lpět na vlastní vině a na tom, co odsuzujeme. Pokud ale odpustíme, nebudeme muset propátrávat svou podvědomou mysl, abychom nalezli, v čem spočívá naše vina. Odpuštění nejenže osvobodí našeho partnera, či osobu, kterou odsuzujeme, ale znovuutvoří i nevinu nasi. To, co jsme vykonali (my či náš protějšek), není žádný hřích. Jedná se jen o chybu.
Chybu lze napravit, ale hřích se téměř napravit nedá. Hříchem jsme posedlí, neustále se k němu v duchu vracíme, dokud nakonec nepohřbíme vlastní vinu a nezačneme si ji projektovat do ostatních lidí. To je pochopitelně situace, která nám brání v růstu.

* * *
Dnes se podívej na osobu, kterou odsuzuješ nejvíc. Jen na chviličku si představ, že to, co na ní odsuzuješ, se přesně hodí na tebe. Prodlévej v této vlastnosti, dokud doopravdy nezačneš cítit následující:" Ano, toto je vina, kterou skrývám, ale netýká se vlastně ani mne. Už jim to nebudu mít za zlé, protože to nebudu mít za zlé ani sám sobě." Pokud s tímto skrytým pocitem navážeš kontakt a spálíš ho a nebo ho prostě odmítneš vůči dané osobě cítit, osvobodíš se aumožníš, aby se celá situace pohnula z místa.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano