Květen 2012

Modlitba za vyléčení stávajícího milostného vztahu

31. května 2012 v 9:47 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Nejdražší Bože,
prosím Tebe a anděly, abyste mi pomohli vyléčit můj milostný život. Jsem ochotný/á zbavit se jakéhokoli neodpuštění, které vůči sobě a svému partnerovi chovám, a žádám, aby mě andělé ihned očistili od veškeré zlosti či vzteku. Prosím, pomozte mně i mému partnerovi nahlížet na sebe očima lásky. Chci, aby veškeré následky našich chyb byly vymazány na celé linii času. Prosím, pracujte i s mým partnerem, aby mezi námi zavládla harmonie, romantika, přátelství, respekt, upřímnost a velká láska. Prosím, obnovte naši lásku.

Amen.

* * *

- z knihy Léčení s anděly, Doreen Virtue


Hlídejte si své myšlenky

31. května 2012 v 8:40 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Je důležité myslet na to, po čem toužíte, a ne na to, čeho se obáváte.

Vytažením této karty jste upozorňováni na to, jak moc je důležité hlídat si myšlenky. Žádné neutrální myšlenky neexistují a každá myšlenka má dopad na váš život. Proto jste žádáni, abyste byli ostražití a mysleli pouze pozitivně.
Většina z nás čas od času sklouzne k negativitě a vy možná nejste žádnou výjimkou. Můžete ovšem změnit dopad negativních myšlenek tím, že je rozeznáte a řeknete:
"Tyto myšlenky nyní ruším a nahrazuji je pozitivními afirmacemi, které se týkají mé opravdové božské touhy."
Potom vyjmenujte situace a vlastnosti, které zrcadlí vaše božství. Během této důležité části vašeho života vládnete silou, která vám umožňuje realizovat váš nejvyšší potenciál nejrychlejším možným způsobem.

* * *

- z karetní sady Kouzelní delfíni a mořské víly, Doreen Virtue


Nevina a zármutek

31. května 2012 v 8:38 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Svobodní nejsme, dokud nejsme nevinní, což znamená nejen to, že se cítíme naprosto nevinní, ale také uznáváme, že nevinní jsou i všichni kolem nás. Budeme-li obviňovat ostatní, z vás to neviňátka neudělá - to, co vypadá jako jejich vina, je pouze naše vlastní skrytá vina, kterou si do nich projektujeme. Pokud nejsme nevinní, necítíme se být hodni lásky, takže za to trestáme sebe i ostatní. Zármutek je jednou z forem trestání vlastní osoby a útoku na sebe: pokoušíme se odčinit vinu z minulosti tím, že na sebe útočíme. Vždycky, když trestáme sami sebe, skončí to tak, že svou bolestí a odtažitostí ubližujeme lidem okolo. Útok na vlastní osobu nikdy nefunguje v tom smyslu, že by nás zbavil viny: on ji jen násobí, protože nyní se cítíme zle či provinile kvůli tomuto novému zármutku.
Je příznačné, že naše skrytá vina má kořeny v rodině a vyvěrá z pocitu selhání.
Opírá se o pocit, který máme v nejhlubší rovině mysli všichni: pocit, že můžeme za problémy svých rodičů, že jsme jednoho z nich oloupili o lásku toho druhého a přivodili jim zármutek či se stali příčinou jejich rozchodu. Možná v sobě nosíme vinu za to, že jsme se narodili nebo zvítězili v soutěži se sourozenci či rodiči, a tím způsobili jejich selhání. Typické je, že takový pocit provinění bývá hluboko pohřben, a přece se za tuto vinu trestáme či vybízíme ostatní, aby nás trestali. Vinu máme v mysli poskládanou ve vrstvách. Když se jedné z nich zbavíme, máme ze sebe lepší pocit, a tím pádem se sebou zacházíme lépe a vybízíme ostatní, aby se k nám lépe chovali i oni. Připravme se však na to, že se vynoří další vrstva v podobě sebepodceňování, útoků na sebe, sebeobětování, lítosti, kompenzace, ztráty, selhání či bezcennosti. Ego buduje prostřednictvím viny svoje hradby, ale nevina je rozpustí, a tam, kde jsme kdysi byli rozštěpeni či nalomeno, budeme jedním celkem.

* * *

Podstata zármutku
Zármutek je jednou z forem trestání vlastní osoby a útoku na sebe: pokoušíme se tím odčinit vinu z vlastní minulosti. V každé situaci související s pozicí oběti se rovněž cítíme provinile kvůli tomu, že jsme ze sebe nechali oběť udělat, protože vina a špatný pocit jsou v podstatě jedno a totéž. Podle toho, do jaké míry si bolest či špatné pocity přinášíme z minulosti, lze určit, jak moc se cítíme provinile.

Podstata léčení
Osvobodí nás naše zodpovědnost a odpuštění, které si dáme. Otevřeme tak životu a lásce dveře, jež jsme jim přibouchli před nosem.

Léčivý návrh
Co nejlépe projev ochotu odpustit si každou situaci, v níž ses cítil provinile. Do určité míry se cítí provinile každý z nás, ale v podstatě to není realita. Vina je pouze past, kterou používáš, abys ukryl svůj strach a aby ses mohl odvrátit od vlastní síly a svobody. Pokud je v nějaké situaci vina, je tam cosi, čemu jsi ještě neporozuměl. Každý pokus ukrýt vlastní vinu a přitom být rozhořčený a obviňovat či soudit kohokoli se sice míjí účinkem, alespoň ti však ukazuje, že se v tobě pořád nacházejí vrstvy viny, jež je nutno vyřešit. Takže dokud neodpustíš sobě i ostatním, budeš polapen v pasti a držen jako rukojmí minulosti. Jsi oběť.

Rozhodnutí pro léčbu
"Rozhodl jsem se, že jsem nevinný. Rozhodl jsem se sám sobě odpustit. Rozhodl jsem se odpustit i všem ostatním, jichž se tato situace týká, a vidět i jejich nevinu."

Léčivá cvičení
Vyber si tři situace související s pozicí oběti či se zármutkem. Na základě odpovědi si uvědomíš, kde se v těchto situacích skrývá tvoje vina. Místo pro ni se teď můžeš rozhodnout pro nevinu.

Situace související s pozicí oběti či se zármutkem:_________________________
Za co jsem sám sebe trestal?:________________________________________

Nyní si upřímně řekni: jsi ochoten si odpustit v zájmu pravdy, sebe samého i všech, které miluješ?

* * *

- z knihy Milovat z celého srdce, Chuck Spezzano


Existují ve vašem životě situace, které se neustále opakují?

31. května 2012 v 8:35 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Hodně jsme toho zažili. Utrpení, odmítnutí, závist, žárlivost, nenávist. Během let se nahromadila veškerá tato duševní bolest. Nejenom v nás, ale také v našem partnerovi. Již v raném dětství jsme si vybudovali mechanismy pro přežití a strategie, které nás chránily a které nám dříve umožňovaly, abychom se s touto duševní bolestí vůbec vyrovnali. Tyto ochranné pláště jsme tehdy potřebovali, abychom přežili. Byly pro nás životně důležité. Každému se tak vedlo. Všem. Partnerovi, přátelům a známým, šéfovi a přirozeně také nám samotným. Nejsme žádná výjimka. Nejsme sami, i když se tak někdy cítíme.
Dobrá zpráva je, že jsme to dokázali. Přežili jsme. Už takové mechanismy nepotřebujeme. Dnes nás spíše omezují, než aby nás chránily. Přesto si je stále s sebou neseme a nevíme, jak se jich zbavit. Většinou ani netušíme, že je vůbec máme.

Co je to za mechanismy ? Přestože jsou tak zjevné, není snadné je odhalit. Ne proto, že se tak dobře schovávají, ale proto, že je prostě vidět nechceme. Nechceme se zdánlivé ochrany z minula jen tak vzdát. Nechceme si přiznat, že nás dnes už nechrání. A díky tomu je vlastně také jasné, kde je můžeme najít. Jsou to věci, které jsme nutně potlačili a uklidili hluboko mimo dosah naší vědomé mysli. Tedy všechno to, co až do této chvíle nechceme vnímat. Mechanismy lze většinou nalézt tam, kde se cítíme nepochopeni nebo opuštěni, vrženi do chaosu, osamělí, bezmocní, zrazení, využívaní, podvedení, naplnění smutkem nebo beznadějí. A to ve smyčce, která se věčně vrací. Položme si jedině možnou otázku: Existují ve tvém životě věci, které se neustále opakují?
Neboť mnohé z toho už jsi někdy prožil a až dosud ses toho nezbavil, ať už se jevíš jakkoliv dospělý. A přesně tato duševní bolest z naší minulosti nám brání v tom, abychom prožívali přítomnost svobodně a šťastně. Ještě stále jsme totiž k těmto starým zkušenostem připoutáni, i když jsme na ně zdánlivě dávno zapomněli. Stále nejsou rozpuštěny. Naše dřívější zranění lze stále nalézt tam, kde se dnes znovu cítíme zraňováni. Tam jsme pořád ještě dítětem s dětským chováním bez možnosti řídit věci dospěle nebo s nimi zacházet takovým způsobem, jak bychom si přáli.
Přitom bychom chtěli konečně dospět i v těchto věcech. Kvůli tomu a pouze z tohoto důvodu přicházejí do našeho života pořád ty samé lekce, stejné pokyny, které se nám opakují přesně ve stejné emocionální velikosti a hloubce jako kdysi.
Tehdy jako děti jsme neměli žádné možnosti tyto situace řešit. Ani později v mládí. A dokonce ani dnes jsme ještě nenašli žádné opravdu fungující strategie. Cítíme se právě tak bezmocně jako tehdy, zakoušíme stejnou bolest, protože jsme z ní ještě nevyšli. Dosud nevíme, jak bychom s tím měli zacházet a jak bychom se od toho mohli osvobodit.

Partnerství je nyní tou nejlepší možností, jak se dostat do kontaktu s těmito zraněními a navždy je vyléčit.

To je to, co se neustále děje. To je to, o čem se domníváme, že to nedokážeme vydržet. Partner dráždí přesně tyto dávno pohřbené a zapomenuté pocity a probouzí je. Proč ? Protože je to jeho úkol ! A naším úkolem je mu to dovolit. Všechno, co se v našem životě neustále opakuje, má co do činění s námi. Jinak by to v našem životě nebylo. I když jsou to věci, které se nám nelíbí. Budeme je s sebou vláčet tak dlouho, dokud se od nich nedokážeme osvobodit. Jsou to naše lekce. Nosíme je s sebou a musíme se proto od nich osvobodit, nikdo jiný to za nás neudělá. Partnerství je tedy ta nejlepší a nejrychlejší možnost, jak poznat, na čem bychom ještě měli pracovat. Nikdo jiný se k nám nepřiblíží tak rychle a tak blízko, aby se nás v této hloubce dotkl a zapomenuté rány vynesl na světlo. Náš partner nás neúprosně nutí, abychom přiznali barvu a pracovali na sobě. Přirozeně to dělá právě tak nevědomě jako my a právě tak málo se mu to zamlouvá, neboť i my se dotýkáme všech jeho zranění, na kterých má pracovat.

* * *

- z knihy Pravidla pro šťastnou lásku, Pierre Franckh


Vzkaz od našich andělů

31. května 2012 v 7:27 | Ariella |  Svět andělů
24.4. 2012
Toto je zpráva, kterou jsem dnes dostala od andělů a archanděla Michaela. Vyjádřili se k problémům, které jsem řešila já i někteří lidé v mém okolí. Třeba pomůže i vám.
- Magda

* * *

V poslední době se možná cítíte neustále vyčerpaní pod tíhou silných emocí. Pravdou je, že i více než polovina emocí, které cítíte, nepatří vám. Vaše vnímavost a citlivost vůči energiím v okolí se stále zvyšuje, a to velmi intenzivně. Je to pro vás dar, který vám otevře brány do vyšších úrovní lásky a soucitu. Nyní více než kdy jindy poznáváte, nakolik jste všichni navzájem propojeni. Neboť bolest, kterou nosíte ve svém nitru - všechna ta bolest, kterou živíte svým strachem, hněvem, lítostí, souzením a obviňováním - rezonuje s toutéž bolestí v nitru druhých lidí. Nosíte-li ve svém srdci bolest, pak se k ní z okolí připojuje další bolest. Nosíte-li však ve svém srdci štěstí a odpuštění, budete přitahovat štěstí a odpuštění.

V tomto čase je velmi důležité, abyste se nebáli propouštět ze svého srdce starou bolest. Nezáleží na tom, zda je stará několik minut, hodin, dní či roků… Setrváváním v bolesti minulosti docílíte jen toho, že vás bude ničit více a více, a k ní se bude navíc přidávat i bolest všech lidí okolo vás, která na vaše vibrace bolesti odpovídá, rezonuje s nimi a zesiluje je. Nikdo z vás si přece nechce do svého života přitahovat bolest. Tak proč neodpustíte? Proč se neuzdravíte? Proč se toho tolik bojíte?

Dovolte nám, nebo jiným, vám spřízněným bytostem, abychom ulehčili vaší tíze. Dovolte nám, abychom rozpustili všechnu tu bolest, která vám v srdci vytvořila tvrdý kámen. Dovolte nám uzdravit vaše srdce a naplnit ho jemnou energií lásky. Být milující je bezpečné. Být milující je přirozené. Nemusíte se bát zranění, neboť ta nikdy nebudou tak bolestivá, jako když se bráníte lásce a dusíte ji. Uvolněte se, dýchejte a vypusťte ze své mysli i srdce vše, co vám ublížilo nebo ubližuje. Odevzdejte nám do rukou všechnu tu lítost, hněv, vztek, stud, strach, tíhu nebo napětí. My je odneseme pryč a už se nevrátí.

Jsme tady neustále pro vás. Není třeba se ničeho bát, když nám dovolíte pomoci vám. Všechny vaše lekce, všechny vaše zkoušky a všechny věci, které potřebujete v životě sami vykonat, vám zůstanou. Nepřijdete o nic, co je pro vás důležité. Nemusíte se se vším vypořádávat sami ani se nemusíte bát, že by žádost o naši pomoc byla projevem slabosti. Žádost o pomoc je projevem síly. Je to důkaz vaší odvahy vidět více možností a otevřít se novým způsobům, jak věci vyřešit. Když prosíte o pomoc, ať už nás nebo jiné lidi, neznamená to v žádném případě, že jste slabí nebo neschopní. Vy všichni tady na této planetě jste pro sebe navzájem důležití. Všichni se navzájem dokonale doplňujete. Navzájem si poskytujete pomoc a navzájem si umožňujete ji přijímat. V tom není žádná slabost ani neschopnost, nýbrž dokonalost vaší společné jednoty. Vy všichni tvoříte jeden úžasný celek, který může dokázat velké věci. A i my, kteří jsme tu pro vás každý den i noc, se můžeme podílet na této spolupráci, tím, že vám ulehčíme od vaší tíhy a pomůžeme vám otevřít vaše srdce lásce, která pomáhá vám, druhým lidem i celému světu.

Tím, že odpustíte a otevřete své srdce lásce, začnete rezonovat s lidmi, kteří taktéž odpouštějí a jsou láskyplní. Společně pak můžete vytvářet mnoho nádherných situací, věcí a vztahů, které světu pomohou. Můžete inspirovat skrze svůj vlastní příklad ty, kteří se teprve probouzejí nebo zatím odpouštět neumějí.
Není třeba se bát odloučení ani oddělení, když si kvůli vyšší vnímavosti přestáváte rozumět s některými blízkými. Oni jsou stále s vámi a vy jste stále s nimi. Žijete v jednom stejném světě, v jednom stejném vesmíru, a nic nemůže rozdělit pouto, které je mezi vámi. Nezáleží na tom, zda spolu komunikujete více či méně, zda si rozumíte či nerozumíte. Láska, která mezi vámi vznikla, stále trvá, nezávisle na tom, že vy se rozvíjíte rychleji a druzí pomaleji. Každý z vás má své vlastní tempo růstu. Není nic špatného, když se posunete dál i přesto, že ostatní zůstávají stát. Nebojte se pokračovat, i když druzí nechtějí jít s vámi. Oni sami si najdou svůj pravý okamžik a svou pravou cestu, skrze kterou se budou moci rozvíjet zase podle svých potřeb. Svým posunem nikoho neopouštíte ani nezrazujete.
Nedovolte druhým lidem, aby vás vydírali a nutili vás setrvávat na místě, kde vás potřebují. Věřte, že čím výše se sami dostanete, tím více pak budete moci pomáhat druhým k tomutéž. Nenechte se ničím zastavit. Nebojte se.

Dovolte nám zbavit vás strachu a nejistoty. Ujišťujeme vás, že nikdy neztratíte nic, co je pro vás dobré. Změny, kterými procházíte, mohou být bolestivé a nepříjemné, ale na jejich konci se vždy nachází mnohem větší štěstí a naplnění. Pokud z vašeho života něco nebo někdo odchází, je to tak správně. Vždy tomu tak bylo a vždy tomu tak bude. Není třeba mít strach. Dovolte si do svého života přijmout nové dobro, nové věci, milující osoby, naplňující vztahy, zaměstnání… Dovolte si uvolnit všechno to staré a propustit lidi, s nimiž si nerozumíte, aby k vám všechno to nové a krásné mohlo přijít. Jste úžasní a milující, a zasloužíte si stejně úžasné a milující vztahy, pracoviště, bydlení a cokoli, co vás napadne.

Nebraňte se prosím změnám, které nyní probíhají. Nebojte se otevřít a přijmout je. Nemějte strach z vaší rostoucí vnímavosti a citlivosti, neboť je to pro vás nádherný dar. Dopřejte si čas, než se s ním naučíte zacházet. Dovolte si být k sobě laskaví a pečovat o sebe. Dělejte si radost, dopřávejte si každý den něco dobrého, obklopujte se pozitivními lidmi, milujte se a projevujte si tuto lásku a péči. Ale ze všeho nejdřív - dovolte nám rozpustit vaši tíhu vycházející z neodpuštění.
Dovolte nám odnést bolest z vaší minulosti. Slibujeme vám, že jakmile se rozhodnete k uzdravení starých ran, přijdou k vám nové vlny láskyplné a jemné energie, která vám přinese stejně láskyplné lidi a pocity.

Pokud procházíte velkými emočními výkyvy, je to jen houpačka, která vzniká přebíjením vaší zatvrzelosti na jedné straně, a vaší touhy po lásce na straně druhé. Na jedné straně v sobě nosíte bolest, která k vám přitahuje stále více bolesti, na druhé straně se tomu přirozeně bráníte a toužíte po lásce. Jediné, co potřebujeme k tomu, abychom vám mohli pomoci z tohoto koloběhu ven, je vaše svolení, vaše modlitba, vaše žádost. Vyslovte svou žádost, vyjádřete svou touhu po lásce, a my se pustíme do práce. Jsme tady pro vás. Jsme rádi, že vůbec věříte v naši přítomnost a že o nás víte. Jsme rádi, když s námi hovoříte. Jsme rádi, že nám dovolujete pomáhat vám, a tím zlepšovat váš život, stejně jako životy druhých lidí, kterým díky nově získané energii můžete vy sami více pomáhat.

My všichni jsme tady jako prostředníci, kteří pomáhají šířit lásku a světlo na planetě, která volá po vyléčení. I to nejmenší gesto lásky dokáže spustit ohromný řetěz vzájemné pomoci, velkých činů, inspirujících nápadů a může ovlivnit i celý svět. Nebojte se být láskyplní. Nebojte se odpuštění. Je to uzdravující lék pro vaši duši. Pomůžeme vám se na tento proces připravit a také jím projít. Provázíme vás po celý váš život v každém okamžiku, za každé situace. Jen se otevřete naší pomoci a společně pak vykročíme vpřed.

Není se čeho bát.
Všechno je v pořádku.
Všechno je tak, jak má být.

* * *


Promluva Doreen Virtue o smrti delfínů v Peru

31. května 2012 v 7:17 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Děkuji vám za to, že stále posíláte lásku, světlo, ocenění a modlitby za ochranu delfínů a všech obyvatelů oceánů. Mou modlitbou je, aby si každý člověk vybíral činy, které předurčují život pro naši planetu. Modlím se, aby myšlenky a pocity všech byly na tak vysokých vibracích, aby se mohli přirozeně připojit k aktivitám, které jsou přátelské k životnímu prostředí.

Téměř 900 delfínů, kteří zahynuli v Peru před pár dny, nám poslali během Dne Země velmi jasnou zprávu a my potřebujeme naslouchat. Tato volání po probuzení, obdobné olejovým skvrnám v zálivu, nám všem dávají příležitost přejít na ekologické zdroje energie. Zbavit se fosilních paliv. Upřednostnit "dobrou věc" před ziskem. Toto musíme udělat hned teď. Můžete pomoci už tím, že budete udržovat vysoko své vibrace. Starostmi nebo strachem jen shazujete naše kolektivní vibrace níže.

Je také důležité být ekologicky aktivní. To zahrnuje promlouvání o vašich přáních a pocitech ohledně životního prostředí. Dejte svým politikům vědět, že záležitosti životního prostředí jsou pro vás důležité! Učte své děti o zdravém životním přístupu a ujistěte se, že se podle toho řídíte i vy sami. A peníze, které utrácíte za zbytečné spotřebovávání, věnujte na podporu ekologických organizací.

VY činíte velké pozitivní rozdíly v našem světě. Vaše modlitby a zdraví prospěšné aktivity přinášejí tolik potřebnou uzdravující energii nám všem.

Děkuji vám za delfíny. Opustili nás toutéž bránou světla v Peru, skrze kterou se původně objevili během zemského obydlování. Odešli nyní domů. Pojďme všichni podniknout pozitivní kroky k tomu, abychom pomohli vyléčit naše životní prostředí. Pojďme to udělat pro delfíny, pojďme to udělat pro naše děti, pojďme to udělat sami pro sebe.

S láskou a respektem, Doreen Virtue


Jak být v práci dlouhodobě úspěšný

31. května 2012 v 7:14 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Jen ten, kdo svou práci miluje, v ní má dlouhodobý úspěch. Jen ten, kdo svou práci vykonává rád, neustále vysílá pozitivní energii a ostatní lidé cítí, že ve své práci nachází sám sebe. Pak je radost takovému člověku dávat práci. Jeho myšlenky pak říkají: "Pracuji rád. Jsem tu rád. Dělá mi radost, že tu mohu pracovat." Naopak ten, kdo svou práci vykonává jen pro peníze, ten vysílá zcela jiné myšlenky: "Mám toho dost. Nechci tady být."
Kdo svou práci dělá jen proto, že si musí nějak vydělávat na živobytí, nezíská ze své práce žádnou energii, žádnou sílu ani radost. Jestliže člověk během práce myslí jen na to, až konečně bude padla, nebo se těší jen na víkend či dovolenou, aby konečně pár dní nemusel pracovat, pak ve skutečnosti svoji práci odmítá. Snaží se jí vyhnout, snaží se jí uniknout a cítí se být nucen provádět neoblíbenou činnost, aby uživil svou rodinu nebo mohl zaplatit nájem za byt.

Pohlíží-li člověk na svou práci takto, stane se to brzy pro všechny utrpením. Člověk má pocit, že těžce pracuje, a trpí pod nároky, které jsou na něj kladeny, a toto vnitřní odmítavé stanovisko cítí všichni zúčastnění. Je rovněž dost riskantní věnovat se následující myšlence:
"Jsem nedostatečně placen/a, nedostává se mi dostatek uznání, zasloužil/a bych si mnohem lepší místo."
Člověk si nepřeje lepší místo, chválu nebo uznání, jen je permanentně nespokojený. Ale přesně touto myšlenkou vyvolává vnitřní rozpolcenost.

Profesní nespokojeností člověk vyvolává vlastní vnitřní rozpolcenost mezi sebou samým a svým pracovním místem.

Neměl by se proto divit, když potom najednou dostane výpověď. Ve skutečnosti se od svého pracovního místa oddělil už dávno. Vnitřně už se svého místa dávno vzdal. Vnější výpověď je jen logickým následkem podvědomého přání a zaměstnavatel je už jen "naším pomocníkem", oficiálním orgánem splnění našeho přání.

Oddělíme-li se vnitřně, následuje brzy i vnější oddělení.

Plní-li naopak člověk svoje pracovní úkoly rád, protože ho to baví, protože mu to dělá radost, pak se nejen jeho vlastní život stane harmonickou záležitostí, ale současně bude dobře vycházet se svými kolegy a nadřízenými, kteří s ním budou rádi spolupracovat.
Ten, kdo rád pracuje, je vždy dobrou pracovní silou a bude pravděpodobně zařazen mezi ty, kterým bude zvýšen plat, aniž by o to musel žádat. Jde jen o to, abychom změnili vnitřní přístup k věcem.
Úspěšné přání si není nic jiného, než změna našeho pohledu na věc. Přejeme-li si, abychom byli se svou prací spokojeni a byli jsme v ní šťastní, brzy se to projeví i v našem životě, protože my sami se změníme ve šťastného člověka. Potom už práce neznamená stres, ale jen čistou radost.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí, Pierre Franckh


Jak si přát práci (3.)

31. května 2012 v 6:50 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Úskalí, na kterých je možné při přání si ztroskotat

Čím častěji se naše pozitivní myšlenky zabývají naším vysněným zaměstnáním, tím dříve se ho dočkáme. Ovšem ne vždy nám připadá snadné ve svém pozitivním postoji vytrvat, protože každá zpráva o hromadném propouštění, každé přesunutí firmy do zahraničí, každá racionalizace výroby podněcuje naše obavy. Denně slyšíme o chybějících pracovních nebo učebních místech.
Čím více se těmito špatnými zprávami zabýváme, tím více se dostáváme do světa myšlenek na to, že by nás mohl rychle postihnout stejný osud, čehož se bojíme. Když jsme pak skutečně propuštěni nebo nedostaneme žádnou práci, náš strach se potvrdí jako oprávněný. Vždyť jsme to přece hned věděli!
Ale co jsme věděli? Že se naše myšlenky uskuteční? Ve skutečnosti jsme se jen nechali ovlivnit strachem jiných lidí. Dovolili jsme mu, aby se stal naší pravdou, a proto se nyní nacházíme tam, kam jsme se dostali díky síle svých myšlenek - i když nevědomě.

Každý nedostatek má nějakou duševní příčinu.

 • Věříme-li, že to nedokážeme, skutečně se to stane.
 • Věříme-li, že jsme odkázáni na to, že nás z naší mizérie vytáhnou jiní, stane se tato myšlenka skutečností. Jen budeme muset možná hodně dlouho čekat, než si dá někdo tu práci, aby nám z ní pomohl.
 • Jsme-li pevně přesvědčeni o tom, že máme(!) úžasné pracovní místo, tak se to také stane skutečností.
 • Nenechte se proto ovlivnit vnějšími okolnostmi a nedovolte, aby vaše myšlenky poklesly ještě více do beznaděje.
 • Nedívejte se na zprávy v televizi, které by mohly narušovat vaši vlastní energii. Ani neposlouchejte zprávy v rádiu, které vyvolávají obavy.
 • Soustřeďte se na sebe sama a svou sílu.
 • Vytáhněte se pomocí afirmací ze své energetické propasti a uveďte se opět do souladu s výhradně pozitivní náladou. Nikdy nezapomeňte, že vše se děje z vaší vůle a vaše vůle povstává z vašich myšlenek.
 • Vytrváme-li pevně ve své víře, může se uskutečnit i nemožné.

Někdy se okolnosti v životě promění natolik, že už člověk není se sebou a svou prací spokojen, ovšem nemá odvahu a sílu sám provést změnu. Právě tehdy je úspěšné přání si tím nejlepším způsobem, jak vyslat jemnohmotnou energii a nasměrovat své vědomí na to, co by bylo v dané fázi nejlepší.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh


Dělejte skrze své povolání něco pro druhé

31. května 2012 v 6:48 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Možná to zní, jako byste měli zapomenout na své potřeby, ale ve skutečnosti tomu tak není. Naopak. Velkou chybou, které se lidé rádi dopouštějí, je skutečnost, že člověk se často omezí na představu, jak bohatý se díky svému zaměstnání stane, kolik uznání se mu dostane a jak ostatní zblednou závistí. Někdy dokonce člověk sní o tom, jak ostatním ukáže, na co všechno má.
Proti tomu nelze v principu nic namítat. Všechny pozitivní myšlenky a představy našich přání nám pomáhají při jejich uskutečňování. Ale přesto existuje u každého přání ještě i turbo urychlovač jeho splnění:

Činím skrze své povolání něco pro druhé.
To je ostatně pravé učení a hluboký smysl povolání. Každé povolání dělá něco pro jiné lidi. Poskytujeme něco, co ostatní mohou potřebovat. Čím více jiní lidé přijímají to, co jsme připraveni dát, tím více úspěchu máme. Při tom je ale nanejvýš důležité, abychom si ujasnili, že tu jsme především pro druhé. A protože je to tak zásadní pro náš úspěch, nemůže opakování tohoto faktoru nikdy škodit.

 • Každé povolání je závislé na tom, zda ho ostatní přijímají.
 • Přijato je jen to, co mohou ostatní lidé potřebovat. Naše nabídka by měla nějakým způsobem pomáhat druhým lidem.
 • Zásadní myšlenkou, která nás vede k úspěchu v zaměstnání, je tedy přání pomáhat druhým.
 • Čím je tato myšlenka silnější, tím větší úspěch máme.

Chceme-li něco obdržet, je nejlepší něco dát, abychom se dostali do proudu výměny energie.

Chceme-li mít úspěch, neměli bychom dělat jen to, co máme rádi, ale také lidem dát něco, co potřebují. Může to být kniha, posilující slovo, výběr správné dovolené, pohodová jízda autobusem nebo dobrá rada. Je úplně jedno, jestli jsme spisovateli, léčiteli, agenty cestovní kanceláře, řidiči autobusu nebo advokáty. Chceme-li udělat něco pro druhé, tedy nasadit celý svůj potenciál pro pomoc druhým, dosáhenem brzy velkého a hlavně naplňujícího úspěchu. Naše dobrá pověst se bude šířit jako lavina - je tu někdo, kdo to, co říká, také tak myslí, naslouchá a zajímá se.
A proč by člověk neměl vydělat dobrými věcmi hodně peněz? Pravý úspěch se zpravidla snoubí s penězi.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh

Vizualizujte si své vysněné zaměstnání

31. května 2012 v 6:48 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Pokud se nám podařilo zjistit, co by nás bavilo dělat, pak je potřeba, abychom si tuto práci silou svých myšlenek vtáhli do svého života. Jedním z nejúčinnějších nástrojů k rychlému uskutečnění přání je síla našich obrazných představ.

 • Představte si ve svých myšlenkách, jak svou činností pomáháte jiným lidem. Pohleďte do jejich šťastných tváří a vnímejte pozitivní energii, která se k vám od nich vrací.
 • Představte si sebe sama, jak své vysněné povolání již praktikujete, jak sedíte ve své kanceláři během porady, u pracovního stolu před počítačem nebo za volantem nákladního auta. Udělejte to jako při divadelním představení, vžijte se do role, kterou byste rádi zaujali ve skutečnosti, a udělejte to co nejrealističtěji.
 • Chcete-li založit svou vlastní firmu, představte si potřebné pracovní prostory. Vizualizujte si, jak v nich přecházíte, jak hovoříte se svými zaměstnanci, jak přicházejí zakázky a jak jsou všichni šťastní.
 • Vyhledejte si pro vysněnou práci odpovídající pracovní pozici, obrazně si ji představte, v mysli si už uklízejte svůj pracovní stůl, pozorujte, jak jsou vaši kolegové a nadřízení spokojení a jak je váš život díky tomu příjemný.

Rozdíl mezi člověkem s určitou vizí a člověkem, který sní za bílého dne, spočívá ve způsobu, kterým každý z nich usiluje o svůj cíl.

Čím více se do daného obrazu ponoříte, aniž byste o něm pochybovali nebo se považovali za bláhové snílky či dokonce blázny, tím rychleji se vaše obrazné představy a skutečnost sloučí dohromady.
Rozdíl mezi sněním s otevřenýma očima a energií při přání si spočívá totiž v tom, že pomocí jasně směrovaných představ chceme dosáhnout určitého cíle, zatímco snílci se snaží jen uniknout ze své reality a dělají jen velmi málo, ne-li vůbec nic, pro uskutečnění svých vizí. My se naopak díky vizualizaci dostáváme do rezonance se svým vysněným povoláním a neustále vyzařujeme tímto směrem svou pozitivní energii.

Stáváme se tím, čím jsme ve svých myšlenkách.

Čím uvolněnější při tom jsme a čím méně tlaku vyvíjíme, tím rychleji dosáhneme svého cíle. Jestliže radostně něco nabízíme, i když je to jen na energetické úrovni, jemnohmotná energie pro nás vyhledává nejlepší pracovní pozici v nejlepší lokalitě a k tomu ještě nejkratší a nejrychlejší cestou.
Vysíláme jemnohmotnou energii a přijímáme jemnohmotnou energii. Naše energie vyhledává pouze energie se stejnou frekvencí a s největší pravděpodobností se "tam venku" právě vyskytuje nějaká osoba, která je jako vy - jenom se ještě neznáte.

Silou svého přání se staneme svým vlastním úřadem práce, svou vlastní personální agenturou.

Proč se i nadále spoléhat na to, že někdo konečně rozpozná náš potenciál a najde pro nás to správné pracovní místo, když to my sami můžeme udělat mnohem rychleji a efektivněji?
Pomocí úspěšného přání si vědomě vystoupíme z pozice oběti a uchopíme svůj život do svých rukou. Naše fantazie při tom představuje velmi účinnou sílu, která přitahuje do našeho života to, co si přejeme. To vše můžeme ještě doplnit následujícími afirmacemi.

PĚT NEJLEPŠÍCH AFIRMACÍ KE VTAŽENÍ VYSNĚNÉHO ZAMĚSTNÁNÍ DO REALITY VLASTNÍHO ŽIVOTA:

Silou svých myšlenek nyní přitahuji svého ideálního obchodního partnera a své kolegy.
Již pro mě existuje ideální pracovní pozice.
Moji obchodní partneři, zaměstnavatelé a kolegové jsou v tomto okamžiku připraveni stejně jako já přijmout mou úžasnou pracovní sílu.
Zasloužím si, abych vykonával/a povolání, které je pro mě to pravé.
Jsem otevřený/á a připravený/á vpustit nyní do svého života to pravé, naplňující zaměstnání.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh


Jak si přát práci (2.)

31. května 2012 v 6:46 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Zatímco každý den silou svých myšlenek trochu přeprogramujeme svůj postoj k práci, můžeme přistoupit k druhému kroku. V něm se jedná o otázku: Jaká činnost by vás skutečně bavila? Přitom není důležité, co si o vašem přání myslí nebo říkají ostatní. Toto zaměstnání chcete přece vykonávat vy, a proto by mělo vyhovovat vám.
Přemýšlejte o tom, jaká činnost by vás opravdu naplňovala. Co byste rádi dělali, kdybyste si mohli vybrat? Důležité přitom je, aby vás práce naplňovala, protože ji budete vykonávat každý den po několik let nebo dokonce celý svůj život.

Nespokojte se proto s první odpovědí na tuto otázku, která vám přijde na mysl. Možná je to pořád spíše přání vašeho otce, eventuálně představa vaší matky, či naše vlastní představa, jak rychle vydělat peníze. A neposlouchejte při tom výhradně svůj rozum!
Nehraje vůbec žádnou roli, jestli se od člověka očekává, že převezme firmu svého otce, jestli rodiče budou na vámi zvolené povolání pyšní nebo jestli určitá činnost slibuje obzvláště velkou jistotu. Pokud vám práce nebude přinášet žádnou radost, přestože dané odvětví poskytuje jisté zaměstnání i v dobách krize, nebude to to pravé zaměstnání pro vás. Bude na vás patrné, že se s ním neztotožňujete a brzy vám bude hrozit propuštění nebo mobbing, případně dokonce vy sami vhodíte zklamaně ručník do ringu.

Není důležité to, co v tobě vidí jiní, ale to, co v sobě vidíš ty sám.

Jaké je tedy to pravé zaměstnání, které jste vždy chtěli? Co bylo vaším původním snem, než vás jiní lidé dokázali přesvědčit o tom, že něčeho takového nejste schopni? Často dochází k tomu, že jsme na základě mínění jiných lidí dovedeni k přání si nějakého povolání, které nám vůbec nesedí.
Nelekejte se toho, když vás odpověď na tuto otázku nenapadne okamžitě. Nevíte-li zrovna teď, co byste chtěli dělat, poukazuje to v zásadě jen na skutečnosti, že vaše přání je ukryto hluboko ve vaší duši. Nedělejte si s tím starosti, každý z nás se jednou cítí k nějaké práci předurčen. Jaké povolání by to mohlo být, se dá celkem snadno zjistit. Koneckonců si přece umíme přát, takže si můžeme přát odpověď i na tuto otázku.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh


Jak si přát práci (1.)

31. května 2012 v 6:45 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
"Jaké zaměstnání je pro mě ideální?"

Zvážení této otázky je ze všeho nejdůležitější ještě předtím, než se svým profesním přáním vůbec začneme. V opačném případě budeme vykonávat práci, která nás bude činit stále nešťastnějšími. Nejenom že pak z takovéto práce nebudeme mít žádnou radost, ale budeme zprostředkovávat i jiným, především svým dětem, že práce sama o sobě je něco obtížného a nepříjemného. Naše děti pak vyrostou s takovýmto negativním postojem k práci.
Možná že i vy jste v takovém přesvědčení vyrůstali. Získali jste od svých rodičů názor, že člověk musí pro své peníze tvrdě pracovat a práce obecně není nic příliš slastného. Pak si asi myslíte, že práce je vždy namáhavá a těžká.
Přemýšlíme-li o práci tímto způsobem, bude se právě takový postoj stále dokola v našem životě uskutečňovat.

Všechno, co si myslíš, se v tvém životě stane skutečností.

Může se dokonce stát, že kvůli takovému postoji vykonáváte pracovní činnost, která se vám vůbec nelíbí. Možná si vůbec nepřipouštíte, že by práce mohla být snadná a naplňující. Možná právě proto zastáváte pracovní činnost, která vám v souladu s vaším postojem připadá neuvěřitelně těžká nebo jednotvárná.
Je-li tomu tak, můžete si přát, co chcete, a stejně budete mít při své práci pocity, které odpovídají vašemu vnitřnímu přesvědčení - tedy vašemu základnímu životnímu názoru. Zde pomáhají následující afirmace. Vyslovujte je a myslete na ně, jak nejčastěji to jde.

AFIRMACE POZITIVNÍHO POHLEDU NA PRÁCI
 • Moje práce je výrazem mé radosti ze života a mé kreativity.
 • Moje práce je snadná, jde mi dobře od ruky a podporuje v mém životě vnitřní i vnější bohatství.
 • Díky své pracovní činnosti zažívám uznání a štěstí.
 • Moje práce mě naplňuje.
 • Pracovat je radost.
 • Prostřednictvím práce se mohou naplno projevit moje schopnosti.
 • Mám svou práci rád/a.
 • Mohu se ve své práci naplno projevovat a vytvářím tak radostné zkušenosti pro sebe i pro druhé.
 • Našel/našla jsem to správné pracovní místo pro realizaci sebe sama a projevení svých schopností.
* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh


Meditace pro zdraví

31. května 2012 v 6:44 | Ariella |  Jak si přát peníze, zdraví a práci
Následující meditaci jsem si napsal před několika lety pro sebe a četl si ji tak často, jak to šlo. Nahlas a z nejhlubšího srdce. Od této doby mám jen zřídka problémy se zdravím. A když přece, trvají opravdu jen velmi krátkou dobu.

Miluji své tělo.
Jsem vděčný za výkony, které mé tělo každodenně podává.
V bdělém stavu i ve stavu spánku pracuje celé tělo k mé plné spokojenosti.
Moje tělo mi zasílá všechny signály, které potřebuji, abych se orientoval na pozitivní energii.
Mám zázračné tělo.
Mé tělo dělá vše pro to, abych byl v pořádku.
A já dělám vše pro to, aby se mému tělu dobře dařilo.
Silou svých myšlenek nyní podněcuji své tělo k tomu, aby se opět dostalo do rovnováhy a harmonie.
Nyní, v tomto okamžiku, se nastavuje v mém těle zdravý řád.
Ve svých myšlenkách opouštím vše, co mě zatěžuje, a podněcuji své tělo, aby udělalo totéž.
Jsem zcela zdráv.
Zdraví je mým přirozeným stavem.
Děkuji za splnění mých přání a důvěřuji přací energii, kterou vyzařuji.

* * *

- z knihy Prostě si to přejte, a to s lehkostí; Pierre Franckh

Nebojte se být okouzlení :)

31. května 2012 v 6:40 | Ariella |  Pro potěšení
Kdysi ve vašem životě existovaly chvíle, kdy vám bublinky z trochy saponátu, umělohmotné očko a váš vlastní dech přinášely radost, krásu a okouzlení. Objevte znovu radost, krásu a okouzlení ve svém světě! ... Bublifuk k tomu potřebovat nemusíte :)

- Doe Zantamata


Dělejte to nejlepší každý den

31. května 2012 v 6:36 | Ariella |  Pro potěšení
"Kdyby slunce mohlo mluvit, nikdy by neřeklo: 'Dobrá, vzdávám to. Odcházím. Nikoho to nezajímá.' Pokaždé by řeklo: 'No, udělalo jsem dnes to nejlepší, co jsem mohlo. Brzy ráno jsem se objevilo, po celý den jsem svítilo tak nejjasněji, jak to jen šlo, a na noc jsem zase zašlo. To je vše, co mohu udělat, a vše, co budu dělat každý nový den.'
Možná bychom se my všichni mohli trošku více snažit být jako slunce... Projevte se ve svém životě. Dělejte to nejlepší každý den. Snažte se zůstat pozitivní. Pak si odpočiňte a pokračujte."

- Doe Zantamata


Věřte ve své sny!

31. května 2012 v 6:35 | Ariella |  Pro potěšení
"Každý, kdo se kdy někam dostal, slyšel za svůj život mnohokrát, že se nikam nedostane. Následujte své srdce, následujte své sny!"

(Happiness In Your Life)


Zakončení dne

31. května 2012 v 6:30 | Ariella |  Pro potěšení
"Ukončete každý den a považujte ho za hotový. Udělali jste vše, co jste mohli. Kdykoli se k vám vloudí nějaké omyly, trapasy nebo znemožnění, zapomeňte na ně co nejdřív.
ZÍTŘEK JE NOVÝ DEN.
Měli bychom ho začít čistě, poklidně a s tak vysokým duchem, že pro nás bude nemožné být ověšeni našimi starými nesmysly."

- Ralph Valdo Enerson


Začátky a konce

31. května 2012 v 6:27 | Ariella |  Louise Hay
Oslavte všechno, co jste se naučili.

Nový rok je tady! Přivítejme těchto 12 následujících měsíců s láskou a radostí, a s vědomím, že vše, co dáváme, se k nám mnohonásobně vrací zpět.

Když začínáte svůj Nový rok, položte sami sobě tyto jednoduché otázky:

Co bych měl/a nyní propustit ze svého života?
Co nebo kdo mi již neslouží?
V čem stále setrvávám a drží mě to zpátky?
Které myšlenky nebo přesvědčení patří k mému starému já?
Jsem k sobě nějakým způsobem nemilující?
O čem věřím, že mi opravdu pomáhá?
Jsem připravený/á jít dál?
Co se v mém životě odehrává ohromujícího a zázračného?
Ve které oblasti sám/a sebe velmi miluji?
Ve které oblasti jsem nejvíce spokojený/á?
Co chci přinést do svého života?
Jaký/á chci být další rok?
Koho chci přivést do svého světa?
Jak chci vypadat?
Jaký obraz chci vysílat?
Jak zdravý/á chci být?
Jak úspěšný/á a bohatý/á se chci cítit?
V jakém světě chci žít?
Kam chci, aby mé duchovno směřovalo?
Kolik lásky si přeji zažívat?

Uznejte všechen svůj pozitivní pokrok a změny. Potom si afirmujte:

"Nejsem nijak omezený/á statistikami, lékařskými názory, časem ani autoritami.
Jsem jedno s nekonečnou moudrostí a možnostmi samotného Vesmíru.
Všechno dobré je tu pro mě, právě teď a tady.
Vše, co musím udělat, je využívat moc svých myšlenek, abych vytvořil/a to, co si přeji.
Toto byl dobrý rok a mnoho jsem se naučil/a.
Žehnám s láskou všem zážitkům, které jsem prožil/a v roce 2011, a těším se na všechna požehnání, která přijdou v roce 2012."

A tak tomu je. Přeji vám báječný Nový rok!

- Louise L. Hay

* * *

zdroj: http://www.healyourlife.com/author-louise-l-hay/2011/12/wisdom/personal-growth/beginnings-and-endings


Očištění a ochrana s archandělem Michaelem

31. května 2012 v 6:24 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Ahoj, tady je Doreen Virtue. V těchto okamžicích se děje mnoho věcí po celém světě. Když udeří nějaká tragédie, když jsou televizní noviny plné záběrů na trpící lidi… My všichni jsme velmi citliví poslové světla a mnoho z nás se momentálně spojuje s utrpením. Je důležité si uvědomit, že nikomu nepomáhá, když se napojujeme na bolest ostatních lidí. To opravdu ničemu nepomáhá. Ale co opravdu pomáhá, je vysílání pozitivní energie a víra. Nyní vás vyzývám, abyste se ke mně připojili v této očišťující a ochranné meditaci.

Archanděl Michael je velmi mocná nebeská bytost. Pomáhá nám s uvolňováním a ochranou před nízkými energiemi založenými na strachu. Pomáhá nám povznést se na vyšší úrovně k vyšší moci a síle, která skutečně léčí a která je založená na soucitu, což je velmi nápomocné. Pomáhá nám činit kroky při naší cestě za životním posláním a ukazuje nám cestu. Archanděl Michael je ničím neomezená bytost. Je dokonalým odrazem Boží všudypřítomnosti - může být na jakémkoli místě a v jakýkoli čas, není omezen časem ani prostorem. Stejně jako Bůh, Michael respektuje zákon svobodné vůle, který říká, že máte svobodnou vůli volit si své myšlenky, své pocity a své činy. Proto vám nemůže pomoci, pokud mu nedáte své svolení, a vyčkává, dokud ho sami nezavoláte.
Archanděl Michael dokáže prohlédnout skrze všechny naše chyby a pomáhá nám nalézt uvnitř nás všech dokonalé Božské stvoření.

Archanděli Michaeli, voláme tě. Pomoz každému člověku, který je nyní s námi při této meditaci. Přijď teď ke každému z nás a pomoz nám zbavit se všech obav a nízkých energií, které jsou založeny na strachu, i ty, které jsme absorbovali nebo přejali od jiných lidí, ať už vědomě nebo nevědomě. Obklop nás prosím svým léčivým purpurovým a zlatým světlem, a odstraň prosím všechna pouta, která jsme si vytvořili ke starostem, stresu, strachu, hněvu a nízkým energiím. Prosíme tě, abys svým mečem plným světla přerušil všechna pouta ke strachu mezi námi a druhými lidmi, včetně těch, které jsme potkali v minulosti, situacemi, věcmi a místy. Pomoz nám, abychom se osvobodili od všeho, co nás poutá ke strachu, abychom se osvobodili od omezení, která vycházejí z našeho ega, a abychom skutečně vycházeli z našeho vyššího Já, které ví, že kolem nás je pouze láska.
Žádáme tě, abys nás zbavil všech starých energií, starého hněvu, žárlivosti, (i případů, kdy se někdo hněval nebo žárlil na nás). Prosíme tě, abys odrazil každý útok, kletbu, a všechny ostatní myšlenkové formy, které vycházejí z ega a strachu. Pomoz nám znovu se spojit s našimi dušemi a pocitem úplnosti a dokonalosti, který pochází z našeho Božského stvoření. Nech prosím vytratit všechen náš starý strach a stres, z každého období našeho života.


Cítíme, že naše vnitřní síla stoupá. Cítíme tuto sílu. Toto uvědomění pochází z toho, kdo jsme - mocní poslové světla, jejichž poslání je potřebné, a kteří mají nekonečně mnoho lásky k dávání i přijímání.
Přijímáme nyní nové vibrace vycházející z vyšších rovin, naplněné láskou, světlem a mírem.
Prosíme archanděla Michaela:

"Prosím, chraň nás, a udržuj v nás tyto nádherné vibrace, udržuj krásné světlo v našem emocionálním i fyzickém těle, a chraň nás, prosím, přede všemi příchozími nízkými energiemi, a dej nám velmi jasné vedení, kterému snadno porozumíme. Ať jsme v jakékoli situaci nebo jakémkoli vztahu, které jsou nízko, naplň je prosím štěstím a pravdou. Dej nám prosím odvahu a sílu, abychom udělali potřebné změny v našem životě, abychom prožívali pouze takové situace a vztahy, které jsou založeny na radosti a lásce. Dej nám odvahu a důvěru, abychom byli sami sebou, abychom vedli každý krok přímo ve směru našich životních tužeb a našeho poslání. Pomoz nám obejmout nádherné světlo uvnitř nás a okolo nás. Abychom byli schopni milovat, zpívat, hrát si, abychom projevovali své božství ve všem, co děláme, abychom byli odrazem božské vznešenosti a abychom mohli vytvořit krásný příklad míru na Zemi.

Děkujeme ti, archanděli Michaeli, za tvou pomoc, tvou podporu, ochranu a vedení. Prosíme tě, zůstaň s námi, a pomoz nám pokračovat tak, abychom byli posly světla, jimiž máme být.
Amen.

* * *

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=3FTigPVCgV8
přeložila: Magda Techetová


Poselství Archanděla Michaela pro rok 2012

31. května 2012 v 6:22 | Ariella |  Od Doreen Virtue
Poznámka k překladu:
Nejsem žádný odborník a angličtinu využívám průměrně, takže překlad není úplně dokonalý. Pokud byste narazili na nějaké nesrovnalosti, nedostatky nebo se vám něco nezdálo, je možné, že je to způsobeno mým nedokonalým porozuměním. Za případné nesrovnalosti se omlouvám :)
Magda

* * *

POSELSTVÍ ARCHANDĚLA MICHAELA PRO ROK 2012

Zdravím, tady je Doreen Virtue a nastal nám onen večer, kdy se chystáme nechat rok 2011 za sebou a vykročit do roku 2012. Strávila jsem mnoho hodin v meditaci a modlitbách pro toto poselství na nadcházející rok. Je to věc, kterou jsem se zabývala, modlila se za něj a meditovala o něm mnoho let, neboť mnoho duchovních učitelů mě žádalo, abych poskytla poselství pro rok 2012 s poměrně velkými obavami. Je to téma, které jsem zahrnula do své meditace, a Bůh i andělé mě ujišťovali, že s koncem kalendáře nepřichází žádný konec ani žádná katastrofa.
Na úvod tohoto videa bych chtěla říci, že se nepovažuji za někoho výjimečného a že poselství, která dostávám já, může dostávat kdokoli, kdo má svou mysl otevřenou a soustředěnou, kdo má otevřené srdce a důvěřuje zprávám, které dostává. Archanděl Michael je velmi mocná a naprosto čistá bytost lásky. Každý ho může kontaktovat. Je neomezený a je schopen komunikovat s obrovským množstvím lidí. Jsem si také jistá, že on sám chce komunikovat s námi všemi. Archanděl Michael je znám především tím, že je tu pro ochranu nás všech, chrání nás před našimi strachy a ustrašenými myšlenkami. Z mých výzkumů jsem zjistila také to, že Archanděl Michael tu byl již od počátku lidstva a z hloubi své duše se staral o všechny lidi. Toto dnešní poselství je kombinací mého vlastního výzkumu, který obsahoval čtení spisů, cesty, hovory s odborníky a specialisty v oboru, a pak také výzkumu metafyzického, založeného na mnoha letech meditací a také lucidních snech, v nichž se mi dostalo věšteckých předpovědí. Také jak víte, jsem jedna ze spousty lidí, kteří hovoří s anděly. Pokud by se vám toto poselství nepozdávalo, chci, abyste věděli, že nikoho nepřesvědčuji ani nenutím k tomu, aby tomu věřil. Pouze vám nabízím, co jsem obdržela, a pokaždé všem říkám, že váš vnitřní učitel je tím nejlepším průvodcem. Vždy tedy následujte svou vlastní vnitřní pravdu.
Zde je tedy zpráva, kterou jsem obdržela pro následující rok 2012.

Jedná se o závěr Mayského kalendáře a také způsobu, jakým byl tento kalendář chápán. Přestože byl tento kalendář extrémně diskutabilní a například Gregoriánský kalendář říká, že nyní nastane rok 2011 namísto 2012, není to přesně naměřeno. Tato léta se měřila od chvíle zrození Ježíše Krista a nikdo neví naprosto přesně, kdy se to stalo, proto také Gregoriánský kalendář může ukazovat jiný rok. A když si vezmeme znovu Mayský kalendář a zeptáme se na výzkumy symbolů (tento kalendář není papírový, jaké máme nyní, ale byl psán v symbolech), tak i když byl velice výstižný, stále nevíme, zda deska, na kterou byly symboly vyryty, nebyla ulomená nebo rozsekaná, nemusíme také jistě vědět, jak by se měl využít nebo co přesně to znamená. Hlavní poselství, které jsem ohledně této záležitosti dostala, je to, že NENASTÁVÁ KONEC ZEMĚ, pokračuje mnoho našich vzorů a předloh, kterými jsme doposud procházeli. Při své meditaci a také zpětně při výzkumech jsem pochopila, že zde na Zemi vždy byly katastrofické jevy, již od dob, kdy Země vznikla. Je to nestabilní a vždy tomu tak bylo. Vždy zde byla zemětřesení, tornáda, katastrofické sněžné bouře, větrné bouře, a i když truchlíme pro tragédie, které lidi potkávají, cítíme bolest a trpíme, není to nic nového, je to součást cyklů, kterými Země prochází v rámci svých změn. Ohledně poselství do roku 2012 zde můžeme očekávat více zemských změn. Je možné, že z nějakého důvodu se dostanete do nebezpečí. Také bychom měli mít na paměti, že naše duše je věčná, ale tělo je omezené časem, a proto je velice důležité, abyste se o něj dobře starali. Starejte se dobře o své tělo.
Andělé mi také ukázali, že je zde velký kontrast mezi světlem, kterým je láska, a temnotou, kterou je strach. Strach vychází z nedostatku povědomí, z toho, že ještě nevíme, o co se jedná nebo co se děje. Vytváří to zážitky založené na egoismu, u některých lidí to vyvolává pocity zoufalství a beznaděje, což je vede k jednání ze strachu. A tato temnota je velmi, velmi temná a také velmi hluboká, přičemž lidi svírá a uzavírá. To většina z vás pocítila během roku 2011 - že jste neustále naráželi na temnotu. Ale ve stejný čas je také světlo jasnější než kdy dřív a také se to týká cyklu. Nastal čas, kdy je světlo jasnější, než kdy předtím v jiných civilizacích. Právě teď přichází vyšší vědomí s nejjasnějším světlem, které zároveň vytváří nejtemnější stíny. Kontrast je nyní tedy velmi hluboký.
Co Archanděl Michael sdělil pro nás všechny: že máme udělat několik věcí pro naši ochranu, naše štěstí a zdraví. První a jedna z nejdůležitějších věcí, které nám doporučuje, je naučit se denně, ne-li častěji než denně, očišťovat se od negativní energie. Negativní energie je jako psí blechy, je k vám přilepená a zlobí vás. Nedovolte jí, aby se na vás usadila, protože jinak bude stále růst, stejně jako blechy v psím kožichu stále rostou, pokud nejsou odstraněny. Odpusťte mi tuto metaforu, ale je to asi to nejvýstižnější přirovnání. Pokud se cítíte unavení, znepokojení, nesoustředění, pokud máte nutkání jíst nezdravé jídlo a pít alkohol, je to známka toho, že se tyto negativní energie na vás nalepily. A budou stále růst, z vašeho strachu, negativity a nezdravého životního stylu. Proto si musíme navyknout pravidelně provozovat toto očišťování a potom v neposlední řadě také zaštiťování. Musíme se zaštiťovat, a to mnohem obezřetněji než předtím, protože se budeme dostávat do situací s hrubou energií a měli bychom si na to dávat pozor. Abychom do toho všeho vnesli světlo, říkají nám, abychom si uvědomili, že nic není vytesáno do kamene. Jinými slovy, nikde není předurčeno, co se stane nebo nestane. Záleží to pouze na nás a na našem kolektivním vědomí, pro co se rozhodneme. Také říkají, že si sami vybíráme, jak s těmito energiemi pracovat - zda je budeme přecházet, nebo budeme dělat, že neexistují, zda se zaměříme pouze na fyzickou rovinu, záležitosti fyzického těla. Měli bychom také využívat naše základní smysly, které nám řeknou, že například nemoc nemusí mít příčinu v organismu, ale mimo něj - a to je věc, která není viditelná a o které často mluvíme plni strachu. Teprve před třiceti lety lékaři prokázali, že stres může mít prokazatelné efekty na lidské zdraví. Současná medicína je však velmi technologicky zaměřená. Co často nevíte je, že na vás někdo žárlí, někdo vám závidí, někdo k vám cítí hněv, a všechny tyto negativní energie k vám směřují a ovlivňují vaše zdraví. Je nutné, abyste se pravidelně očišťovali, abyste se také pravidelně zaštiťovali. Můžete se očistit pomocí modlitby, můžete se očistit pomocí mořské soli, ať už ve formě koupele s touto solí nebo plaváním v oceánu. Můžete se očistit pomocí slunečního světla, a nemusíte si přitom brát sluneční brýle a opalovat se, stačí vyjít ráno na procházku a sluneční světlo vám pomůže s vaším očištěním. Také můžete podstoupit energetické čištění u nějakého dobrého osvíceného léčitele. Nebo i kontakt se zvířátky může mít nádherný efekt na vašem očištění, tak jako esence květin nebo krystaly. Je tu tolik možností a není mezi nimi jen jedna jediná nejlepší. Vy sami jste vedeni k tomu, co je nejlepší právě pro vás. Ale opravdu se musíte očišťovat.
Štítování je toho součástí. K tomuto můžete přivolávat Boha, Ježíše, Ducha Svatého, anděly nebo kohokoli, s kým jste duchovně a nábožensky spřízněni, aby vám pomohli se zaštítit. V této souvislosti se mi také dostalo nápadu ohledně práce s krystaly a kameny. Krystaly můžete najít ve spoustě obchodů, můžete je najít někde v přírodě, nebo také koupit na internetu. Velmi vám je doporučuji jak v rámci očišťování, tak i v oblasti ochrany. Stačí vzít kámen do dlaně a držet se svého záměru očistit se od negativní energie. Ráda bych dodala, že je dobré si také vybrat, od koho si kameny koupíte. Zkuste si zjistit, od koho a odkud kameny pocházejí, aby neobsahovaly nějaké násilné energie. Když kameny držíme v rukou, nosíme je na sobě jako přívěsky, náramky či prstýnky, nebo když je máme všude kolem sebe, vracíme se tím do dávných časů, kdy jsme jako lidé pracovali s energiemi krystalů. Jak víte, krystaly se užívají jako prostředky k léčení, také se používají třeba do hodinek, nejedná se tedy o něco ryze ezoterického, ale i praktického. Krystaly usměrňují elektrické a magnetické vlny obsažené ve světle a také je vysílají a rozprostírají. Pokud tedy máte kolem sebe krystaly, je okolo vás energie v barvách duhy. To vnímá i vaše tělo skrze vaše čakry, které také obsahují barvy duhy.

Když se podíváme k roku 2012, je důležité, abychom se modlili za nás všechny, ne jen za sebe samé. Modlete za zdraví nás všech, za hojnost pro nás všechny, za ochranu nejen pro vás a vaši rodinu, ale pro všechny z nás. A středem všeho, co bychom měli činit, je odpuštění naší minulosti. Archanděl Michael mi sdělil velmi jasně, že naše minulost stojí za námi se starým hněvem, se starým smutkem, a to všechno je zatěžující a je to pro nás břemenem. Způsob, jakým můžeme nejlépe všechny tyto zatěžující břemena nechat odejít, je odpuštění. Odpusťte sobě i druhým, povzneste se nad své ego, nad ego druhých lidí, i nad chování těchto lidí. Neznamená to, že jejich jednání a to, co udělali, bylo správné, ani to neznamená, že byste měli pobývat s lidmi, kteří si vás neváží. Nepobývejte s nimi. Co to však znamená, je to, že necháte odejít jedy a jedovaté energie pocházející z neodpuštěné zášti či vzteku.

Děkuji Ti, Archanděli Michaeli, za tyto zprávy. Bude s vámi stále úzce spolupracovat. Zavolejme ho nyní.

Archanděli Michaeli, prosím, pomoz nám všem nechat odejít temnotu, vztek, neodpuštění, odsudky, a pomoz nám se dokonale očistit. Pomoz nám otevřít nový rok a vykročit do něj jemně, plni míru, se všemi požehnáními, které se skrývají v nadcházejících situacích. Pomoz nám, abychom si volili lásku v každé situaci. Staniž se.

* * *

zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=PfTnwFpSqhI