Prosinec 2011

Přijímání nového (1/4)

1. prosince 2011 v 18:50 | Ariella |  Žít s radostí
Umění přijímat do života nové věci, myšlenky a lidi vám bude otevírat rostoucí prostor pro radost. Ve vašem světě existuje masová myšlenková forma, že budoucnost by mohla být horší než přítomnost. Odtud pramení potřeba držet se toho, co máte, zmrazit věci tak, jak jsou, a zabránit jakýmkoliv změnám. Takovýto přístup vede k velké bolesti.

Přijímat nové znamená otevřít se ve svém životě větší hojnosti. Mnozí si myslíte, že to, co jste až doposud vytvořili, je to nejlepší, co dokážete. Něco uděláte a myslíte si, že hned na první pokus jste dokázali své maximum. Na druhý nebo třetí pokus však můžete být ještě lepší, vytvořit něco ještě dokonalejšího. Ve svém životě tvoříte věci a tím se neustále zdokonalujete a rozvíjíte své dovednosti. O tom je život. Dítě, které se teprve učí chodit, je vratké a nejisté. Postupně, jak si chůzi procvičuje, zesílí a jeho kroky jsou jistější a stabilnější. A tak je to se vším, co děláte, neboť život je jako spirála, po níž kroužíte neustále vzhůru, často potkáváte znovu stejné věci, pokaždé však z vyšší perspektivy.

Otevřít se novému znamená důvěřovat a věřit v sebe a v ostatní. Znamená to věřit, že budoucnost je slibná a plná radosti. Znamená to věřit svému směru a růstu. Centrem pro víru, důvěru a přesvědčení je srdce. Otevřít se novému znamená otevřít své srdce. Buďte ochotni překročit své běžné hranice a názory a podívejte se na svět novýma očima. Věřte, že svět je bezpečný, a buďte si vědomi, že jste režiséry a tvůrci všeho, s čím se v životě setkáváte.
Otevřít se novému vyžaduje ochotu dívat se na staré nikoliv s nenávistí, zlobou nebo nechutí, ale soucítit s tím. Mnozí z vás opouštíte své vztahy ve zlobě nebo si jdete koupit nové věci, když vás ty staré rozčílí. To je také cesta, jak opouštět staré a přijímat nové. Na cestě radosti se však můžete učit otevírat se novým věcem, zatímco jste vnitřně přijali a usmířili se s tím, co opouštíte.

Když se vám v životě nedaří, vytváříte si někdy motivaci a energii ke změně tím, že se rozzlobíte nebo se rozhodnete cítit bolest. Opustit staré a přijmout nové nemusí být těžké. Začnete-li myslet na to, co si přejete a jaký život byste chtěli mít, lehce a automaticky si tyto nové věci začnete přitahovat. Chcete-li však něco, co můžete získat, jen když někdo druhý změní sebe nebo své chování, pak je to mimo vaši moc a kontrolu. Jediné, nad čím máte moc a kontrolu, jsou vaše vlastní emoce a reakce.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman