Říjen 2011

Zušlechťování ega - Rozpoznání, kdo jste (3/5)

16. října 2011 v 10:26 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Čemukoli věnujete pozornost, to tvoříte.

Když se cítíte nepříjemně kvůli něčemu, co jste udělali, když máte pocit, že jste nebyli dost silní, nebo že jste neřekli, co jste měli, když se zabýváte tím, co nejste a co neumíte - posílíte tyto energie, které vás pak budou ještě více ovládat. Všímejte si raději kvalit, které máte. Vyberte si vlastnosti, které chcete zosobňovat, a vzpomeňte si na situace, kdy se vám to už dařilo. Čím více se uvidíte takoví, jakými se chcete stát, tím více se takovými budete stávat. Když si říkáte: "Nemám žádnou vůli, nic nedotahuji," posíláte si tuto energii jednoduše do své budoucnosti. Začnete-li si ale říkat: "Líbí se mi, jak jednám s lidmi; mám pevnou vůli a dovedu se výborně soustředit," začnete zažívat novou energii přicházející z nitra. Začnete takoví opravdu být.

Kdykoli o sobě máte nějakou negativní představu - když si říkáte věci jako "nikdy nic nedokončím" nebo "nemám čas" - posíláte do světa obraz, vysíláte danou kvalitu a tvoříte si ji ve svém životě. Když o sobě mluvíte pozitivně, také se takovými stanete.

Velmi osvícené a rozvinuté duše vědí, jak projevit svou velikost a sílu a nevyvolat tím v druhých potřebu bránit se, ale oddanost. Pokud chcete, aby vás lidé respektovali a dívali se na vás súctou, vězte, že se tak nestane díky tomu, že budete chodit a každému vyprávět, jak jste dobří. Takové lidi jste viděli; přivolávají na sebe útok. A viděli jste také lidi, kteří jsou opravdu vyspělí, usmívají se, vidí velikost v druhých a zaměřují se na podporování a pomáhání. V tom spočívá pravá síla. Vychází z vašich představ o sobě samých. Nemusíte lidem říkat, že jste soustředění a naplnění mírem; oni to vědí. Komunikace je telepatická.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Zušlechťování ega - Rozpoznání, kdo jste (2/5)

16. října 2011 v 10:25 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Věnujte pozornost své vyšší přirozenosti a ta nižší jednoduše pozvolna zanikne pro nedostatek zájmu.

Nepotřebujete věnovat pozornost vnitřním hlasům, které vám působí bolest, nebo které ve vás vyvolávají pocit, že nejste dost schopní, bystří nebo moudří. S takovou částí sebe sama můžete zacházet jako s malým dítětem; pochovejte ji, ubezpečte ji, že všechno je v pořádku, a pokračujte v cestě. Nedovolte, aby tyto hlasy zaměstnávaly příliš mnoho vaší pozornosti, a nemyslete si ani, že jste jimi vy sami. Učte se nevěnovat pozornost vnitřním hláskům, které ve vás vyvolávají pochybnosti o vaší velikosti.

Základní ušlechtilostí vaší duše je její snaha projevit se ve vašich činech. Jaké vlastnosti a osobnostní rysy byste chtěli mít? S jakými charakterovými rysy, které už máte, jste spokojení? Uvědomte si, že vlastnosti, které chcete zosobňovat, už máte. Ve svém životě prostě jen hledáte jejich vyšší vyjádření.

Mezi sobeckostí a skromností vaší duše je jemná hranice. Když kráčíte po této hranici, udržujete projev své síly v rovnováze. Vychvalujete se? Když uděláte něco velkého, chcete to hned vyprávět všem okolo? Nebo pozorně nasloucháte druhým, zatímco své vlastní úspěchy dáte stranou? Sklon přechvalovat se nebo zveličovat své výsledky může vytvářet problémy. Zkoušíte si někdy naformulovat předem to, co se chystáte někomu říct o nějakém svém velkém úspěchu? Je rozdíl, když člověk vychází z opravdového sebevědomí, nebo z egoismu.

Když máte pocit, že jste udělali nebo děláte něco obrovského nebo neobvyklého, posíláte svému podvědomí zprávu, kterou mu říkáte, že to není váš běžný výkon. Chcete-li udělat ve svém životě mnoho velkých věcí, berte je v klidu, když přijdou. (Gratulujte si, ale chovejte se, jako by šlo o něco, co děláte dnes a denně.) Někteří z vás se například řídíte různými radami o zdravé výživě. Když se vám podaří dodržet je den či dva, hned si říkáte, jak fantasticky jste to zvládli. Tím sdělujete svému podvědomí, že jde o výjimečnou, a nikoliv o běžnou záležitost. Když chcete změnit své stravovací zvyklosti a jíte den či dva zdravě, nepoddávejte se pocitu, že jste udělali hrdinský čin, a berte to raději jako něco, co děláte běžně. Berte to v klidu. Tak si v sobě začnete základat vizi, že jíst zdravě je váš normální způsob bytí. Nicméně později, až se vám tento nový styl života ustálí, si rozhodně dovolte vychutnat dobrý pocit z toho, jak jste se změnili.

Někdy si naopak potřebujete gratulovat daleko víc, než jak to děláte. To je druhá strana mince, nikoliv přehnané sebevědomí, ale jeho nedostatek. Někteří z vás dosahujete jeden cíl za druhým, ale nikdy se nezastavíte, abyste to uznali a blahopřáli si; začnete se prostě hned soustředit na další věci, které máte udělat. Schází vám povědomí o tom, co všechno jste už dokázali, a nedopřejete si žádné uznání za své výsledky.
Je také důležité uvědomit si, kolik pozornosti věnujete tomu, co nejste. Možná si říkáte: "Musím ještě udělat to a to. Proč si nikdy neumím zorganizovat věci, proč jsem tak nesoustředěný/á?" Buďte si vědomi, že přemýšlením o nějakém nedostatku svých kvalit si jej vnášíte do sebe.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Zušlechťování ega - Rozpoznání, kdo jste (1/5)

16. října 2011 v 10:24 | Ariella |  Žít s radostí
Je důležité rozpoznat, kdo jste, a nebýt při tom ani příliš egoističtí, ani příliš skromní. Je to mince o dvou stranách: být vším, čím být můžete. Mnozí z vás jste si zatím neudělali jasnou představu o síle, jakou byste chtěli ve světě projevovat. Mnoho vašich modelových rolí a vzorů silných lidí se opírá o jednání těch, kteří zneužili nebo nevhodně použili svůj vliv. Mnozí jste svou sílu tedy raději ani nepoužívali, protože si pod sílou představujete něco negativního.

* * *

Je důležité rozvíjet si pozitivní obrazy o povaze síly.

Mnozí z vás jste velmi rozvinutí, máte spoustu vnitřních vhledů i velikou moudrost a hledáte cesty, jak to projevit ve vnějším světě. Naučte se rozlišovat lidi, kteří mají opravdový vliv a jsou naplnění světlem, od těch, co nosí jen "moci šat". Tato dovednost vás podpoří na vaší cestě radosti, protože vám pomůže uvědomit si také vaši vlastní ušlechtilost. Vzpomeňte si teď na někoho - muže nebo ženu - v kom vidíte silného člověka. Co na něm nebo na ní obdivujete? Všichni znáte lidi, kteří mají velkou autoritu, a přesto, když jste s nimi, cítíte se nedocenění, přehlížení nebo ponižovaní. Mluvím o těch, co mají jakoby moc a pozici kontroly a jsou neustále obklopení spoustou lidí. Chci vám říci, že pravá moc je schopnosti motivovat, milovat, povzbuzovat a pomáhat lidem poznat, kdo jsou.

Zamyslete se teď nad lidmi, které znáte a kteří změnili váš život. Díky tomu, že jste je znali, jste se cítili inspirovaní a vnitřně bohatší. Zamyslete se, jak používali svůj vliv. Je důležité umět rozpoznat lidi naplněné světlem, protože přicházejí v mnoha různých formách a "baleních". A je také načase, abyste si byli vědomi těch, co vás nevedou na cestu většího světla a radosti. Když dokážete jasně rozlišit, komu leží na srdci vaše nejvyšší dobro, a obklopíte se takovými lidmi, porostete rychleji a budete moci nabízet mnohem více ostatním.

Rozvinutí lidé jsou velmi jemné duše. Některé vyspělé duše ještě nerozpoznaly, kdo jsou, a mohou být příliš skromné. Nejčastěji jsou to lidé štědří, přátelští, se snahou pomáhat. Může se zdát, jako by vám chtěli přinést modré z nebe. Mluvím o určitém stupni vývoje, kdy si osobnost ještě neuvědomila rozměr své duše. Mnozí z vás jste velmi nesmělí, stále ještě zahalení pláštěm pochybností a tápání, kdo vlastně jste. Vy - kdo jste tak laskaví a milující - jste plní světla; máte toho tolik, co můžete světu nabídnout. Je důležité, abyste odložili "závoj", který vás halí, protože jinak se připravíte o možnost posloužit v daleko širším měřítku. Když věnujete pozornost svým pochybnostem a strachům, onomu vnitřnímu hlásku, který říká "to nedokážeš" nebo "na to nejsi dost dobrý/á", berete zkrátka na zřetel své nižší já. Máte schopnost zaměřit svou pozornost tam, kam chcete.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Láska: Znát moudrost srdce (4/4)

16. října 2011 v 10:23 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Žijete-li v pocitech lásky - když ji dokážete najít ve všem, co děláte, vysíláte ji dotykem, slovem, očima a pocity - pak můžete jedním aktem lásky vyrušit tisíce činů nižší povahy.

Můžete pomoci transformovat planetu. Není zapotřebí zas tak mnoha lidí soustředícících se na lásku, aby se změnil osud lidstva, protože láska je jednou z nejmocnějších energií Vesmíru. Je tisíckrát mocnější než zloba, odpor nebo strach.
Pomyslete teď na tři lidi, kteří by mohli potřebovat a použít vaši bezpodmínečnou lásku, a pošlete jim ji. Představte si, že existují tři lidé, od nichž byste byli ochotni bezpodmínečnou lásku přijmout, a otevřete se jí.

Umíte si představit pocit, že máte stále otevřené srdce a všude, kam přijdete, důvěřujete, jste uvolnění a víte, že Vesmír je přátelský? Jak by plynul váš život, kdybyste věřili, že máte jemné a laskavé vnitřní vedení a že ať jdete kam jdete, lidé vám vždycky posílají lásku a vy sami vyzařujete paprsky lásky pro všechny okolo? Jak by se změnil váš život, kdybyste dokázali rozpoznat lásku nebo prosbu o ni ve všem, co vám lidé říkají, bez ohledu na to, jak to řeknou? Dívali byste se vždycky jen hlouběji, abyste potvrdili a rozpoznali lásku v nitru každé bytosti, jako to dělám já. Když tuto lásku dokážete uvidět, přivoláte ji na svět a budete si ji přitahovat.

Až dnes půjdete do světa, všímejte si, že lásku můžete rozdávat očima, úsměvem, srdcem nebo i jemným dotykem. Přišli jste na Zemi jako společenství, každý z vás může vyzařovat vyšší pocity lásky, myšlenkovou formu lásky, kterou si můžete vzájemně nabízet. Po zbytek dnešního dne zůstaňte ve svém srdci. Prožívejte lásku, kterou jste, a buďte otevření přijímat od druhých uznání za vaše nádherné světlo a lásku ve vašem nitru.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Láska: Znát moudrost srdce (3/4)

16. října 2011 v 10:22 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Láska přesahuje "já".

Všichni jste někdy zažili hlubokou lásku, kdy jste byli schopni dát stranou svou osobnost, svá vlastní chtění a přání, abyste pomohli druhému. Láska je prostor, který existuje jako energie. Můžete se na ni kdykoliv napojit tak, že na někoho s láskou pomyslíte. Tím doslova pozvednete své vlastní vibrace. Mnoho rozvinutých bytostí, jako já a mnozí další, kteří pracují na této úrovni, sosutřeďuje lásku na vaši planetu, abyste ji mohli zažívat ještě silněji. Kdykoliv milujete bezpodmínečně, z hloubi své bytosti, a kdykoliv takovou lásku přijmete, pomáháte jí dosáhnout také mnoha dalším lidem.

Láska vyšších rovin je absolutní soucítění a úplné odpoutání se. Když milujete takovou láskou, díváte se na větší obraz životů lidí a soustředíte se ne na to, co od nich chcete, ale na to, jak je můžete podpořit v jejich růstu a vývoji jakýmkoliv směrem, který prospěje jejich nejvyššímu dobru. Láska znamená soustředit se na to, jak můžete posloužit lidem a zároveň tím přispět ke svému vlastnímu růstu a vyššímu poslání. Láska otevírá dveře růstu a vitalitě. Asi ze své zkušenosti víte, jak zamilování dokáže probudit k životu - zamilování se do kohokoliv, do dítěte, přítele nebo do rodiče. Moje radost, když k vám "procházím" a asistuji lidem, je vidět květiny rozkvétat; dívám se na lidi, ke kterým mluvím, jak rostou a stále více milují sebe sama. Tato energie se ke mně vrací a je mnohonásobně zmnožená, což mi na oplátku pomáhá vysílat ještě více lásky.

Zamyslete se na chvíli nad zítřejším dnem. Jaký budete mít den? Mohli byste nějakým způsobem obdarovat někoho svou láskou sami prožít více lásky?
Další z cest, jak prožívat lásku, je vážit si lidí a sebe sama. Když se pozastavíte a oceníte každého, koho uvidíte, když budete k lidem vysílat pocity lásky, zvýší se vaše vibrace a váš život se v mnohém změní. Oddanost myšlence lásky vám ji přinese. Nemusíte sestupovat na osobnostní úroveň, kde si říkáte: "Vydrží nám to, bude to fungovat?" Raději se hned teď zeptejte: "Jak mohu prohloubit lásku, kterou v tomto vztahu máme?"
Láska působí v přítomnosti, a soustředěním se na ni v přítomnosti si ji posíláte do budoucnosti a uvolňujete ji pro minulost.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Láska: Znát moudrost srdce (2/4)

16. října 2011 v 10:22 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Lidé vám často nabízejí příležitost poznat na podkladě jejich lásky vaše vyšší a lepší já.

Jenže, jak se zdá, když usilujete o vyšší roviny lásky, ozve se často vaše osobnost s jejími pochybnostmi, strachy a očekáváními. Abyste mohli mít více lásky, budete potřebovat překročit své hranice. Můžete mít v životě více lásky, když se budete dívat dopředu, vzdáte se svých starých vzorců chování a uvěříte, že umíte milovat ještě víc, než jste kdy milovali. Další z cest, jak prožívat více lásky, je ohlížet se a vzpomínat na období svého života, kdy jste byli silní a plní lásky a světla. Budete-li svou minulost využívat ke vzpomínání na své těžkosti a neúspěchy, vytvoříte si svá minulá omezení také ve svých současných vztazích.

Co pro většinu lidí znamená láska? Láska je v masovém povědomí spojená s nejrůznějšími představami o jejích formách. Ve vztazích je to závazek, manželství, obřad a rituál. V rodině je to pečování o druhé, přijímání péče, závislost a nezávislost. Oslovuje připoutanost a odpoutanost. Na osobnostní úrovni vyvolává často svůj opak - strach. Tolik z vás, kdo jste se zamilovali nebo prožili chvíle hluboké lásky, jste se vzápětí stáhli nebo uzavřeli, vzdálili se od druhého nebo přestali svou lásku projevovat. Do hry možná vstoupila vaše osobnost a promluvila k vám se svými pochybnostmi a obavami. Pokud se vám něco takového stane, můžete se s tím vyrovnat tak, že budete svou osobnost milovat a znovu a znovu ji ubezpečovat, že je vše v pořádku.

Kdykoliv procházíte branou do větší lásky, do její nové dimenze, vždycky vyjde na povrch nějaká vaše část, která se necítila být milována. Možná ji promítnete do svého partnera a budete si myslet, že to je on či ona, kdo se vzdaluje, nebo si vytvoříte nějaké okolnosti, kvůli kterým už nebudete moci toho druhého tolik milovat. Je to však ve vás, to vy sami si vytváříte toto odcizení. Když se objeví pochybnosti, strach nebo zklamání, hledejte raději v sobě, místo obviňování druhých, a ptejte se: "Mám nějakou část, která vytváří důvod k obavám?" Když se obrátíte dovnitř, promluvíte s ní a ujistíte ji, že na jejím strachu není nic špatného, když jí ukážete novou, projasněnou budoucnost, do které směřujete, půjde se vám dál s touto láskou daleko snadněji.

Představte si, že na vaší planetě existuje spousta telepatických zpráv, a že kdykoliv na cokoliv pomyslíte, vyladíte se na všechny lidi myslící na totéž. Takže když myslíte na lásku - na to, jak jste milováni, kolik lásky je ve Vesmíru nebo jakou máte radost a vnitřní světlo - spojujete se se všemi ostatními, kteří žijí na této frekvenci mysli. Máte-li pochybnosti, napojíte se jejich prostřednictvím na vibrace a myšlenky lidí žijících v odpovídající rovině strachu. Tyto myšlenky neodsuzujte, ale také v nich nezůstávejte. Nevěnujte svůj čas neustálému přemýšlení, proč by něco nemuselo vyjít. Soustřeďte se raději na to, proč to vyjít může; kolik je ve vás lásky, kterou můžete nabízet všem - svým dětem, rodičům, přátelům, i těm, které milujete hluboce a intimně.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Láska: Znát moudrost srdce (1/4)

16. října 2011 v 10:21 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Láska je potravou Vesmíru. Je nejdůležitější ingrediencí života. Děti jdou za láskou, vzkvétají v lásce a rostou z lásky. Bez ní by umřely. Láska je energie obíhající kolem světa; existuje všude a ve všem. Není jediný aspekt vašeho života, který by nezahrnoval lásku. I ten nejtemnější okamžik má v sobě element lásky - její potřebu, nedostatek nebo touhu vytvořit jí víc. Na této planetě věnujete tolik energie na získávání lásky, a přesto existuje, nejen ve vaší kultuře, spousta myšlenkových forem, které vám lásku velmi znepřístupňují.

Když mluvím o lásce, chtěl bych mluvit o běžných myšlenkových formách, které o ní ve svých myslích udržujete. Jakékoliv myšlenky jiných lidí vám jsou přístupné telepaticky. Když hledáte lásku, napojujete se zároveň na její vesmírné vysílání (spolu se všemi masovými přesvědčeními, které s ním přicházejí).

Láska je vjem v těle, v emocích a konečně v duchovních rovinách. Mohli bychom ji vyjádřit jako všudypřítomnou sílu a dívat se na ni jako na element, který drží pohromadě částice atomu. Láska je síla, jako gravitace nebo magnetismus, zatím ale není jako síla chápána. Na té nejvyšší úrovni ji lze charakterizovat jako částici, která cestuje tak rychle, že je všude najednou, a stává se vším, co existuje. Všichni toužíte po vyšších rovinách lásky, mnozí ale uvíznete v běžných myšlenkových formách, které o ní panují.
Představte si, že množství lásky, kterou jste schopní pojmout, má svou mez - podobně jako má rychlost světla svou horní hranici. Říká se, že nic není rychlejší než světlo, a přesto něco takového existuje, i když ve vašem vesmíru se to ještě neví. A stejně tak je tomu s láskou. V pozemské rovině existuje bod, který je nejvyšším vyjádřením lásky, jehož lidstvo jako celek dosáhlo. A přesto je možné mít lásky ještě víc. Všichni vaši velcí mistři a učitelé pracují na tom, aby vnesli do pozemské roviny více lásky z vyšších dimenzí. Jaký by to byl pocit takovou lásku prožívat? Jak byste poznali, že už ji máte?

Všichni jste takovou lásku už zažili. Máte různá slova a rčení o tom, co je láska, a přesto víte, že slovy nebo myšlenkami se popsat nedá. Láska je prožitek, vědění, je to spojení s druhými, se Zemí, a v konečném důsledku se svým vyšším já. Kdykoliv se totiž s čímkoliv spojujete, toužíte vlastně prohloubit svůj vztah ke svému vlastnímu já.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman

Otevřít se přijímání (4/4)

16. října 2011 v 10:20 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Jsou cesty, jak mít ve svém životě víc.

Jednou z nich je používat svou představivost, protože představivost je velký dar, kterým jste byli obdařeni. Kdykoliv si cokoliv představujete, jděte ještě dál - představte si něco ještě lepšího! Ať chcete cokoliv - dům, přítele, milence, jakýkoliv vztah, auto či pohodový život - fantazírujte o tom, rozšiřujte svou vizi.
Fantazie mohou ukazovat na vaše vyšší poslání. Mnohé z představ, které se nejčastěji objevují ve vaší fantazii (včetně těch, od nichž se cítíte na hony vzdálení), jsou totiž obrazy vašeho vyššího poslání a života, jakým budete žít, až jej dosáhnete.
O co můžete žádat? Můžete žádat o duchovní růst a více světla, protože to je všeobecná prosba, kterou vaše duše využije, aby vám mohla přinést mnoho nečekaných darů. (Až k vám tyto dary přijdou, budete je chtít vidět a ocenit.)

Důvěřujte v sebe a věřte, že můžete vytvořit, cokoliv chcete.

Budete-li si věřit a necháte odejít vzpomínky na období svého života, kdy se vám nedařilo, pomůže vám to otevřít se větší hojnosti. Když už musíte myslet na minulost, myslete na doby, kdy jste byli silní a tvořiví. Jděte do svého srdce a ptejte se, jestli cítíte, že si zasloužíte všechnu tu radost a lásku, která vás čeká na cestě vašeho vyššího poslání.
Můžete si začít představovat radost, mír a harmonii jako své životní právo. Můžete žádat o soustředěnost, vyjasnění a lásku. Žádejte o vizi svého vyššího poslání a buďte ochotní uznat i ty nejdrobnější dary, které vám každý den přicházejí. Čím více budete potvrzovat, co vám Vesmír posílá, tím více si toho můžete do svého života přinést.

Žádejte! Nemůžeme vám dát nic, dokud o to nepožádáte. Vesmír čeká na vaše přání. Když vidíte, že se vám začínají plnit, buďte ochotni brát a přijímat. Když se objeví příležitost, chopte se jí! Děkujte a oceňujte za to Vesmír - a můžete si tvořit své nebe na zemi.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Otevřít se přijímání (3/4)

16. října 2011 v 10:19 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Chcete-li si vytvořit to, oč žádáte, buďte ochotní dělat věci, do kterých vás vede vaše duše.

Když o něco požádáte, začnete pak často procházet řadou nečekaných změn, které vás mají na danou věc připravit. Potřebujete možná změnit svůj přístup. Možná máte nějaké názory, které vytvářejí energetické bloky znemožňující vám přitáhnout si žádáný dar. Vesmír vám hned pošle různé situace, které vám dají příležitost otevřít se a změnit svůj přístup, abyste tak mohli mít to, co chcete.

Abyste mohli mít to, oč žádáte, musíte se někdy něčeho vzdát. Možná se potřebujete vzdát nějakého přítele nebo myšlenky, neužitečné aktivity nebo příliš velkého strachu. Není to proto, že by vás Vesmír chtěl trestat nebo ztěžovat vám cestu, ale protože máte uvnitř jemného a milujícího učitele, který vám chce dát cokoliv, až když jste na to připravení a přispěje to k vašemu nejvyššímu dobru.

Nemusíte například hned dostat větší sumu peněz, pokud nejste připravení ji zvládnout. Vaše vyšší já vám možná nejdříve připraví mnoho lekcí, ve kterých budete moci změnit a posunout své názory, aby tak peníze, které přijdou, opravdu přispěly k vašemu růstu. Žádáte-li o věci egoisticky, Vesmír vás na ně vždycky nejprve připraví, aby vás nepoškozovaly, až je budete mít. Mnohé z žádostí o slávu a velké peníze v podstatě nejsou k užitku vaší duše, a mohou být proto pozdrženy.

Když se rozhlížíme po lidských myslích, jsme smutní z toho, jak málo žádáte. Vidíme omezený záběr vašich myšlenek, kdy se díváte spíše do dlaně, místo abyste mířili k výšinám.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Otevřít se přijímání (2/4)

16. října 2011 v 10:18 | Ariella |  Žít s radostí
* * *

Co jsou přání vaší duše?

Jsou dva typy přání: přání vaší osobnosti a přání vaší duše.
Přání duchovně růst je přáním duše, stejně jako prosba o vyšší poslání: o vyjasnění, lásku nebo soustředěnost. Touha najít svou vyšší cestu nebo mít ve svém životě více světla jsou také přání duše.
Žádosti osobnosti bývají svrchním ošacením pro přání duše. Jsou obvykle konkrétnější, jako například žádost o nové auto nebo jiné hmotné předměty. Budete-li ochotni dívat se na hlubší motivaci za tím kterým přáním a uvědomíte-li si, co čekáte, že danou věcí získáte, otevřete si daleko více cest a možných forem, ve kterých to k vám může přijít.
Žádosti osobnosti jsou velmi specifické, takže Vesmíru trvá často déle, než najde cesty, jak vám žádanou věc přinést. Kdybyste však namísto peněz žádali spíše o to, co vám tyto peníze mají přinést, třeba o více bezpečí, příležitost cestovat, možnost vzít si v práci volno nebo o lehké splácení měsíčních účtů - to vše se vám dá donést snadněji než peníze.

Učit se přijímat znamená učit se žádat spíše o esenci toho, co chcete, než o konkrétní formu.

Vesmír vám často přinese přesně to, oč žádáte, a vy zjistíte, že to vlastně není to, co chcete. To je velké plýtvání časem. Dřív než řeknete, že něco chcete, ptejte se: "Mohl/a bych své přání formulovat šířeji nebo přesněji?"
Řeknete-li: "Chci, aby mě tento člověk miloval," nebo "Chci, aby mi ten a ten člověk přinášel radost," velmi jste Vesmíru omezili možnosti dát vám, co chcete, zejména pokud vás tito lidé nemilují a nepřinášejí vám radost. Když si ale řeknete: "Jsem otevřený/á přijmout do svého života ženu/muže, která/ý mě bude milovat," získáte to mnohem snadněji, protože nejste upnutí na formu (na jednoho konkrétního člověka), ale ptáte se spíše po esenci (lásce a radosti).

Když chcete, aby se vám něco objevilo v jedné konkrétní podobě, může to trvat déle, než když necháte Vesmír kouzlit a dělat zázraky a vyplnit vám spíše přání duše než žádosti osobnosti. K tomu je často zapotřebí umět se odpoutat a dát věcem volný průběh.

Možná se vám už stalo, že jste si něco představovali a pak se vám to splnilo. Jenže mnozí z vás nevíte, jak opustit to staré, co máte, a jak se otevřít novému. Chcete-li dostávat, buďte ochotní otevírat se novým formám.
Máte-li ve svém životě změť různých vztahů, nebo trávíte-li většinu svého času ve vztahu, který vás neuspokojuje, nezbývá už pro jiný, nějaký lepší vztah ve vašem životě žádné místo. Žádáte-li o více peněz, ale všechen svůj čas trávíte rozdáváním svých služeb nebo nevýdělečnými aktivitami, bude mnohem složitější si peníze přitáhnout.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman


Otevřít se přijímání (1/4)

16. října 2011 v 10:17 | Ariella |  Žít s radostí
Představte si, že jste král a vaše pokladnice jsou plné. Máte takové bohatství, že nevíte, kde začít rozdávat dřív. Lidé ve vašem království chodí a povídají si, jak jsou chudí, ale když jim nabídnete své peníze, dělají, jako by vás neviděli, nebo hledají, co je na vaší nabídce špatného.
Dívám se a všude vidím plné sklady - neotevřené, nevyužité nebo dokonce neviděné. Asi jste slyšeli spojení "nebe na zemi". Můžete ho mít. Nemůže vám v tom zabránit nic než vaše schopnost o to poprosit a přijmout to. O jaké sklady jde? Co všechno v nich je, co bychom rádi vydali?
Je to především láska. My neměříme růst stejně jako vy (postupem v kariéře, větším výdělkem a podobně). Díváme se na duchovní vývoj, k němuž patří radost, láska k sobě sama, umění přijímat, změna negativního v pozitivní, zušlechťování ega, ochota otevřít se novému nebo schopnost spolupracovat na společném díle.

* * *

Lásky je všude veliká hojnost - je jí jako vzduchu, který dýcháte.

Prosíte o lásku? Čím více dáváte a přijímáte lásku, tím více duchovně rostete. Kdykoliv se soustředíte na něco, co nefunguje, nebo přemýšlíte o někom, kdo vás nemiluje, jste jako člověk, který se odvrací od králových peněz. Vždycky máte možnost vzpomínat na období, kdy jste byli milováni, představovat si budoucnost plnou hojnosti a podílet se tak a brát si z duchovního bohatství.

Na co obvykle myslíte? Každý nádech vás vynáší do světa esencí, odkud se tvoří formy, a s každým výdechem posíláte svá přání do světa. Kdykoliv dokážete uvidět lásku, kterou máte, rozšiřte ji. Jeden ze zákonů přijímání říká, že kdykoli poznáte, že jste něco dostali, ještě víc si to ve svém životě rozšíříte, a pokaždé, když něco neoceníte, bude velmi těžké poslat vám víc.

Čím více se soustředíte na to špatné, tím více špatného si ve svém životě tvoříte; tím více to proniká i do oblastí vašeho života, které dříve dobře fungovaly. Čím více se soustředíte na to, co je na vašem životě dobré a co se vám daří, tím lépe se vám povede i v ostatních oblastech. A stejné je to s přijímáním. Čím více uvidíte a oceníte, co všechno dostáváte, tím více budete mít.

* * *

- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman