Říjen 2011

201. Jasně se rozhodněte

16. října 2011 v 11:34 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Cesta k manifestaci neboli k uskutečnění vaší touhy začíná u dokonale jasného rozhodnutí týkajícího se toho, co chcete. Vaše manifestace budou nejasné, dokud si v sobě neučiníte pořádek a neurčíte si, co si skutečně přejete. Není možné se nerozhodnout nijak, protože nevybrat si nic je také rozhodnutí.
Možná si řeknete, že vůbec nevíte, co chcete a co potřebujete. Nebesa vám mohou poskytnout základní informace, ale ostatní je na vás. Proces rozhodování je vlastně postaven na partnerství. Modlíte se, abychom vám ukázali vaši cestu, a pak se můžete rozhodnout, zda se na ni vydáte. Ale nevíte-li, co chcete, jste jako řidič, který neví, kam jede. Vaše rozhodnutí jsou vlastně vaše automapy.
Učiňte dnes jasné rozhodnutí týkající se něčeho, co si moc přejete. Může jít o uskutečnění nějakých životních změn, které zlepší váš život, nebo o podporu nějaké kauzy, ve kterou věříte, anebo cokoli jiného, k čemu se cítíte osudově přitahováni. Není ani nutné, abyste věděli, jak svého cíle dosáhnout nebo jaké kroky podniknout. Stačí se jen soustřeďovat na svůj sen. Když tak učiníte, najednou vám bude jasné, co pro něj máte udělat. My andělé jsme s vámi po celý den.

* * *

Myšlenka pro tento den
Je pro mě zcela v pořádku učinit jasné rozhodnutí ohledně toho, co chci. Prosím Boha, aby mi poskytl informace týkající se mých cílů a přání. Jdu za svým srdcem a naslouchám své intuici.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


200. Odkryjte svůj největší poklad

16. října 2011 v 11:34 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Je snadné nalézt a otevřít svůj největší poklad. Je jím láska k sobě samým. Mnohokrát jste už slyšeli, že druhé můžete ocenit a mít rádi jen do té míry, do jaké jste schopni si cenit a mít rádi sebe. Tím se chce říci, že k tomu, abyste měli otevřené srdce, musíte milovat sebe.
Pokud někoho obdivujete, a přitom sami sebou pohrdáte, pak si nebudete vážit citu, který druhému člověku věnujete. Když si uvědomíte, že tato láska pochází od Boha, pocítíte spojení mezi sebou, milovanou osobou a Bohem. A to je vlastně sebeláska: v žádném případě to neznamená, že jste lepší než ostatní, ale znamená to, že všechno, co se vám líbí na druhé osobě, je zrcadlem vaší vlastní vnitřní krásy.
Snažte se dnes šířit lásku ze svého srdce k ostatním a dále pak až k Bohu. Přitom pozorujte a prožívejte své pocity, protože to je způsob, jak objevíte svůj největší dar.

* * *

Myšlenka pro tento den
Mám v sobě pokladnici Boží lásky. Dovoluji si vážit si sebe za to, kdo jsem, a otevírám své srdce vůči láskyplnému zájmu, kterým mne zahrnuje Bůh.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


199. Dívejte se na druhé očima andělů

16. října 2011 v 11:33 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Lidské ego způsobuje znepokojení - to je jeho pravá podstata. Dráždí vás a vytváří napětí, aby vás odvedlo od lásky. Takové změny v energetickém poli pociťujete jako nepříjemné.
Když budete věnovat pozornost egu druhých lidí, vždycky budete mít potíže, protože budete vidět jen temnotu a stíny. Takové vnímání vede ke strachu, že dobro je jen fantazie a že jste osamělí a nemilovaní. Jedinou cestou z této propasti je dívat se na sebe i ostatní očima andělů. To, na co se soustředíte, je to, co potom také uvidíte a s čím se setkáte.
Pokud byste rádi cítili více lásky a měli větší sebejistotu, pak se dívejte hlouběji do svého nitra a pomiňte své ego. Dívejte se za znepokojivé rysy, tam, kde v každém člověku sídlí láska a světlo. Pokud se budete soustředit na tuto pokladnici v každém člověku, dostanete se tak k vnitřnímu míru, na který jste už dávno zapomněli.

* * *

Myšlenka pro tento den
Soustředím se u druhých lidí na lásku a světlo. Protože ego člověka zneklidňuje a trápí, rozhoduji se, že zaměřím svou pozornost jinam a budu se dívat na lidi očima andělů. Čím více lásky v každém člověku vidím, tím více jí také cítím ve svém nitru.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


198. Dívejte se na sebe očima andělů

16. října 2011 v 11:31 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Váš názor na sebe samé je často filtrován vaším vlastním egem nebo egem někoho jiného. Avšak právě tato část lidské bytosti se bojí světla, a proto rozeznává pouze stíny. Pokud se tedy na sebe díváte přes brýle ega, uvidíte a ucítíte jen temnotu. Opravdu nezáleží na tom, co si o vás myslí druzí, protože vaši pravou duchovní podstatu nemůže změnit ničí názor.
Dnes se na sebe dívejte očima andělů. My vnímáme pouze vaši vyšší pravdu a Božství a vidíme, že jste stejně čistí a svatí jako my. Vaše duše je bez viny a je ve všech směrech dokonalá. Máte mnoho cenných talentů, které jsou pro tuto planetu skutečným přínosem.
Jste dokonale laskaví a milující a my vás hluboce milujeme.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vidím se očima svých strážných andělů. Bez ohledu na to, co o mně říkají nebo co si o mně myslí druzí lidé, je moje duchovní podstata stálá a věčná. Jsem dokonalým a svatým dítětem Božím, nyní i vždycky.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


197. Udělejte si na sebe čas

16. října 2011 v 11:28 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Naši drazí, jste anděly na Zemi. Dáváte druhým láskyplně a nesobecky a odměnou je vám velká radost a uspokojení. Rádi bychom vám však připomněli, abyste se pro svou štědrost nezapomněli starat také o sebe.
Všichni, kteří dávají, si potřebují dobíjet své baterie tím, že si udělají čas na příjemná potěšení a osobní radosti. Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abyste si našli čas i pro sebe. Může jít o něco spontánního nebo o zábavu, kterou máte rádi.
Co vám jako první vytanulo na mysli, když jste četli tato slova? Pokud po něčem toužíte, pak dnešek je tím pravým dnem k tomu, abyste svou touhu zrealizovali. Budeme vás plně podporovat, abyste měli nejen čas, ale i motivaci udělat všechno pro naplnění svých potřeb.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dělám si čas na činnosti a zábavu, které mě naplňují. Energie, kterou investuji do sebe, je moudrým vkladem do mého štěstí a zdraví. Jsem pro své přátele i rodinu dokonalým příkladem toho, jak se má člověk o sebe starat.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


196. Přesuňte se na vyšší úroveň

16. října 2011 v 11:28 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Pokud zjistíte, že vaše energie nebo nálada během dne klesla, můžete svou energii zase zvýšit. Vaše vůle je s naší pomocí a podporou velmi mocná.
Když jste ve stresu, vaše aura se sevře a zmenší, což navozuje ještě další pokles nálady a vitality. Přivolejte si nás anděly, abychom vaši auru uvolnili, tak aby se mohla znovu rozprostřít a zvýšit vaši energii a umožnit vám pociťovat štěstí.
Kdykoli chcete provést změnu svého stavu, stačí se zastavit a rozhodnout se, že byste chtěli mít lepší náladu nebo více energie. Nejdůležitější ze všeho je rozhodnout se. Poté se zhluboka nadechněte a představte si, že do sebe přijímáte univerzální energii, a přijměte jí tolik, kolik jí potřebujete.

* * *

Myšlenka pro tento den
Pracuji se svou náladou a emocemi. Rozhoduji se dnes cítit výborně. Děkuji vám, andělé, že mi pomáháte udržovat vysokou energii i dobrou náladu a pocit zdraví.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


195. Všímejte si znamení shůry

16. října 2011 v 11:26 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé s vámi neustále komunikujeme. Obvykle nás vnímáte prostřednictvím svého vnitřního hlasu nebo intuice, ale posíláme vám také znamení, abyste naším sdělením dobře rozuměli a důvěřovali jim. Ta vám pomohou uvěřit, že co zažíváte, není ani vaše fantazie ani náhoda. Proto si dnes všímejte znamení, která vám budeme posílat během dne.
Jakmile si jich začnete být vědomi, zjistíte, že jsou všude kolem vás. Některá jsou fyzická, jako například předměty, které najdete nebo uvidíte. Jiná jsou sluchová a obsahují slovní sdělení, která se k vám dostávají prostřednictvím druhých osob nebo hudby.
Všímejte si společného jmenovatele u všech těchto znamení. Uvidíte, že se v nich skrývají celé vzkazy a příběhy. Pokud budete potřebovat naši pomoc, abyste jim lépe porozuměli, stačí jen požádat nás o ni.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všímám si znamení od svých andělů. Ihned rozumím všemu, co vidím, slyším, cítím a vím svým srdcem. Důvěřuji těmto znamením a cítím jistotu, že pocházejí z Nebes. Pamatuji na možnost požádat své anděly o znamení i o pomoc při jejich výkladu.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


194. Probouzejte v druhých jen to nejlepší

16. října 2011 v 11:25 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.
Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.
Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.
Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


193. Uskutečněte zdravé životní změny

16. října 2011 v 11:22 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vaše touha zlepšit svůj život bude vyžadovat určité změny. Přirozený odpor, který vůči tomuto procesu pociťujete, je dávným vzorcem, který je vlastní všem lidským bytostem. Na druhé straně zase jinou část vaší duše vzrušuje, že něco nového začíná. Tyto protikladné pocity jsou zcela přirozené.
My andělé jsme s vámi během každé změny, kterou provádíte. Procházíme s vámi každými nově otevřenými dveřmi. Neustále s námi hovořte, protože my vám pomůžeme zvýšit vaši motivaci, odvahu a energii, abyste mohli proměnit svůj život. Můžeme vám také zajistit materiální pomoc a stejně tak vám můžeme pomoci rozeznat, které řešení je to nejlepší.

* * *

Myšlenka pro tento den
Otevírám se zdravým změnám. Rozhoduji se o sebe co nejlépe starat a řídit se vnuknutími, která se týkají mých životních rozhodnutí. Mí andělé mě v procesu, kdy se učím žít co nejčistěji, plně podporují.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


192. Vydejte se za svým životním posláním

16. října 2011 v 11:19 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovali nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.
Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

* * *

Myšlenka pro tento den
Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

191. Nechte se vést ke svému životnímu poslání

16. října 2011 v 11:18 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Často nás žádáte, abychom vám pomohli zjistit vaše životní poslání a poté pracovat na jeho dosažení. Čeká vás důležitý úkol, podobně jako vaše bratry a sestry na Zemi. Na tuto planetu nemůže nikdo přijít bez určitého úkolu. Podobně jako se každý hudebník v orchestru podílí na vytváření krásné hudby, je vaše účast potřebná k naplnění globálního poslání.
Pokud nám kladete otázky ohledně svých životních cílů, znamená to, že toužíte po smysluplné práci, která vás bude uspokojovat finančně, citově, duchovně a intelektuálně. Chcete trávit svůj čas činnostmi, které ve vás vzbuzují nadšení, protože chcete něco udělat pro lepší svět.
Pokud naplňujete své poslání, život vám to pozitivním způsobem vrací. Jinými slovy, dejte světu k dispozici svůj přirozený talent a zájmy. A pak už nechte na vesmíru, aby vám to v dobrém vrátil.
Dávejte hodně a dovolte si přijímat. Podělte se o svůj čas, svou lásku, podporu, úsměv a podobně. Dávat dary je jako svítit do zrcadla: světlo se k vám vždycky okamžitě odráží. Jen je nutné, abyste si dovolili přijímat.

* * *

Myšlenka pro tento den
Milovaný Bože a andělé, děkuji vám, že mě vedete k naplnění mého životního poslání a že mi pomáháte rozpoznat oblasti, ve kterých umím nejvíce dávat. Prosím, sešlete mi dnes osoby, jimž dnes mohu posloužit. Děkuji vám, že mi pomáháte rozpoznat to, co mě skutečně těší a baví, a že mě vedete ke smysluplné práci, která mě uspokojuje. Děkuji vám také, že mi pomáháte umět přijímat všechno, co mi dáváte.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


190. Těšte se z nekonečných zdrojů

16. října 2011 v 11:17 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Všechno, co potřebujete, je vám právě teď k dispozici. Vesmír je jako firma, která je schopna vám nabídnout cokoli, oč požádáte. Když se ve vás zrodí nějaká touha, firma začne vaši objednávku zpracovávat, pak ji zabalí a připraví k odeslání. Pokud budete o předmětu své touhy smýšlet i nadále stejně pozitivně (anebo pokud jej odevzdáte s vírou vesmíru), váš "balíček" dorazí rychle. Pokud si to však rozmyslíte a budete se zabývat jiným, opačným přáním nebo pokud dostanete strach, že se vaše přání nesplní, pak se dodání opozdí.
Můžete mít vše, co chcete. Musíte však nejdříve určit, co chcete, a pak mít víru, že se vaše přání uskuteční. My andělé vám můžeme pomoci vytříbit vaše touhy, tak aby odpovídaly své nejvyšší a nejčistší úrovni, jestliže nás o to požádáte. Avšak v konečném důsledku je volba na vás.
Když žádáte o splnění svých přání, zdroj, z něhož čerpáte, zůstane co do své hojnosti nedotčen. To znamená, že pokud se vám dostává něčeho dobrého, není tím nikdo ochuzen. Zasloužíte si, aby se vaše touhy naplnily, stejně jako si to zaslouží všechny Boží děti. Proto nám Stvořitel zajistil zdroj nekonečné hojnosti, kde je dost všeho pro každého.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vesmír se velmi štědře a bez ustání stará o mé potřeby. Dostává se mi všeho, co potřebuji, pokud mé myšlenky zůstávají pozitivní a nemění se. Když přijímám dobro, je tu pro druhé ještě více dobrého. Všechny tyto dary si zasloužím stejně jako všichni ostatní. Čím více si dovolím přijímat, o to více pak mohu rozdávat druhým.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


189. Užívejte si nejvyšší energii

16. října 2011 v 11:17 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vaším zdrojem energie je Bůh ve vás a tato síla je vám neustále k dispozici, aby pozvedla vašeho ducha, kdykoli potřebujete podporu.
Můžete se na ni napojit už tím, že zavřete své oči, ponoříte se do svého nitra, budete zhluboka dýchat a myslet na to, že se chcete s touto sílou spojit.
Až se budete svou pozorností zaměřovat do svého nitra, představujte si krásnou světelnou kouli, která bez ustání vydává energii jako slunce. Tato elektrárna ve vašem nitru je vždycky připravená zvýšit vaši energii využitím jediného paliva, kterým je čistá láska, jíž jsou ve vašem nitru nekonečné zásoby. Stačí se jen soustředit na tento zdroj a už se cítíte silnější. Až se budete zhluboka nadechovat, tato energie bude stoupat směrem vzhůru a bude procházet celým vaším tělem.
Když se na tuto sílu napojujete, pracujete s nejmocnější silou světa.

* * *

Myšlenka pro tento den
Úroveň mé energie je vždycky vysoká a mohu ji zvýšit, kdykoli chci. Vše, co skutečně potřebuji, pochází od Boha v mém nitru. Cítím v sobě dokonalou Boží energii.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


188. Uvědomte si, jak jste úžasní

16. října 2011 v 11:16 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Každé přídavné jméno, které byste mohli použít k popisu Nebes, se vztahuje také na vás, protože jste byli stvořeni k Božímu obrazu. Jste obdařeni mocí, a to v tom smyslu, že můžete tvořit a přitahovat k sobě formy na základě svých slov, a tužeb. Jste stejně tvořiví, jako Ten, kdo vás stvořil. Jste zdraví a jste léčitelé - milující a milovaní - a navíc mnoho víte, umíte odpouštět, pečovat a tak dále.
Jak vidíte, jsou to samé dobré zprávy. Všechny negativní představy, které o sobě máte, jsou falešné, a proto nejsou hodny toho, abyste jim věnovali svůj čas. Dnes si dejte za úkol myslet na sebe nebo mluvit o sobě jen laskavě. Všímejte si, jak vám tato slova dopomáhají k pocitu síly a radosti z toho, kdo skutečně jste. Když jste pozitivní, vyjadřujete tak své skutečné já.

* * *

Myšlenka pro tento den
Znovu se vracím k pravdě o sobě: jsem dokonalým Božím dítětem. Myslím a mluvím jen pozitivně a v modlitbě prosím o pomoc, kdykoli potřebuji útěchu.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


187. Odpusťte si

16. října 2011 v 11:15 | Ariella |  Rady andělů na každý den
V poslední době se k vám jako bumerang vrací všechna zášť, kterou pociťujete, a mění se ve zlost na sebe samé. Tento stav pak prosakuje na povrch a ovlivňuje váš život. Takové procesy vás mohou oslepit vůči každodenním radostem, které pro vás svět má.
Z toho důvodu vás my andělé neustále vyzýváme, abyste odpouštěli a zbavovali se zhoubného bujení zášti ve své mysli i ve svém těle. Je to ta nejlepší detoxikace, která vám dá všechno, co hledáte: více energie, vyjasnění vašeho cíle, zvýší schopnost soustředění, navrátí vám hravost, lásku, peníze, cokoli, co vás napadne. Odměna za odpuštění přichází okamžitě, podobně jako světlo zaplaví tmavou místnost, když rozsvítíte lampu.
Jste na sebe příliš tvrdí, naši drazí. Jste přesvědčeni, že k tomu, aby si vás někdo mohl vážit, musíte být dokonalí. Ale vy si přitom zasloužíte lásku i ve chvílích, kdy klopýtáte, učíte se, rostete a postupujete kupředu. Proto nejdůležitějším odpuštěním je odpuštění sobě. Když se naučíte láskyplně přijímat všechno, co k vám patří, jiskra ve vašem nitru se rozzáří jako světlomet, uzdraví a přitáhne druhé, kteří budou mít z vaší vřelosti a moudrosti prospěch.
Zbavte se dnes všech výhrad, které vůči sobě máte. Nechte být všechny pocity viny nebo výčitky, kterými se častujete, a dávejte si lásku, kterou si tolik zasloužíte.

* * *

Myšlenka pro tento den
Odpouštím si a přijímám, že to, kdo jsem, je naprosto úžasné. Cítím k sobě stejně bezpodmínečnou lásku, jakou mi dává Bůh a mí andělé. Vychutnávám si ten úžasný pocit, že si sebe vážím.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


186. Uvědomte si, že jste láska

16. října 2011 v 11:14 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Bůh je čistá láska a láska je také jediný cit, který na Nebesích existuje. Protože jste výsledkem jedné ze Stvořitelových myšlenek, vaše duše byla počata a stvořena s Božskou pečlivostí.
Vaše fyzické tělo je jen malou částí vaší bytosti. Vaše duše je schopna překročit všechna omezení, kterými může trpět vaše tělo, protože je navěky spojena s Bohen, a tudíž s láskou. I vy neustále plavete v moři tohoto vřelého citu, který dáváte i přijímáte.
Buďte si dnes zvláště vědomi své pravé přirozenosti a lásku, cit daný vám Bohem, projevujte sobě i druhým. Soustřeďte se na své pocity a vnímejte, oč více se tak cítíte být sami sebou a jak se cítíte přirozeně a příjemně. V každém okamžiku jste milováni tou nejhlubší láskou. Vždyť vy sami jste láska!

* * *

Myšlenka pro tento den
I v tomto okamžiku je o mne s láskou pečováno. Bůh a andělé jsou čistou láskou a stejně tak jsem jí i já. Všechno na mně je hodno lásky. Přináším více tohoto citu na planetu Zemi už jen tím, že žiji. Protože já jsem láska, nyní i vždycky.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


185. Nechte to být

16. října 2011 v 11:05 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.
Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.
Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

* * *

Myšlenka pro tento den
Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


184. Ciťte se milováni

16. října 2011 v 11:03 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Láska je všudypřítomná, což znamená, že je všude kolem vás i ve vašem nitru. Láska jste vy - je to vaše Božské dědictví a ustrojení.
Možná jste zažili bolestivý vztah, který zapříčinil vaši nedůvěru v lásku. Začali jste si ji spojovat s bolestí a došli jste k závěru, že láska není bezpečná. Snížili jste svou vnímavost vůči lásce na minimum v přesvědčení, že vás to ochrání před dalším utrpením. My andělé vám můžeme pomoci vaše srdce uzdravit, abyste mohli znovu milovat. Jsme neustále po vašem boku. Proto nás můžete kdykoli požádat, abychom zvýšili energii vašich interakcí s ostatními. Budeme vaše vztahy usměrňovat tak, aby vám pomohly se cítit v bezpečí a pod ochranou.
Je nemožné zcela zablokovat vnímání lásky. Životní silou vaší duše je právě láska. Čím více ji cítíte, tím více života cítíte ve svých žilách.

* * *

Myšlenka pro tento den
Je pro mě bezpečné cítit, že mě někdo miluje. Žádám své anděly, aby vedli mé vztahy tak, že ke mně budou přitahovány osoby na vysokém stupni lidství. Všichni se ke mně nyní chovají s úctou, protože mám opravdové přátele, k nimž cítím velkou náklonnost.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


183. Důvěřujte

16. října 2011 v 11:03 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vesmír je bezpečným místem plným lásky. Láska je všude, kam se pohnete, naplňuje veškerý prostor kolem vás, bez ohledu na to, kam se vydáte. Čím více důkazů, že jste v bezpečí, hledáte, tím více jich najdete. My andělé nad vámi bdíme bez ustání, vedeme vás a ochraňujeme v každém okamžiku.
Důvěřujte tomuto světu a svým zkušenostem, které v něm získáváte. Mějte v sebe víru, důvěřujte své intuici, svému vnitřnímu hlasu, svým snům a touhám. Přestaňte být neustále ve střehu, uvolněte se a užívejte si svůj pobyt na hřišti, kterým je život.

* * *

Myšlenka pro tento den
Věřím v dobrotu druhých lidí a věřím, že můj život je zcela bezpečný. Mí nejbližší jsou pod nejvyšší ochranou za všech okolností, protože důvěřuji Bohu.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue
vložila: Magda182. Ujišťujte se, že je pro vás bezpečné přijímat

16. října 2011 v 11:02 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Budeme pokračovat v práci na změně některých vašich nastavení, abyste byli schopni manifestovat hojnost. Dnes budeme my andělé pracovat na zvýšení vaší vnímavosti. každý den máte mnoho příležitostí k přijímání: někdo vám může nabídnout svou pomoc, pochválit vás nebo vás pozvat na oběd.
Všímejte si darů, které k vám během dne přicházejí. Všechny je přijměte a poděkujte za ně a hlavně si uvědomte, že si je zasloužíte.
Odevzdejte nám všechny své strachy nebo pocity viny, které ve vás tento proces možná vyvolá, a dovolte nám, abychom vás naučili se z přijímání radovat. Jak budete pokračovat v přijímání těchto každodenních darů, vesmír začne současně zvyšovat proud hojnosti, který k vám plyne.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dovoluji si nyní přijímat nabídku pomoci. Je pro mě bezpečné pomoc přijmout a stejně tak přijímám i všechny ostatní dary, jak ke mně přicházejí. Přijímání mi dělá radost a s vděčností vítám ve svém životě všechno dobré.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue