Březen 2011

Milovat se učíte, když vstupujete do situací, které nejsou snadné

27. března 2011 v 16:59 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Znakem bezpodmínečné lásky je tolerance. Když se dokážete vnitřně usmívat, třebaže lidé dělají něco, co vám dříve vadilo, a posíláte jim hřejivé pochopení a myšlenku lásky, vysvobodíte se z vlivu jejich chování. Tolerance je schopnost zůstat klidní a nepohnutí, ať se děje, co se děje, a nechat lidem svobodu být sami sebou a dělat své chyby. Váš tolerantní přístup je jako přívětivý a bezpečný přístav, v němž lidé mohou spočinout a koupat se ve světle vašeho přijetí.

Cokoliv dáte druhým, je zároveň darem pro vás.

Schopnost přijmout lidi takové, jací jsou, je velká výzva. Až se tomu budete učit, budete zároveň obdarovávat i sami sebe. Když na vás někdo křičí nebo mluví tónem či způsobem, který ve vás vyvolává zlobu, smutek nebo potřebu bránit se, začněte mu telepaticky posílat lásku. Vraťte se do svého míruplného centra a uvolněně dýchejte. Nečekejte žádnou specifickou reakci. Připomínejte si, že posíláte-li lásku, zvyšujete své vibrace. Buď se tento člověk brzy změní, nebo časem zjistíte, že si už podobné situace ani nevytváříte.

Vztahy před vás staví výzvy nechat své srdce otevřené a cítit k druhým lásku. Důležité je i umění nebránit se. Jde o pocit, že není co bránit, skrývat nebo za co se přehnaně omlouvat. Vycházejte přitom ze sebepřijetí, a nikoliv z ospravedlňování svého chování, které chcete zlepšit. Budete-li se za něj odsuzovat, uváznete v něm ještě déle. Lidé se často bojí, ať už z bolesti či pocitu ublíženosti, přiznat, že se mohou mýlit. Někdy se navenek tváříte, jakoby se nic nedělo, i když se uvnitř cítíte rozhození a neklidní. Dáte-li však druhým najevo své opravdové pocity, otevřete si komunikační kanál a můžete se s nimi spojit hlouběji.

Možná chcete, aby si každý myslel, že jste dokonalí, a tak hrajete roli: "jsem v pořádku, nedělejte si starosti, já to zvládnu, žádnou pomoc nepotřebuji." Tím vytváříte mezi sebou a druhými bariéru, která vám znemožňuje prožívat lásku ve chvílích, kdy ji nejvíc potřebujete. Všimli jste si, kolik lásky cítíte k druhým, když ukáží svou zranitelnost a přiznají, že si nejsou jisti, jak to či ono zvládnou, místo aby předstírali, že všechno vědí? Nebojte se ukázat se takoví, jací opravdu jste.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Některé věci mě mrzí...

27. března 2011 v 13:29 | Ariella |  Z mého světa
Některé věci mě mrzí. Tak jako každý člověk, i já mám slabá místa a existují věci, které mě opravdu mrzí. Především nepochopení. Už jsem se naučila nesnažit se hájit, když to někdo prostě nechápe a ani to pochopit nechce. Vzdala jsem se potřeby vysvětlovat donekonečna své důvody lidem, kteří si stejně myslí svoje. Přesto mě to mrzí.

Můžu tisíckrát popisovat všechny své důvody, proč něco udělat můžu a něco zase nemůžu, a stejně je to k ničemu. Vím, že když je člověk naštvaný, tak to na někoho svalí, ať už je to oprávněné nebo není. Chápu, že když někomu něco slibuju už měsíce a ZASE se mi nepodaří dorazit na schůzku, je to hloupé a druhá strana je naštvaná právem. Přesto by si měli tito lidé projít mými botami. Projít se po mojí cestě. Prožít si jeden můj týden. Nést na zádech všechno, co na nich nesu já. Měli by pak lepší šanci pochopit mě?

Možná. Kdoví. Tak jako tak je nemožné, aby se to skutečně stalo. Ale ta představa je zajímavá.
Netvrdím, že to všichni mají jednoduché a že já jsem na tom hůř. To není pravda. I tak by nám ale mohlo pomoci, kdyby se někteří lidé aspoň pokusili vcítit se do naší situace. Já tomu člověku rozumím. Vím, proč se hněvá, vím, že jsem mu k tomu dala podnět a vím, že chyba je na mé straně. Ale pokusí se pochopit moje důvody?
Mrzí mě to. Existuje více způsobů, jak zařídit to, co je potřeba, ale ani jeden se nepodařil, nebo jsme neměli možnost to vyzkoušet. Nehodlám házet vinu na sebe nebo na někoho jiného. To nechci.

BEZMOC. Věc, kterou nenávidím snad nejvíc ze všeho, co existuje. Vědomí, že prostě nemůžu nic udělat. Ale aby mě za to ještě někdo sjel? Za to, že nemám možnost zařídit důležitou věc, protože jsem prostě omezená mnoha dalšími věcmi? Ano, mohl mi s tím někdo pomoci. Ale ten někdo měl zase svá omezení. A ať už měl nebo neměl možnost to zařídit ve volné chvíli, nemůžu za to být přece obviňovaná já! Říká, že mi rozumí a že se snaží mě pochopit, ale stejně mě za to seřve a vylije na mě všechen svůj hněv a všechny své domněnky, které v sobě nosí...
Mrzí mě to.

Já to vzdávám. Nemám chuť to řešit. Co mám vyřídit, vyřídím, ale pak končím. Je mi to jedno. Najdu si jinou cestu. Nechci být plísněná za něco, za co nemůžu. Nechci odnášet cizí hněv, ať je sebevíc oprávněný. Já jsem svobodná a nemusím snášet takové jednání. Chci si najít lepší možnosti. Můžu jen věřit, že moje cesta bude více prosvětlená a věci se umoudří, stejně jako lidé, kterých se to týká.

167. Komunikujte s nefyzickými frekvencemi barev a světla

24. března 2011 v 2:58 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Tím, jak zvyšujete energii na vyšší úroveň, ladíte se přirozeně na nefyzické frekvence. A naopak můžete také pracovat s nefyzickou pomocí, která zvýší vaši osobní energetickou frekvenci. My andělé vás žádáme, abyste se několik příštích dní věnovali komunikaci s energiemi metafyzického původu (meta znamená "nad").
Dnes budeme pracovat s barvami, protože barvy vyzařují různé frekvence, které vaše oči registrují jako různé barvy - zelenou, růžovou, žlutou a všechny ostatní. Tyto vlnové délky vám mohou pomoci zvýšit vaši energetickou frekvenci.
Všímejte si dnes barev a zvláště se soustřeďujte na to, jak každá z barev ovlivňuje vaši energii, soustředění nebo fyzické pocity. Pozorujte, jaký vliv na vás mají barvy oblečení, místnosti a podobně. Pokud vás přitahuje určitý odstín, pak se na nějakou chvíli na předmět takové barvy zadívejte. To vám pomůže vstřebat její energii a lépe se tak naladíte na nefyzické frekvence.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všímám si barev a cítím, jak mě ovlivňují. Pozoruji, jak různé barvy mého oblečení, ale i ty, které vidím kolem sebe, ovlivňují mé emoce, energii a soustředění. Moje citlivost vůči energii je stále vyšší.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

166. Zvyšte svou frekvenci

24. března 2011 v 2:53 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Frekvenci vaší energie ovlivňují vaše myšlenky, slova i životní styl. Její zvýšení je nanejvýš prospěšné, protože se tak zvýší i rychlost splnění vašich přání a uzdravení. Vaše komunikace s Božským světem se stane jasnější a budete pociťovat větší klid a štěstí.
Najděte si chvilku, abyste se napojili na svůj střed prostřednictvím správného dýchání. Zklidněte své tělo i mysl. Snažte se vidět nebo cítit frekvenci, kterou vibruje vaše energie. Nic si nedělejte z toho, že nevíte, co to znamená, protože vaše rozhodnutí vám to umožní poznat.
Všímejte si všech svých vjemů. Vidíte nějaké barvy, cítíte změnu teploty kolem sebe, vidíte nějaké obrazy, přicházejí k vám nějaké myšlenky nebo pocity? Ať k vám přijde cokoli, váš vjem je správný, proto mu důvěřujte.
Posílejte své výdechy do pole své energie a pozorujte, jak to ovlivňuje její kvalitu, co se týče barvy nebo vašich pocitů a podobně. Vnímejte, jak se tím zvyšuje vaše síla.

* * *

Myšlenka pro tento den
Frekvence mé energie se zvyšuje na nejvyšší možný stupeň souhlasně s mým dokonalým zdravím a harmonií.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Strach je prostor, který ještě neobjevil lásku

23. března 2011 v 16:40 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Strach se často maskuje za logický či racionální důvod, proč to či ono nemůžete udělat. Někdy se skrývá pod rouškou pocitu, že vám někdo v něčem brání. Svůj strach můžete schovat za ledacos - svalujete vinu na druhé, odmítáte odpovědnost, rozhodujete se, že něco stejně nedokážete - "tak proč se snažit?" - zlobíte se, před něčím utíkáte a podobně. Čím zakrýváte svůj strach?

Když odhalíte, že takto uhýbáte, ze všeho nejdřív si uvědomte a přiznejte, že důvodem, proč to děláte nebo proč nemáte dobrý pocit ze sebe či z druhých, je jednoduše strach - váš vnitřní prostor, který potřebuje vaši bezpodmínečnou lásku. Milujte tuto svou část, nekritizujte ji. Buďte ochotní podívat se zpříma na vše, čemu se vyhýbáte. Nemusíte se omlouvat, předstírat silná ramena, ani si myslet, že za nic nestojíte. Jakmile svůj strach uvidíte, bude se vám s ním pracovat daleko snadněji. Bolest a pocit oddělenosti může vyvolat jen strach schovaný pod nejrůznějšími záminkami. Jednou z možností, jak svůj strach objevit, je zamyslet se nad něčím, co chcete vytvořit, ale bojíte se, že to nepůjde. Pak si zapište všechny důvody, proč si myslíte, že to nejde. Až své úvahy dokončíte, převraťte všechny své výpovědi v pozitivní výroky: napište si, proč můžete vytvořit, co chcete. Uvidíte, že strach se rozpouští ve světle vědomí. Láska - jako teplé slunce svítící na ledovou planinu - rozpouští jakékoliv bariéry a bolesti. Vaše strachy se v jejím záření promění ve vodu a vypaří se.

Když si všimnete, že odpovídáte na jednání druhých spíš ve strachu než v lásce, když se před nimi stahujete, bojíte se, že vás odmítnou, odsoudí nebo že po vás budou chtít příliš, poděkujte si, že jste si uvědomili, že máte strach. Milujte tu svou část, která se bojí, a začněte vyzařovat bezpodmínečnou lásku.
Když soudíte nebo kritizujete, jste nejvíce vystaveni vlivu energie druhých. Díváte-li se na druhé a říkáte si: "Měli by víc pracovat a něco se sebou dělat," přitahujete si prostřednictvím těchto myšlenek jejich negativní energii. To, co v lidech vidíte, budete také prožívat ve vašem vztahu, protože na cokoliv se zaměříte, to vyvoláváte na povrch. To, čeho se bojíte, si přitahujete. Spojte se se svou jemnou a milující částí, s vaším vyšším a moudřejším já, které vám vždycky ukazuje, jak být láskyplnější.

Když vnímáte mezi sebou a druhými nepříjemné bloky nebo bariéry, je to znamení, že potřebujete vysílat k druhým i k sobě více lásky. I když se rozhodnete nebýt s nimi tak často, budou mít z vaší lásky, kterou jim pošlete, užitek. Někteří z vás se snažíte vypadat neochvějně a silně a jednáte, jako byste chtěli říct "mně nemůžete ublížit". Jenže takové jednání vytváří právě strach a bolest a přitahuje vám od druhých ještě více negativity, což vás nutí tvářit se ještě neporazitelněji.

Zamyslete se nad tím, kdy máte chuť zavřít srdce - kdy si říkáte: "Tak to by stačilo, tento člověk ke mně není dost hodný, myslím, že jdu pryč." V jakémkoli vztahu, bez ohledu na to, jak je dlouhodobý či pevný, se najdou momenty či období, kdy bude výzvou nechat své srdce otevřené. Jak jinak byste se naučili bezpodmínečné lásce než tak, že se postavíte všem svým zvykům a životním situacím, v nichž své srdce zavíráte. Kdykoliv se přistihnete, že se chcete uzavřít, uvědomte si, že máte šanci přetvořit nějaký svůj vzorec a učit se mít své srdce otevřené. I tak se můžete rozhodnout vztah opustit nebo jej změnit, ale můžete to udělat s láskou. Možná jste nejraději s přáteli, s nimiž nemáte žádné problémy, kteří ve vás nikdy neprobudí chuť nebo potřebu se uzavřít. Jenže s lidmi, kteří vás nikdy nestaví před výzvu zůstat otevření a milující, se možná nespojujete v srdci. Srdce se vždycky zabývá důvěrou, otevíráním se a dosahováním nových úrovní přijetí a pochopení druhých.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Bezpodmínečná láska (1.část)

21. března 2011 v 6:11 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Bezpodmínečně milovat znamená mít neustále otevřené srdce. To vám půjde, odpoutáte-li se od očekávání, že se druzí budou chovat podle vašich představ, a nebudete po nich chtít, aby byli někým jiným, než jsou. To znamená vzdát se potřeby, aby vám lidé něco dávali, jednali určitým způsobem nebo reagovali s láskou. Mnozí z vás čekáte, že k vám lidé budou vstřícní a laskaví dřív, než to uděláte vy sami.

* * *

Bezpodmínečná láska je učení se být raději zdrojem lásky, než čekat, až jím budou druzí.

Bezpodmínečná láska vám umožňuje spojit se s ostatními, aniž byste ztratili své hranice. Abyste se mohli "setkat" s lidmi, učte se znát své hranice. Lidé touží po spojení, po intimních vztazích, a zároveň po své samostatnosti, po oddělenosti. Je-li vám nějaký vztah příliš těsný, jste-li nuceni k něčemu, co nechcete, je to nejspíš proto, že sami nemáte ujasněné své hranice. Často obviňujete ty druhé, protože to je snazší, nicméně jste to vy, kdo si potřebuje udělat jasno v tom, kdo jste. A naopak: žádáte-li vy od druhých něco, co vám stále nedávají, nejspíš po nich chcete, aby vám vyplnili vaši vlastní prázdnotu. Tu však můžete v konečném důsledku naplnit vždycky jen vy sami.

Vezměme si příklad ženy, která trpí ve vztahu se svým mužem, jenž po ní neustále žádá víc, než ona chce dát. Chce více jejího času, pozornosti a závazků. Žena viní svého muže z toho, že ji příliš omezuje. Příčina je však v ní a dokud si to neuvědomí, bude si stále přitahovat podobné typy mužů a vztahů. Její vnitřní vzorec se může ve vnějším světě projevit také v opačné podobě. Buď si bude přitahovat muže příliš omezující, nebo naopak velmi neochotné či neschopné navazovat jakýkoliv vztah.
Tato žena necítí sebe sama. Dokud si neuvědomí, kde končí ona a kde začínají druzí, bude muset o své hranice neustále bojovat. Podvědomě se bude snažit vyhýbat se závazkům, protože je bude vnímat jako ohrožení své identity. Pokud si neujasní, kdo je, bude se cítit utlačovaná jakýmkoliv, byť sebemenším požadavkem. Kdyby si byla vědoma svých hranic, nebylo by pro ni těžké říci 'ne'. Kdyby měla jasno sama v sobě, nepřitahovala by si vztahy, které její hranice testují. Jakmile si ujasní, kolik ze sebe chce dát a jaká výměna mezi ní a druhými je pro ni přijatelná, začne si přitahovat vztahy odpovídající tomuto jejímu novému vnitřnímu obrazu.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

165. Používejte laskavá slova

20. března 2011 v 8:24 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Už jsme zdůraznili moc, jakou mají slova, pronesená nebo napsaná, když jsme popisovali jejich obrovský potenciál pro manifestaci neboli uskutečnění přání na materiální rovině. Dnes se zaměříme na energii, která je obsažená v laskavých slovech.
Vaše soucítění zprostředkovává lásku ve vlídné formě, která druhého posiluje. Tato energie pozvedá a utěšuje jak jejícho příjemce, tak toho, kdo ji dává. Když člověk říká láskyplná slova, navazuje se spojení srdcí mezi všemi, kterých se sdělení týká. Jedná se o spojení lásky, jež mezi lidmi vytváří intimní pouto, a každý, kdo takto mluví nebo tato slova uslyší, je omýván uzdravující energií, která přitom vzniká.
Říkejte dnes laskavá slova. Radujte se z tohoto hned dvojitého daru, který tato slova předávají nejen vám, ale i všem ostatním.

* * *

Myšlenka pro tento den
Hledám příležitosti k laskavým slovům adresovaným sobě i druhým a hovořím vlídně, kdykoli popisuji něco nebo někoho, včetně sebe. Jsem soucitnou bytostí a přitahuji k sobě podobné osoby. Obklopuji se lidmi stejných vlastností a život je ke mně laskavý.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

164. Opřete se o nás

20. března 2011 v 8:19 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé jsme stabilním základem vašeho života a můžete s námi vždy počítat. Když se vám zdá, že okolnosti vašeho života jsou nejisté nebo se mění, můžete si být jisti, že jsme po vašem boku a jsme připraveni vám kdykoli pomoci.
Jsme spolehliví, protože nikdy nezapomínáme, že existuje jen Boží láska a nic jiného. Naše láska nekolísá a naše energie také ne. Jsme si v každém okamžiku jisti, že láska je všudypřítomná, a proto jsme vždy klidní a pokojní.
Opřete se o nás, kdykoli potřebujete stabilitu. Uvědomte si, že jsme důvěryhodní přátelé, kteří při vás stojí za všech okolností. Milujeme vás bez ohledu na cokoli. S námi můžete počítat!

* * *

Myšlenka pro tento den
Pociťuji štěstí, neboť vím, že mohu kdykoli počítat s Bohem i se svými anděly, protože jsou stále po mém boku. Jsou mou největší a nejspolehlivější oporou. Ať se děje cokoli, jsou vždycky při mně, připraveni mi pomoci.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

163. Požádejte o pomoc

20. března 2011 v 8:14 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Nejste nikdy sami, zvláště pak nejste sami v době, kdy potřebujete pomoc. Cítíte-li se osamoceni nebo jste-li smutní, my andělé jsme vám ještě blíž. Jsme vám totiž neustále nablízku, připraveni vám kdykoli pomoci, když nás o to požádáte. Někdy však na naši přítomnost zapomínáte a snažíte se věci zvládnout úplně sami.
Dnes nás žádejte o duchovní pomoc ve všech situacích a začněte okamžikem, kdy vstanete z postele. Požádejte nás o vedení při oblékání, při jízdě autem, při chůzi, při cvičení a při každém setkání.
A žádejte o pomoc i druhé. Členové vaší rodiny, přátelé, spolupracovníci, ba dokonce i úplně cizí osoby cítí, že je někdo potřebuje, a ocení, když jim dovoláte, aby vám pomohli. Vaše vnitřní já povzbudí, že je o ně pečováno, když mu umožníte, aby vám druzí lidé pomohli nést váš náklad. Láskyplná energie, kterou vysílá každá skupina pomocníků a lidí, kterým požehnali svou pomocí, zaplaví celou planetu energií míru.
Je stejně důležité přijímat jako dávat. Dejte si za úkol, že budete žádat o pomoc, a dovolte si ji přijímat s radostí a uznalostí.

* * *

Myšlenka pro tento den
Nezapomínám žádat své anděly o vedení. Je známkou síly, když jim a jiným lidem dovolím, aby mi pomáhali. Přijímám pomoc s vděčností.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

162. Dívejte se na všechny jako na zdravé

20. března 2011 v 8:10 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Váš pohled na zdraví lidí, kteří vás obklopují, má na vás stejný dopad jako vaše myšlenky týkající se prosperity. To znamená, že to, jak vidíte tělesnou i duševní pohodu druhých, ovlivňuje i váš zdravotní stav. Pokud považujete lidi za kypící zdravím, vitální a dokonalé, pak toto vnímání ozařuje také vaše vlastní fyzické tělo. Když se na ostatní díváte tímto způsobem, darujete si tak zdraví.
Zdraví je přirozený stav každého člověka. Tak stvořil Bůh každého muže i ženu. Pokud vidíte u každého člověka dokonalý stav zdraví - bez ohledu na vnější iluzi - pak vnímáte v daném člověku jeho Božství.
Dnes se snažte vidět a vyjadřovat zdraví všude, kam přijdete, a soustřeďte se na duchovní pravdu v každém člověku. Láska ve vás i ve druhých zažehává plamen zdraví, dobra a pohody a způsobuje, že se zvětšuje a nabývá významu v životě všech lidí.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dokonalé zdraví je pravda, kterou vyznávám, protože to, co stvořil Bůh, je dokonalé. Vidím to na každém kroku, protože vnímám Božství v nitru každého člověka. Všichni lidé jsou zdraví.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

161. Dívejte se na všechny jako na úspěšné

20. března 2011 v 8:05 | Ariella |  Rady andělů na každý den
To, jak vnímáte druhé, má obrovský dopad na vaše vnímání sebe. Když se díváte na druhého člověka jako na úspěšného, pak to znamená, že vnímáte bohatství i v sobě.
Bez ohledu na vnější vzhled se dnes u lidí soustřeďte na to, čeho úspěšně dosáhli. Prokazujete tím velkou laskavost sobě i jim, protože na energetické úrovni se to rovná tomu, jako byste darovali všem lidem (včetně sebe samých), které potkáte, peníze.
Náš vesmír je štědrý a má mnoho darů pro všechny. Ale proud jeho hojnosti je otevřený pouze pro ty, kdo si tu skutečnost uvědomují, to jest lidem, jejichž mysl je nastavena tak, že umí hojnost vnímat. Tuto schopnost získáte tím, že se naučíte vnímat bohatství na každém svém kroku.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vidím úspěch a hojnost, kamkoli se podívám, protože se dívám očima, které jsou schopny vidět bohatství života. Čím více ho vidím, tím více ho ke mně proudí. Všechna má slova odrážejí požehnání hojnosti, kterou přináším všem, s nimiž se potkávám.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

160. Otevřete svou náruč, abyste mohli přijímat

20. března 2011 v 8:01 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vesmír vám neustále dává jak malé, tak velké věci. Když vám někdo nabídce pomoc, koupí vám oběd nebo vám dá dárek, otevřete náruč a přijměte to. Čím více přijímáte požehnání, tím více k vám a také skrze vás proudí univerzální energie. Pokud odmítáte nabízenou pomoc, zavíráte před touto hojností dveře.
Otevřete dnes svou náruč a přivítejte každý dar, který k vám přijde, a přikývněte tak proudu univerzální energie. Dovolte si přijmout pomoc a lásku.

* * *

Myšlenka pro tento den
Přijímám všechna požehnání, která mi život nabízí. Je pro mě bezpečné přijímat, a proto otevírám svou náruč dokořán a přijímám dary lásky, které mi sesílá vesmír v každém okamžiku.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

159. Odložte svá břemena

20. března 2011 v 7:57 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Odložte tíhu svých břemen, naši drazí, a všechny své starosti a obavy odevzdejte Bohu. Není třeba, abyste se svými strachy bojovali sami, když máte k dispozici takovou pomoc.
Dovolte dnes Bohu, aby se postaral o všechny vaše starosti. Nadechněte se zhluboka a s výdechem odevzdejte své starosti Bohu, jehož nekonečná láskyplná moudrost rozřeší jakoukoli komplikaci a nahradí bolest mírem.
Uvolněte své napětí a dovolte Nebesům, aby činila to, co umí nejlépe: milovala vás.
* * *
Myšlenka pro tento den
Odevzdávám všechny své starosti a obavy Bohu a vydechuji si s úlevou , neboť vím, že všechno nemusím dělat osamoceně. Protože mě Bůh miluje, dostává se mi neustálé podpory na každé úrovni mého života. Je pro mě naprosto v pořádku nechat si pomáhat.
* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue


158. Uznejte své úspěchy

20. března 2011 v 7:56 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Naši drazí, ve svém učení se a porozumění věcem už jste došli velmi daleko. Vložili jste do tohoto procesu hodně úsilí a mnohého jste už dosáhli. Chválíme vás a vybízíme vás, abyste i vy uznali své úspěchy.
Když se horolezec na cestě k vrcholu zastaví v půli cesty a ohlédne se zpět, aby se potěšil tím pohledem, obnoví se díky tomu jeho energie i motivace. Podobně je to i s vámi. Ano, upínáte svůj pohled k vyšším cílům, ale přesto můžete hodně získat, jestliže se na chvíli zastavíte, abyste se podívali, co všechno jste do této chvíle zvládli.
Dnes si vzdejte čest za všechno, čeho už jste dosáhli. I když si říkáte, že jde pouze o skromné začátky, vaše vnitřní já tuto pozornost ocení.

* * *

Myšlenka pro tento den
Projevuji si uznání za své dosažené úspěchy, což je velmi příjemná věc. Moje cesta za uskutečněním mých snů mi přináší radost. Mám za sebou v životě už velký kus cesty, který mi přinesl mnohé poučení.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen VirtueJe-li pro vás těžké někomu odpustit, představte si, až se s ním příště setkáte, že to může být jeho poslední den na Zemi

14. března 2011 v 18:48 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Pak byste jistě byli schopni cítit k nim lásku bez ohledu na to, co dělají. Byli byste velkorysí, vstřícní a laskaví. Řekněme, že vám ublížila nějaká vaše známá. Představte si v mysli vaše příští setkání a řekněte si, že to může být její poslední den tady na Zemi. Uvědomte si, jak moc si jí vážíte za to, kým je, co všechno vám dala a kolik lásky vám projevila. Všimněte si také, jak snadno zapomenete na bolest a budete vycházet ze své vyšší úrovně. Až ji pak skutečně potkáte, přistupujte k tomu, jakoby to bylo naposled. Pozorujte, kolik dobra v ní nacházíte - kolik světla, života a lásky. Všimněte si, že vás ve skutečnosti nechtěla zranit. Že jednala na základě své vlastní bolesti, vnitřního zmatku nebo nevyjasněnosti. Možná jste se nějak dotkli jejího slabého místa a ona automaticky zareagovala podle svého programu vnitřní bolesti.

Můžete vycházet z vyššího úhlu pohledu. Všechna vaše spojení s druhými mohou být jemná a plná lásky. Představte si ve své mysli, jak byste se chovali k různým lidem, kdybyste se s nimi měli vidět naposled. A pokud se s nimi opravdu už nikdy neuvidíte, pošlete jim své odpuštění a lásku telepaticky. Představte si, že máte jediný den na to, abyste vyčistili všechny zprávy, které jste jim kdy telepaticky poslali. I když vás opustili nebo se stáhli, stejně si dál vyměňujete telepatické zprávy a můžete je pročistit. Můžete se spojit i s těmi, kteří už ze Země odešli. Pošlete jim ze své duše odpuštění a ono si najde jejich duši.

Uvolněte svou vnitřní bolest. Navoďte si vyšší, míruplné rozpoložení a až se spojíte s lidmi, s nimiž chcete telepaticky komunikovat, tiše s nimi pobuďte. Nevracejte se v mysli k minulým situacím a jejich detailům a jen spolu tiše v míru "poseďte". Řekněte jim, že víte, že vás nechtěli zranit, že jim rozumíte. Naplňte se láskou, a bolest se rozplyne.
I když se pevně rozhodnete vycházet z vyšší perspektivy a více milovat, možná se vám to hned při prvním setkání nepodaří na dlouho. Co myslíte, jak dlouho si udržíte vyšší energii? Možná si svou novou identitu a láskyplnost budete zpočátku umět udržet tak deset, patnáct minut. Máte-li s někým vážnější problém, neplánujte si několikahodinové setkání hned napoprvé, kdy se chcete učit být svým novým, vyšším já. Domluvte si kratší setkání, na tak dlouhou dobu, po jakou si dokážete udržet svou vyšší soustředěnost na lásku. Pokud s tímto člověkem žijete, najděte něco, co vás zaměstná, a nespojujte se s jeho či její energií dřív, než k tomu budete připravení.

Pokud jste se s někým pohádali a máte mezi sebou silně negativní energii, setkejte se s ním či s ní příště v takovém prostředí, čase a uspořádání, které vám pomůže udržet si svůj láskyplnější přístup co nejdéle. Když ucítíte, že se začínáte uzavírat nebo sklouzáváte ke zlobě či bolesti, omluvte se a odejděte. Uvidíte, že s postupným procvičováním dokážete stále déle a snadněji udržovat soustředěnost na vyšší úrovně vašeho spojení s lidmi, až to pro vás bude zcela přirozené a samozřejmé. Tak budete postupně objevovat nové, láskyplnější a vyšší já.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Nepřebírejte negativitu druhých do své reakce na ně

14. března 2011 v 18:37 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Když vám lidé způsobují bolest nebo se zlobí, uvědomte si, že si říkají o vaši lásku. Nechtějí, abyste se znovu stáhli, zlobili, urazili nebo se bránili. Dokonce i téma hovoru je pro ně často zcela nepodstatné. Mají svou vlastní bolest, která s vámi často nemá moc společného. I když vám svou bolest dávají za vinu, jde o jejich vlastní vnitřní bolest, pocházející z míst v jejich srdci, která ještě nejsou otevřená.

S rostoucí schopností telepatie budete vnímat bolest druhých ještě zřetelněji. Proto potřebujete být co nejčastěji ve svém srdci. Až se podíváte na lidstvo z nadhledu, z vyšších realit, uvidíte mnoho bolesti, zloby a negativity. A zároveň uvidíte spoustu dobra. Až si budete více uvědomovat energii kolem sebe, začnete si být více vědomi také vlastní energie. Uvidíte v sobě věci, které chcete změnit. Je důležité se za ně neodsuzovat, protože jinak vám je duše přestane ukazovat. Uvědomte si, že jste tyto oblasti objevili, abyste do nich mohli vnést světlo vědomí a lásku srdce.

Když se na vás lidé rozzlobí, držte se zpátky. Pochopte, že nevědí, jak jinak se zbavit své bolesti, než se z ní vykřičet. Říkají-li vám, že jste něco pokazili, že jste špatní nebo že jste je zranili a způsobili jim smutek, nepřipoutávejte se k jejich slovům. Uvědomte si, že obviňování druhých je jejich osobitý způsob, jak se zbavit svého vlastního vnitřního pnutí. Nepřebírejte za to zodpovědnost. Za svou zlobu nebo smutek jsou zodpovědní oni sami. Možná jste zapůsobili jako katalyzátor, ale oni už měli předtím svou bolest ve svém nitru. Takže když dají průchod svému hněvu, nezačněte hned argumentovat nebo se bránit. Prostě mlčte, mějte srdce otevřené a soustřeďte na ně svou lásku.

Až ze sebe všechno vymluví, nenechte se strhnout a nevysvětlujte jim, jak se mýlí, že jste neudělali to, z čeho vás viní. Zadržte svá slova a uvidíte, že si za to budete nakonec vděční. Nechte je vyjádřit svoji energii, aniž byste se za to na ně zlobili. Až skončí, budete se cítit v rovnováze a dobře. Tak zvládnete jednu z nejsložitějších lekci - udržet si rovnováhu tváří v tvář zlobě a bolesti.

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Čím lépe porozumíte tomu, co se učíte, tím rychleji můžete jít dál

14. března 2011 v 17:44 | Ariella |  Mezilidské vztahy
Zeptejte se sami sebe, co se při setkání s tím kterým člověkem učíte nebo co vám vzniklá situace dává. Bolest často signalizuje významnou příležitost růst. Řekněme, že vás bolí, že vám druhý neopětuje vaši lásku do té míry, jak byste si přáli. Možná se právě učíte mít otevřené srdce bez ohledu na chování jiných. Nebo objevujete pokoru, umění nezraňovat či odpoutání se od vlastní důležitosti. Ztište se a poproste svou duši, ať vám ukáže, o jakou lekci jde. Vaše duše vám vždycky odpoví. Zjistíte, že taková situace je vždycky velký dar, i když se zpočátku může jevit jako hotová tragédie. Ať vám vaše duše ukáže, o jaký dar se jedná. Míra vaší bolesti, kterou cítíte, často ukazuje na velikost daru, který vás čeká, až pochopíte, proč jste si ji vytvořili.

Nicméně pochopení samo nestačí. Jakmile vám dojde, co se máte naučit, je důležité podle toho jednat. Někteří prožíváte bolest, když vám druzí neopětují lásku a nenaplňují vaše představy a očekávání, a tak se jim uzavřete. Nehledejte v nich chybu, protože tak jen posilujete váš boj o moc, a když s druhými bojujete, stěží najdete řešení. Raději se ztište, zklidněte svou energii a představte si, jak je berete do svého srdce a odpouštíte jim, ať se stalo, co se stalo.

V obdobích, kdy prožíváte vnitřní bolest, jste své duši blíž než kdy jindy. Až se naučíte vidět a bezprostředněji zažívat energii, budete se potkávat s výzvou zůstat v srdci a soustředit se u druhých spíše na to, co je v nich vyšší a jemnější, než na to nižší. Když cítíte bolest, znamená to, že některá část vašeho života nefunguje. Nějaká víra, myšlenka či emoce na sebe upozorňuje, že volá po lásce a chce být vyléčena. Neodsuzujte se za to, neříkejte si, jak jste špatní, a raději vítejte příležitost prozkoumat, prožít a vyléčit si další oblast svého života.

Když se na vás lidé zlobí, je to často projev jejich vlastní vnitřní bolesti. Většina lidí má za to, že se zlobí právem a cítí se ublíženě jen proto, že je druzí zklamali, v něčem je poškodili, odmítli nebo po nich chtějí nemožné. Zloba se dá ale použít také jako prostředek k ovládání druhých. Změníte někdy ze strachu své chování v přítomnosti někoho, kdo se na vás zlobí? Využíváte zlobu, abyste udrželi ostatní pod svou kontrolou?
Když se na vás lidé zlobí nebo se chovají, jakoby vás chtěli zranit, dělají to možná jen proto, že uvnitř mají sami bolest. Vaše slova nebo jednání si vykládají podle toho, v co sami věří, jak vidí svět a jakou prošli výchovou, takže se mohou cítit ublíženě, i když jste nic takového neměli v úmyslu. Někdy se na vás lidé rozzlobí, ačkoliv jste neudělali nic, než že máte odlišný názor nebo jste dali přednost tomu, čemu jste chtěli. Ujistěte se, že nevycházíte z potřeby kontrolovat nebo manipulovat, a pokud tomu tak není, nenechte se jejich zlobou nijak vykolejit.

Často vidím, jak se dva lidé navzájem zraňují, i když jeden od druhého chtějí vlastně lásku. Když jsou lidé dotčení nebo cítí bolest, ve skutečnosti vlastně často chtějí, abyste je vzali kolem ramen a projevili jim něhu, lásku a pochopení. Chovat se jemně a láskyplně není zrovna snadné, když druzí jednají způsobem, který je vám nepříjemný a bolí. K práci s energií však patří i umění dokázat se v přítomnosti ublížené nebo zlostné energie zastavit, zjemnit své srdce a naslouchat. Taková energie svádí spíše k tomu, že se začnete bránit, sami se rozzlobíte nebo se oboříte na ty, kteří vás zraňují. Možná máte pocit, že se vás snaží ponížit nebo že vás odsuzují. Potřeba bránit za každou cenu svou hrdost a vážnost vede často k vzájemnému odcizení.

Když jste vy sami něčím zranění nebo máte bolest, přejete si, aby vám druzí naslouchali, byli k vám jemní a porozuměli vašemu zklamání. Také nejste rádi, když se stáhnou, brání se nebo obhajují. Chcete, aby si všimli, že se vás něco dotklo, a ne aby se na vás za vaše pocity zlobili. Někdy na druhé křičíte, když vás urazí, i když ve skutečnosti vlastně jen chcete, aby vám řekli: "Ano, rozumím. Mrzí mě, že jste se tě dotkl/a."

* * *

- z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

157. Důvěřujte Božímu načasování

13. března 2011 v 22:17 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.
Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

156. Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

13. března 2011 v 22:13 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.
Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.
Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.
Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.
S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

* * *

Myšlenka pro tento den
Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

155. Přijměte nebeskou lásku

13. března 2011 v 22:06 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Boží láska k vám je tak hluboká, že se nedá vyjádřit slovy. Abyste si udělali alespoň malou představu o tom, jak jste milováni, pokuste se představit si všeobjímající energii, která nemá hranic. Na Nebesích je každá myšlenka týkající se vaší osoby pozitivní, protože Bůh vidí jen vaši velkolepost a vaše Božství a raduje se z vaší dokonalosti.
Jako vaši andělé vám tuto Lásku zrcadlíme a současně vás nekonečně milujeme. Jsme šťastní, že můžeme být po vašem boku, a pomáhat vám je pro nás ctí.

* * *

Myšlenka pro tento den
Jsem hluboce milovanou bytostí, protože si láskyplný zájem zasloužím. Boží láska ke mně je všeobjímající, nemá podmínek a je bez hranic.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue