Únor 2011

Hněv je způsob ovládání zacílený na to, aby byly uspokojeny moje potřeby

28. února 2011 v 8:49 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Rozhněváme se tehdy, když něco nejde podle našich představ. Prostřednictvím hněvu vyžadujeme, aby všechno šlo po našem, a tudíž abychom měli pravdu anebo aby byly nejprve uspokojeny naše potřeby. Hněv vytváří vzorec, jenž nás pevně spojuje s naším strádáním. Když se hněváme, věříme, že ostatní udělají totéž, což v nás budí strach - je to tedy jeden z aspektů, který vytváří potřeby. Dostáváme se do začarovaného kruhu potřeb, hněvu, strachu a dalších potřeb; takto se formuje zvyk. Uspokojit potřeby nám často pomůže už to, že o nich hovoříme a že na sebe touto komunikací bereme určité riziko. Budujeme si vlastní zralost. Důležitější než to, zda je nějaká konkrétní potřeba uspokojena či nikoliv, je fakt, že jsme postoupili dál a dodali sami sobě sílu.
Pokud jsme k sobě upřímní, začínáme chápat, že hněv ve skutečnosti nefunguje, protože se v jeho důsledku odcizujeme lidem, kteří by mohli naše potřeby uspokojit. Místo abychom partnera ovládali pomocí hněvu, raději bychom s ním měli mluvit o svých pocitech, měli bychom se k němu přiblížit a spojit se s ním.

* * *

Dnes najdi člověka, na něhož se zlobíš nejvíc. Představ si vedle něj jiného člověka: toho, kterého miluješ nejvíc ze všech - možná, že se jedná o stejnou osobu. Podívej se na svého nejmilejšího, pohlédni za jeho tělo, za jeho osobnost a jeho chyby, aby uviděl světlo, jež v něm září. Představ si, že tvoje a jeho světlo spolu splývají. Chvilku si v tomto pocitu odpočiň. A nyní se podívej na toho, na koho se doopravdy zlobíš. Pohlédni za jeho tělo, za jeho osobnost a jeho chyby, abys uviděl jeho podstatu: to světlo, toho ducha, jenž v něm září. Jsi spojen s člověkem, kterého miluješ, a tak nyní vnímej, že se vaše smíšené světlo spojuje se světlem té další osoby. Až splynou všechna tři světla, pocítíš, že spočíváš na tomto hlubším místě plném míru.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Když je můj strach natolik silný, že se nedokážu přiblížit k partnerovi, požádám o pomoc nebesa

28. února 2011 v 8:42 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Víme, že každý problém vyřešíme tím, že se přiblížíme k partnerovi, ale jsou chvíle, kdy nás trýzní taková bolest, kdy jsme tak vyčerpaní nebo cítíme takový vzdor, že máme dojem, že už nedokážeme udělat jediný krok žádným směrem. To je chvíle, kdy bychom měli požádat o pomoc nebesa - měli bychom je požádat, aby nám dala novou sílu udělat další krok k partnerovi. Tato síla nás často donese přímo k partnerovu srdci. Někdy mohou být vzdor či bolest natolik silné, že musíme nebesa žádat o pomoc při každém dalším kroku. Pokud se tak děje, znamená to, že léčíme chronický vzorec ve svém nitru, vrstvu hluboké bolesti. Jsme-li ochotni žádat o pomoc při každém kroku, dovolíme milosti Boží, aby nás nesla vpřed a dobíjela nás energií.

* * *

V každé situaci, která ti připadá příliš obtížná, než aby ses z ní mohl hnout dál, dnes žádej o pomoc nebesa. Dovol milosti, aby ti pomohla přiblížit se ke každému z těchto lidí, dokud znovu nepocítíš, že vnímáš blízkost a smysl společného cíle.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Odpuštění znamená, že se otevíráme

28. února 2011 v 8:34 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Vina nás udržuje ve stavu, kdy jsme stažení do sebe. Všechny sféry, kde se cítíme bezcenní, kde se obětujeme, kde si nevážíme sami sebe či kde jsme utrpěli ztrátu a nenechali jsme ji volně plynout, jsou místem, kde se stahujeme do sebe. V současném životě se všechny tyto ztráty a pocity nedostatečnosti ukazují v podobě odsudků jiných lidí. Když těm, kdo jsou kolem nás, odpustíme, otevíráme se. Ty oblasti našeho nitra, jež byly po mnoho let uzavřené, se nyní mohou otevřít. Protože sejeme, budeme i sklízet. Jakmile lidem odpustíme, znovu vkročíme do proudu života a konečně začneme přijímat. Protože odpouštíme - a otevíráme se -, cítíme se šťastní. Odpuštění nám umožňuje, aby se všechny skryté části naší osobnosti zase vrátily do života.

* * *

Dnes zauvažuj o třech věcech, které na svém partnerovi odsuzuješ. Přiznej si, že oblasti, v nichž odsuzuješ partnera, jsou ve skutečnosti místa, kde vůči němu nejsi otevřený anebo ho nepodporuješ. Rozhodni se, že mu v těchto oblastech dáš, co potřebuje. Až se vůči němu otevřeš, nalezneš odpuštění, jež přijde zcela přirozeně, a ty zcela přirozeně odpustíš. Až odpustíš, zažiješ přirozený příliv energie, který obnoví tvou schopnost přijímat i v těchto oblastech.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Odmítnu-li ve vztahu to, co je nepravdivé, umožním, aby vyšla najevo pravda

28. února 2011 v 8:28 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Ve vztahu si stále můžeme uvědomovat, že pokud je něco nepravdivé, něco, co není láskou, štěstím či hojností, nemusíme to snášet. Jestli to není pravda, není potřeba to akceptovat, poněvadž do našeho vztahu tento aspekt nepatří. Vzhledem k tomu, že kromě pravdy máme k dispozici sílu vlastní mysli, můžeme to nepravdivé odmítnout a rozhodnout se pro něco jiného.

* * *

Dnes si vyber alespoň dvě oblasti svého vztahu, jež nejsou pravdivé, protože v nich není štěstí ani radost. Při tomto cvičení si rovněž můžeš zvolit určité aspekty vztahu, které jsou neutrální či jenom "sešvindlované". Použij sílu mysli a řekni si: "Toto není pravda. Toto akceptovat nebudu. Já volím pravdu. Volím možnost říci, co to vlastně je." Fakt, že toto jednou upřímně vyslovíš, mívá někdy moc odstranit celý konflikt anebo přinejmenším jednu z jeho vrstev. Využij tohoto času, abys mohl uznat jako pravidlo následující tvrzení: Pokud to není pravda, nepřizpůsobuj se tomu. Nedělej kompromisy. Pokud to není pravda, nerozhoduj se pro to. Neustále hledej odpověď, hledej řešení.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Hořkost ničí vztahy

28. února 2011 v 8:23 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Mnozí z nás nechtějí sdílet s partnerem svou hořkost, protože se nám nezamlouvá, že bychom museli řešit zmatek a bolest. Problém tkví v tom, že hořkost ničí vztahy. Čím více v ní setrváváme, tím více se držíme zpátky. To pak mezi námi a partnerem buduje zeď, až ve vztahu vznikne oblast chladu. Hořkost ale s partnerem sdílet můžeme. Jsme-li ochotni se mu s hořkostí svěřit, nést za ni zodpovědnost a potom se od ní oprostit, náš vztah to posune kupředu.

* * *

Dnešek je dnem určeným pro komunikaci, pro novou motivaci, aby nás břemeno nevyřešených hořkostí nevyčerpalo a nestáhlo k zemi. Proč jsi zahořklý? Jaká hořkost v tobě od počátku vztahu stále přetrvává? Popravdě řečeno, pravdivá není žádná hořkost. Ta slouží pouze k tomu, aby nás ospravedlnila a aby omluvila naši neochotu hnout se z místa, zatímco ukrýváme vlastní vinu. Začni bourat zeď, jež stojí mezi tebou a partnerem, odstraňuj jednu hořkost za druhou, aby mohl zjistit, kdo je vlastně tvůj partner, původně ukrytý za přehradou drobných křivd a důvodů ke stížnostem, kterou jsi mezi vámi vystavěl. Buď ochoten hnout sebou i vaším vztahem kupředu.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

145. Užívejte si dokonalého klidu ve svém nitru

28. února 2011 v 7:55 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Ve vašem nitru existuje místo, kam se můžete stáhnout a oddat se dokonalému klidu. Únik od hluku, chaosu a úzkosti najdete v tomto vnitřním míru, kde se můžete zastavit a občerstvit.
Do této svatyně se vstupuje tak, že se rozhodnete pro vnitřní klid. Zavřete-li oči a budete-li zhluboka dýchat, dosáhnete tohoto bodu rychleji. Nalézt ve svém nitru klid je přirozený a jednoduchý proces. Je to velmi prosté.
Dopřejte si během dne přestávky v tichu. Když se ponoříte do tohoto místa uvnitř sebe, navracíte se tak do svého nebeského domova ve svém nitru.

* * *

Myšlenka pro tento den
V mém nitru panuje dokonalý mír. Jsem v naprostém klidu, protože moje mysl odpočívá a já jsem v úplném tichu. Během dne dýchám zhluboka.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

144. Všímejte si lásky všude kolem sebe

28. února 2011 v 7:52 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vesmír k vám neustále vysílá znamení lásky a ti, kteří jsou pozorní, vědí, že láska je všudypřítomná a že je toho tolik, co lze s radostí oslavovat! Když si to uvědomíte, znamená to, že máte k dispozici jednoduchou cestu vedoucí ke štěstí.
Dnes si dejte za úkol pozorovat láskyplné projevy. Všímejte si, jak někdo ochotně pomáhá druhému, nebo jak malé dítě projevuje city. Když tato znamení lásky uvidíte, těšte se z jejich skvostné energie a z jejich vřelosti.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vidím všude lásku, vnímám projevy této vyživující síly mezi lidmi i v přírodě. Vychutnávám si tyto zážitky s vděčností za to, že mohu tento cit vnímat.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

143. Mějte se rádi bez podmínek

28. února 2011 v 7:49 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé vás milujeme bez posuzování a bez podmínek, protože vás vždycky vidíme jako čisté Boží bytosti. Jste Boží děti, stejně jako my, take jsme vlastně svým způsobem rodina. A podobným způsobem jsou s vámi spřízněny všechny formy života na Zemi.
Milujeme vás bez podmínek, protože jsme trpěliví a naprosto ve vás věříme. Jsme láskyplnými svědky vašich rozhodnutí a víme, že všechny cesty vás vedou zpět k Bohu.
Dnes se snažte mít rádi bez jakýchkoli výhrad. Nesoustřeďujte se na své domnělé chyby, ale naopak na své Božství. Vaše bezpodmínečná láska se spojí s naší a vytvoří velmi účinnou energii, která vás vynese na další úroveň... a ještě dál.

* * *

Myšlenka pro tento den
Miluji se bezpodmínečnou láskou. Přistupuji k sobě se soucítěním a myslím na to, že Bůh je v mém nitru neustále. Ctím své Božství.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

142. Distancujte se od konfliktních situací

28. února 2011 v 7:44 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vaším životním posláním je držet se lásky a učit lásce. Všechno, co vás odvádí od uvědomování si lásky, může sloužit jako nástroj dalšího poznání, jakmile si to uvědomíte.
Kdyby měl konflikt narušit váš vnitřní mír, vzpomeňte si, že máte moc se rozhodnout, zda se chcete dramatu účastnit, či nikoli. Můžete být láskyplnou osobou, aniž byste měli podíl na negativním myšlení nebo na chování vycházejícím ze strachu. Láska a vnitřní harmonie mají uklidňující účinek.
Pokud nás o to požádáte, pomůžeme vám, abyste dnes byli celý den v kontaktu se svým středem. Myslete celý den na to, že se dnes chcete zdvořile distancovat od všech dramat, která se mohou během dne objevit.

* * *

Myšlenka pro tento den
Přitahuji pouze harmonické situace a vztahy. Můj vnitřní klid se odráží v mém životě a je mým darem pro druhé. Zachovávám si vyrovnanost, klid a soucítění bez ohledu na to, co se kolem mě děje, protože mám vždy na paměti, že největší uzdravující moc má láska.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

141. Proveďte nějakou zdravou změnu

28. února 2011 v 7:40 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Kdybyste mohli lusknout prsty a změnit jednu věc ve svém životě, co by to bylo? První věc, která vás napadla, představuje téma, kterým je třeba se zabývat. Vaše duše touží po změně a vaše vnitřní já čeká, až s tím něco uděláte.
Má-li o sebe člověk pečovat, znamená to někdy vstoupit do propasti neznáma. Protože je však vaším cílem zlepšit svou situaci, uvědomte si, že máte veškerou naši podporu.
Dnes učiňte kroky, které vás přiblíží k uskutečnění vaší vytoužené změny. Ať učiníte jakkoli nepatrný krok, vesmír se jeho prostřednictvím dá do pohybu, protože činí stejné kroky jako vy, jen s tím rozdílem, že ke zdaru vašeho cíle přispívá obrovským dílem.

* * *

Myšlenka pro tento den
Činím jeden krok (nebo více kroků) správným směrem. Ctím se a láskyplně se o sebe starám.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

140. Tři přání

28. února 2011 v 7:37 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Dnes se zamyslete nad třemi svými přáními, která byste chtěli splnit sobě nebo jiné osobě. (Samozřejmě že máte moc zmaterializovat nekonečné množství přání, ale začněme u tří.)
Jaké je to první, které vás napadlo? Řekněte ho nahlas, abyste mu svým hlasem dali sílu. Soustřeďte se na vzrušení a vděčnost, kterou cítíte, když myslíte na jeho splnění v materiální rovině. Pak ho pusťte, aby ho mohla nekonečná Boží moudrost proměnit do jeho vyšší podoby. U dvou zbývajících přání postupujte stejně.
Když si na svá přání během dne vzpomenete, představujte si je obklopená růžovým světlem. Tato láskyplná energie je jako pečeť, která jim zajistí, aby se mohla v klidu materializovat.

* * *

Myšlenka pro tento den
Mám tři přání, vyslovuji je nahlas a obklopuji je vírou, vděčností a radostí. Zahaluji je růžovým světlem lásky a věřím, že se splní.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

139. Važte si svých úspěchů

28. února 2011 v 7:26 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.
Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

* * *

Myšlenka pro tento den
Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

138. Dovolte svému vnitřnímu dítěti, ať se projeví

25. února 2011 v 13:08 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé vás vedeme k tomu, abyste se naučili k sobě chovat jako rodiče, kteří se starají o své vnitřní dítě, jež má stejné potřeby a city jako kdokoli druhý, včetně touhy hrát si a být spontánní.
My se k vám dnes v péči o toto jasné světlo ve vašem nitru připojíme a umožníme vám zářit ještě jasněji. Vaše energetická úroveň se vrátí do normálu a budete mít větší radost ze života.
Začněme tím, že se vašeho vnitřního dítěte na něco zeptáme. Zeptejte se potichu, nahlas nebo otázku napište:
"Jak se teď cítíš?"
"Co bys mi chtělo říct?"
"Co pro tebe můžu udělat?"
"Co ode mě potřebuješ?"
Poté, co jste si vyslechli, jak vaše dítě touží, abyste o ně láskyplně pečovali, se mu dnes celý den věnujte. Když dáte této části svého já lásku, bude klidnější a více lásky bude pociťovat i celá vaše bytost.
* * *
Myšlenka pro tento den
Dovoluji svému vnitřnímu dítěti, aby vyjádřilo svá přání a touhy. Dávám mu svou pozornost, protože je moc miluji a chci mu dát svou lásku najevo.
* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

137. Vyjděte si do přírody

25. února 2011 v 12:54 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé vám radíme, abyste trávili čas venku na čerstvém vzduchu mezi stromy, rostlinami a ptáky. Vnímáme doslova terapeutické účinky, který má takový pobyt na vaše tělo, mysl a duši. Slyšeli jste naše slova a cítíte potřebu rozmlouvat s přírodou. Dnes vám to pomůžeme uskutečnit. Bez ohledu na to, co jste si už naplánovali, vybízíme vás, abyste dnes strávili nějaký čas v přírodě. Pokud žijete nebo pracujete ve městě, i tam existují parky, stromy a tráva.
Příroda uvolňuje napětí, které pramení z namáhavé snahy splnit všechny požadavky vašeho časového rozvrhu. Nejste však stroj podobný hodinám, a proto vaše křečovitá snaha dostát lhůtám a termínům vašich závazků narušuje váš přirozený rytmus a vyvolává ve vás pocit roztříštěnosti, mrzutosti a dezorientace.
Dovolte dnes přírodě, aby uzdravila všechny tlaky a napětí ve vašem životě a opět si začněte více uvědomovat své já. Snažte se znovu získat svůj instinkt pro dobré načasování tím, že se postavíte nohama na zem, opřete se o strom a budete dýchat čerstvý vzduch.
* * *
Myšlenka pro tento den
Dnes si udělám čas pro sebe tak, že půjdu na procházku do přírody. Cítím, jak ožívám, když vdechuji čerstvý vzduch. Dávám si dárek ve formě přírody.
* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

136. Poděkujte

25. února 2011 v 12:48 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Slovo "děkuji" je základní složkou receptu na dobré zdraví, vnitřní mír a také manifestaci všeho, po čem toužíte. Pokud toto slovo vyslovíte, pomyslíte si ho nebo je napíšete, okamžitě se zvýší úroveň vaší energie. Proto během dne děkujte co nejvíce. Říkejte slovo "děkuji" v duchu, nahlas nebo je jen zašeptejte - zkrátka jak to budete cítit.
Všimněte si, jaký účinek má vaše poděkování, jak se vaše srdce zachvěje vděčností, když se na vás za ně ti druzí usmějí. A my andělé vám sešleme nebeské poděkování za to, že jste ochotní být poslem dnešního daru, kterým je slovo "děkuji".
* * *
Myšlenka pro tento den
Vážím si požehnání, kterých se mi dostalo, a je pro mě jednoduché vyjadřovat vděčnost za svůj život a za to, kdo jsem. Když během dne říkám "děkuji", mé srdce se naplňuje radostí.

* * *
- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

135. Respektujte sliby, které jste si dali

23. února 2011 v 10:54 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Ze všech slibů, které dáváte, jsou nejdůležitější ty, které dáváte sobě. Vztah, který máte k sobě, se velmi podobá vztahu mezi rodičem a dítětem, takže pokud budete plnit tyto své sliby, znamená to, že si vážíte toho, kým jste, a že si umíte poskytnout péči a lásku.
Vzpomeňte si na nějaký slib, který jste si dali, a rozhodněte se ho dnes dodržet. Může se jednat jen o malý krůček k vašemu cíli, ale je jedno, jak daleko se dostanete, protože vaše já bude vaší péčí potěšeno a bude mít díky ní více radosti ze života.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dodržuji sliby, které si dávám. Důvěřuji si, že je splním, protože ve vztahu k sobě zachovávám věrnost a spolehlivost a vím, že ctím všechny své závazky.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

134. Všímejte si zvuků přírody

23. února 2011 v 10:43 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Rytmické zvuky přírody vám pomohou se synchronizovat s tlukotem srdce vesmíru, což posiluje vaši schopnost být na pravém místě v pravý čas.
Všímejte si dnes všech zvuků, které vás obklopují: listů šelestících ve větru, cvrlikajících ptáků, kapek deště, hromu nebo vln oceánu. Vnímejte svůj dech a puls, jak zněji v harmonii s těmito zvuky. Podobného účinku dosáhnete i tím, že budete naslouchat nahrávkám zvuků z přírody.
Protože jste součástí Země, je pro vaše tělo přirozené připojit se k nádhernému rytmu symfonie Matky Přírody.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všímám si zvuků přírody a nalaďuji se na krásné rytmy zpěvu ptáků, stromů, zvířat a větru. Naslouchám hudbě Matky Přírody, která zní hluboko v mé duši. Dovoluji rytmům svého těla, aby se spojily s rytmy vesmíru, a tím mi umožnily dokonalé načasování všech mých kroků.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

133. Odpočívejte

18. února 2011 v 13:38 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jste zapálenými posly světla již mnoho svých životů. Štědře rozdáváte pomoc jak svým blízkým, tak lidem neznámým, kdykoli je třeba, včetně doby, kdy spíte. My andělé vám děkujeme za vaši oddanou službu. Nyní nastal čas, abyste přijímali i vy.
Dnešek je určen k tomu, abyste odpočívali, takže pokud je to možné, zrušte své schůzky a zapomeňte na starosti. Pokud jsou vaše povinnosti neodkladné, budeme vás doprovázet a pomůžeme vám pracovat v mírnějším tempu. Požádejte nás, abychom vám dnes pomohli trochu odpočívat, a my vás obklopíme ochraňující energií, aby vás nic nevyrušovalo.
Dnes trochu zpomalte, naši drazí. Odpočívejte.

* * *

Myšlenka pro tento den
Odpočívám, dopřávám si přestávku a připomínám si, že je dobré brát všechno v klidu. Zasloužím si volno, protože všichni mají prospěch z toho, že si odpočinu.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

132. Přijímejte vděčně vše dobré

18. února 2011 v 13:34 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Když pronášíte pozitivní slova a vyzařujete své jasné světlo, všechny vaše dobré myšlenky se stanou skutečností přímo před vašima očima. Dnes s vámi budeme my andělé pracovat na tom, abychom vaši vnímavost vůči těmto manifestacím zvýšili.
Byli jste vychováni tak, abyste si spojovali dárky s dobrým chováním, takže když dostanete dárek, uvažujete nad tím, zda si ho zasloužíte. A když trpíte pocitem viny za své minulé činy, můžete mít pocit, že nejste hodni ničeho dobrého, co k vám přichází, a proto to od sebe bezděčně odháníte nebo dobro ignorujete.
Naši drazí, manifestace neboli splněná přání a touhy nejsou odměnami, stejně jako bolestivé zážitky nejsou tresty. Božství neposuzuje podle kategorie "dobrého" a "zlého", nýbrž reaguje na vaši energii, stejně jako reaguje na energii všech ostatních lidí.
Když si dovolíte přijímat, učiníte tím velmi významné prohlášení vůči vesmíru. Projevujete tak péči o sebe i o všechny ostatní, které jste inspirovali, a zpečeťujete tím proces manifestace. Láska tak projde celým cyklem, od semínka láskyplné myšlenky až po vděčnost, když se zhmotní na materiální úrovni.

* * *

Myšlenka pro tento den
Otevírám svou náruč a vděčně přijímám dobro, protože vím, že si ho zasloužím podobně jako ostatní lidé. Moje vděčnost za dary, kterých se mi dostává, pozvedá i všechny ostatní, a tím obklopuje všechna má splněná přání láskou.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

131. Používejte laskavá slova

18. února 2011 v 13:29 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vlídná slova, která říkáte druhým, jsou klíčem, který odemyká jejich srdce, protože laskavost přenáší lásku praktickým způsobem. I člověk, který je vůči lásce uzavřený kvůli prožité bolesti, bude na soucit reagovat pozitivně.
Hledejte dnes příležitost k tomu, abyste byli k druhým laskaví. Používejte vlídná, upřímná, vřelá a ohleduplná slova. Jde o vlastnosti, jež přirozeně máte, ale dnes se je pokuste ještě vědoměji projevovat. Uvědomte si, že každé laskavé slovo, které dnes řeknete, je darem jak pro toho, kdo je pronese, tak pro toho, komu je určeno.

* * *

Myšlenka pro tento den
Jsem milující bytost a je pro mě jednoduché projevovat vůči druhým laskavost. Mluvím laskavě a vlídně.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue