Leden 2011

Každý vztah má nějaký smysl

30. ledna 2011 v 19:19 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Tak jako má osobní smysl každý člověk, má ho i každý vztah. V podstatě platí, že smyslem každého vztahu je vytvářet a prožívat štěstí. Tam, kde je neštěstí, funguje smysl vztahu jako lék. Vždycky má něco společného s určitou formou odpuštění, což je forma dávání v oblasti, kde jsme stažení do sebe. Všechny vztahy mají mají smysl spočívající ve štěstí a léčení, ale abychom to konkretizovali, každý vztah, který dospěje k pravému partnerství a kreativitě, má nějakou osobní funkci, jejímž prostřednictvím má vnášet do světa více kreativity. Někdy se to projevuje v podobě dětí, tvořivých projektů či dosažení úrovně vědomí, do níž oba partneři v důsledku vztahu dorostou. Někdy se tento smysl stane inspirací, kterou náš vztah nabízí jako lék všem okolo, protože jim dává na srozuměnou, že pro všechny vztahy existuje naděje a že můžeme být sami sebou a přece mít lásku.

* * *

Dnes prozkoumej svůj vztah. Jaký je smysl tohoto vztahu? Co díky tomu, že s partnerem kráčíte společně, váš vztah přichází dát světu? Darem pro svět bude to, co vzejde z lásky vás dvou.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Pod každou negativní zkušeností se skrývá strach

30. ledna 2011 v 19:06 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Bolestné emoce spjaté s každou negativní zkušeností lze vystopovat až ke strachu jakožto základní hybné síle. Ve všech negativních situacích se děje to, že se něčeho bojíme anebo máme strach, že cosi ztratíme. Způsoby, jak tomuto strachu učinit přítrž, vycházejí z reakcí, jako je láska, odpuštění, podpora, dávání, důvěra a prosba o pomoc určená nebesům. Tyto reakce vytvářejí důvěru, že se dokážeme něčeho zbavit a něco jiného naopak přijmout a pochopit; všechny mají tu moc vymanit nás ze strachu a postrčit nás vpřed.

* * *

Dnes si sepiš tři negativní zkušenosti nebo tři situace, které pro tebe nebyly právě úspěšné. Vciť se do dané situace, abys objevil, čeho se vlastně bojíš - tento závěr připiš ke všem jednotlivým situacím. Jaká forma vnímavosti by tento strach mohla vyléčit? Vedle toho, čeho se bojíš, si zapiš protijed, který ti vytane na mysli. Ať už zní odpověď jakkoliv, v dané situace se podle ní řiď. I v sebeobtížnějších situacích se snaž vidět a cítit sám sebe, jak používáš tento protijed, takže se můžeš vymanit ze strachu a hnout se kupředu.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

111. Pochvalte se

29. ledna 2011 v 21:53 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Každý potřebuje uznání a chválu. My andělé k vám neustále vysíláme pozitivní slova, ale možná je neslyšíte nebo jim nevěříte, protože vám je neříká lidský hlas, který by současně chválil vaše úsilí.
Avšak uznání, které potřebujete nejvíce, je vaše vlastní. Když vás chvíli ostatní, je to příjemné, ale jejich chválu nemusíte zcela přijímat. Něco ve vás před lichotkami uhýbá, protože se obává moci a energie skryté za podobnými slovy. Proto je pro vás dvojnásobně důležité, abyste uměli pochválit sami sebe.
Dnes se doslova poplácejte po zádech a pochvalte se za něco, čeho jste v poslední době dosáhli. Pochvala se může týkat i něčeho méně významného. Ale uvědomte si, že každý velký úspěch sestává z mnoha takových "méně významných" kroků. Pokud se pochválíte za každý takový malý čin, budete mít mnohem více chuti učinit i ten další.

* * *

Myšlenka pro tento den
Chválím se a gratuluji si za všechno, čeho se mi už podařilo dosáhnout. Zasloužím si chválu, protože i když je můj cíl mnohem výš, uznání za to, jak už jsem daleko, je pro mne velmi důležité. Děkuji si a oceňuji se za schopnost překonat těžké časy a radovat se z časů lepších.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

110. Vězte, že vaše budoucnost je bezpečná

26. ledna 2011 v 12:46 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé vidíme, že si často děláte starosti ohledně budoucnosti. Proto vám dnes přinášíme ujištění, že všechno je v pořádku: nepřijde na vás nic, co byste nezvládli. Držíme vás za ruku v každém okamžiku a společně kráčíme k tomu, co leží před vámi.
Také bychom vám rádi připomněli, abyste do své budoucnosti vysílali jen pozitivní myšlenky, protože vaše budoucnost se vytváří na základě pocitů, které ohledně ní máte. Odevzdejte nám své starosti a obavy týkající se zítřka a zcela se soustřeďte na to, abyste prožili poklidný den. Váš dnešní klid je investicí do vaší budoucnosti a přinese vám krásné zítřky.
Tím, že vás obklopujeme svou láskou, vám pomáháme vyměnit vaše děsivé myšlenky za takové, které vám dají pocit štěstí a bezpečí. Abyste však opravdu přijali naši pomoc, musíte ji nechat vstoupit do svého srdce. Nejúčinnější je to pomocí dechu. Proto vás prosíme, ať do sebe nadechujete veškerou energii lásky, která vás obklopuje, a přivedete ji až ke svému jádru. Pak se obejměte a vydechněte všechno napětí, jež v sobě máte. Volejte nás k sobě tak dlouho, dokud se ve vztahu k tomu, co má přijít, nebudete cítit klidní a v bezpečí.
Ve skutečnosti je všechno vždy v nejlepším pořádku. Čím více si tuto pravdu uvědomíte a čím více ji procítíte, tím více budete tento stav zažívat. Je pro vás naprosto bezpečné se uvolnit a pociťovat klid, a to nejen nyní, ale i kdykoli v budoucnosti.

* * *

Myšlenka pro tento den
Přestávám být ve střehu a dovoluji si uvolnit se s jistotou a vědomím, že moje budoucnost bude tak jasná, jak si jen budu přát. Zavazuji se, že budu udržovat své myšlenky na čisté, vysoké energetické úrovni lásky. Andělé, prosím, pomozte mi navodit v mém nitru tento pocit, a to dnes i vždycky.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

109. Dovolte si jasně zářit

26. ledna 2011 v 12:40 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Když plně vyjadřujete své pravé já, vaše vnitřní světlo září jasně a projevuje se radostí, zpěvem, tancem, hravostí a propojeností s ostatními. Dovolte, aby se dnes tato vaše stránka projevila. Vaše vyzařování může osvítit cestu někoho dalšího, a tak se pro něj stát inspirací v období temnoty.
Zařte dnes jasně, pozemští andělé, a použijte své světlo k vedení druhých.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dovoluji svému vnitřnímu světlu zářit a vyjadřuji své radostné pocity úsměvem, smíchem a spontánním chováním. Pokud budu mít chuť, začnu tancovat nebo zpívat, s vědomím, že moje světlo ještě zesílí, a ozáří tak i ostatní. Díky tomu si budu moci ještě více vážit sebe sama.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

108. Mávněte svou kouzelnou hůlkou

26. ledna 2011 v 12:37 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jistě jste si mnohokrát přáli, abyste měli kouzelnou hůlku, a mohli tak změnit věci ve svém životě i v životě svých blízkých. My andělé bychom vám rádi ukázali kouzlo, které už ovládáte: je jím láska.
Když svůj život a jeho okolnosti obklopíte láskou a všemi podobami, které na sebe láska bere, jako je vděk, odpuštění, soucit, mír a tak dále, je to, jako byste mávli kouzelnou hůlkou, která má moc napravit jakoukoli nerovnováhu a nemoc. Požádáte-li nás o to, pomůžeme vám naladit se do tohoto stavu mysli, srdce i těla. Spojíme se s vaší energií a naplníme situaci kouzlem Boží lásky.

* * *

Myšlenka pro tento den
Mávám magickou hůlkou a obklopuji tuto situaci láskou, aby se tak proměnila a zcela uzdravila. Moje vřelé myšlenky, slova a pocity jsou tím nejmocnějším kouzlem, které existuje.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

107. Vylijte nám své srdce

26. ledna 2011 v 12:34 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.
Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

106. Vězte, že vám dokonale rozumíme

26. ledna 2011 v 12:32 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Někdy můžete mít pocit, že vám lidé nerozumějí. Dokonce si možná někdy kladete otázku, jestli si rozumíte vy sami!
My andělé vám rozumíme. Známe vaše nejhlubší city a myšlenky a ctíme všechno, čím si právě procházíte. Stojíme při vás, abychom vás podpořili, připraveni podat vám pomocnou ruku, kdykoli nás o to požádáte. Vězte, že si vážíme každé části vaší bytosti, od nejtemnějšího stínu až po nejzářivější světlo, protože z našeho pohledu jste naprosto a dokonale hodni lásky.
Obraťte se na nás, kdykoli se cítíte nepochopeni. Svěřte se nám se vším, co vás trápí, a buďte si jisti, že vám vždycky nasloucháme, rozumíme vám a vždycky vám pomůžeme.

* * *

Myšlenka pro tento den
Mám na paměti, že mí andělé mi rozumějí. Pomohou mi najít cestu z okamžiků plných temnoty zpět do světla poznání, že to, kdo jsem, je úžasné. Svým andělům mohu svěřit cokoli.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

105. Rozpoznejte svou hodnotu

26. ledna 2011 v 11:33 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Přestaňte poměřovat svou hodnotu světskými měřítky, a podívejte se na sebe z naší andělské perspektivy. V našich očích máte tu nejvyšší hodnotu a už jen samotná skutečnost, že žijete, je velice cenná. Váš dech a tlukoucí srdce vysílají lásku a ukotvují na Zemi nebeské světlo.
Vaše modlitby nám znějí jako rajská hudba, protože nám dávají možnost s vámi spolupracovat a tvořit jeden tým. Pohlížíme hluboko do vaší duše a vidíme jen moudrost a dobrotu.
Jste hodnotnými lidmi a tato planeta vás potřebuje, i když si možná ještě nejste jistí svým úkolem. Vaše přítomnost je pro mnoho lidí požehnáním a my věříme, že budete mít víru ve svůj život. Bude jednodušší, slibujeme vám to.

* * *

Myšlenka pro tento den
Uvědomuji si, že jednoduše to, že jsem, kdo jsem, má hodnotu. Právě v tuto chvíli mne zcela a bez podmínek miluje Bůh i jeho andělé. Moje přítomnost je pro svět požehnáním.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Twig The Fairy

25. ledna 2011 v 23:55 | Ariella |  Co mě zaujalo
Twig The Fairy (v překladu Víla Větvička) je umělkyně, která vystupuje na renesančních festivalech. Přestože dělá představení pro mladé i starší, jsou to především děti, kdo je přitahován k jejím kouzlům.

Twig The Fairy

Máte-li facebook, můžete ji najít také zde, nebo na jejích oficiálních stránkách
ale třeba i na wikipedii :)

104. Vysílejte lásku svým svalům

25. ledna 2011 v 9:52 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.
Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.
Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.
Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

* * *

Myšlenka pro tento den
Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

103. Uzdravte nějaký svůj starý vztah

23. ledna 2011 v 20:03 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vzpomněli jste si nedávno na někoho ze své minulosti? To by mohlo být znamení, abyste s tím člověkem znovu navázali kontakt. Také to může znamenat, že je čas, abyste vyřešili nějakou starou záležitost, která je mezi vámi.
Když na povrch vybublají vzpomínky na minulý vztah, je dobré se začít zabývat důvodem, proč tomu tak je.
Nejdříve si všímejte všech pocitů, které cítíte kolem žaludku, když na tu osobu pomyslíte. Máte pocit napětí? Jste uvolnění? Cítíte radost? Jste rozrušení? Pojmenujte si jednotlivé emoce, které ve vás daný vztah vyvolává, a vzpomeňte si, jak jste se rozešli. Pokud cítíte zklamání nebo smutek, zhluboka se nadechněte a rozhodněte se, že se těchto emocí při výdechu zbavíte. Už to může být ozdravný proces, který vaše duše hledá. Můžete také požádat vesmír, aby odstranil všechny následky způsobené chybami a omyly, kterých jste se oba dopustili. Této žádosti je vždycky vyhověno a výsledky jsou ohromující a často zázračné.
Můžete se rozhodnout, že dané osobě napíšete dopis, jehož prostřednictvím si ujasníte své skutečné myšlenky a pocity. Chcete-li mít jen terapeutický prospěch z jeho napsání, pak není třeba, abyste ho posílali. Někdy je dobré to, co jste napsali, rituálně zničit na znamení, že ze své strany tuto věc pouštíte.
Poté, co jste se vztahem zabývali při kontemplaci, můžete pocítit silnou potřebu se s daným člověkem opět spojit. Povolejte si k tomu nás anděly, abychom vaše setkání zaštítili ochraňující láskou a abychom zajistili, že proběhne co nejharmoničtěji. (Pokud si to přejete, můžeme vám také pomoci tuto osobu najít.)

* * *

Myšlenka pro tento den
Uzdravuji svůj minulý vztah. Na své cestě vpřed odpouštím a zapomínám na všechno zlé. Přerušuji všechna negativní pouta z minulosti. Přitahuji jen zdravé vztahy, nyní i v budoucnosti.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

102. Obdarujte se

23. ledna 2011 v 16:26 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Proč byste měli čekat na zvláštní příležitost k tomu, abyste si mohli dát dárek? Odměnu naopak nejvíc potřebujete během obyčejných dnů. Dárek, kterým se dnes obdarujete, nemusí být ani drahý ani rafinovaný, může být i zdarma. Vaše srdce však nad ním musí plesat radostí.
Přistupujte k dnešnímu dni s otevřenou myslí a dovolte nám, abychom vás navedli na tu nejlepší odměnu. Může to být nějaká činnost, jako například návštěva kina nebo přečtení knihy, nebo si můžete dopřát masáž či pedikúru. Nebo dokonce dáte přednost tomu se jen tak ponořit do vany či si jít odpoledne na chvíli lehnout.
V žádném případě to ale neznamená, že byste si měli dnes dopřát jen jednu radost. Dělejte si radost tak často, jak to budete cítit, a poznáte účinek, který vám vaše nadšení a radost přináší.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dávám si dárek a mám radost, že o sebe takto pečuji. Zasloužím si pozorné zacházení a odměňuji se s láskou.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

101. Zvolte si štěstí

21. ledna 2011 v 5:55 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Štěstí je stav bytí, který si sami vytváříte. Je to volba, která vychází z vašeho nitra, bez ohledu na to, co se děje kolem vás. Dejte si dnes tento terapeutický dárek. Štěstí je totiž emoce, která má schopnost rozřešit krize, uzdravit nemoc, napravit nedorozumění a přivolat nové příležitosti.
Pocit štěstí je nejvyšším projevem víry, že vaše modlitby byly vyslyšeny a naplněny. A vaše víra je vždycky odměněna formou slastných překvapení. Čím jste radostnější, tím více přitahujete zážitků, které stav štěstí posilují - je to velmi zdravý cyklus. Zvolte si proto štěstí a dejte si dnes za cíl, že se dnes na vše budete dívat optimisticky a s láskou. Pokud vás to začne svádět k negativitě, vzpomeňte si na radost. Už sama myšlenka na radost vyvolává její světlo, které negativitu zahání.
Sviťte dnes jako majáky radostí a štěstím, tak abyste k témuž rozhodnutí mohli inspirovat a vést i druhé. Koneckonců, nejlepším způsobem, jak druhé naučit štěstí, je praktikovat ho sami.

* * *

Myšlenka pro tento den
Volím si štěstí a udržuji si optimistické myšlenky a pocity. Pozvedám ducha ostatních a šířím kolem sebe radost.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

100. Smějte se

20. ledna 2011 v 5:16 | Ariella |  Rady andělů na každý den
To, jak zní smích, sez pozemských zvuků nejvíce podobá nebeské "hudbě sfér". Jeho nejčistší energie vysílá vaši niternou radost do světa, a to má dalekosáhlý účinek. Váš smích léčí a uzdravuje vás, stejně jako všechny ostatní, kdo ho slyší nebo pociťují jeho sílu. Pozvedá totiž energii v místnosti, kterou se rozléhá. Ať jde o tiché chichotání nebo hlasitý, hurónský smích, jeho moc je veliká.
Dnes hledejte důvody, proč se zasmát. Podívejte se třeba na komedii, přečtěte si legrační knihu nebo si s druhými vyprávějte vtipy. Hledejte humor ve všech možných situacích a pokuste se na věci dívat jako komik. Smát se pro vás bude s postupnou praxí stále jednodušší, podobně jako to platí o ostatních pozitivních aspektech života. A pokud si osvojíte tento nový zvyk, bude na vás mít dlouhodobý účinek.

* * *

Myšlenka pro tento den
S láskou a upřímností se směji všemu humornému, jímž je protkán vesmír. Když vidím rozmary života, směji se jim a mé srdce je potěšeno mou radostí.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

99. Usmívejte se

18. ledna 2011 v 23:09 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vědci už dokázali, že pocit štěstí a úsměv mají velký fyziologický prospěch. Jejich duchovní dopady jsou také nesčetné a my andělé vás dnes žádáme, abyste se soustředili na jeden z nich: na bumerangový efekt, který má úsměv.
Když se usmějete, druzí nemohou jinak, než se také usmát. Přestože to není úsměv od ucha k uchu, jejich oči se zalesknou jiskřičkou štěstí, když se na vás podívají. Tato reakce je schopnost člověka daná Bohem a my bychom rádi, abyste ji dále rozvíjeli. Tady skutečně platí: "Čím více dáváš, tím více dostáváš."
Dnes se na někoho usmějte a všimněte si, jak se vám váš úsměv vrátí znásobený. Uvědomte si, že váš úsměv bude putovat od prvního člověka, na nějž jste se usmáli, k mnoha dalším. I jeho uzdravující účinek se jako domino dotkne všech, ke kterým se váš úsměv dostane. Prospěch z vašeho úsměvu se vám vrátí mnoha způsoby zpět.

* * *

Myšlenka pro tento den
Usmívám se, protože je mnoho důvodů, proč prožívat štěstí, i když si to možná právě teď neuvědomuji. Můj úsměv je prvním krokem ke štěstí - mému i ostatních - a je to dar, který odevzdávám vesmíru ku prospěchu všem.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

98. Naplňte své srdce láskou

17. ledna 2011 v 9:40 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Ma lásku reaguje pozitivně celé vaše tělo. Pokud ji budete vysílat vůči svému fyzickému já, je to, jako bychom vám ji vysílali my andělé nebo jiní lidé. Láska je láska, není důležité, odkud přichází.
Naplňte dnes své srdce větší energií. Požehnejte mu fyzicky, citově i duchovně. Pomodlete se za jeho dokonalé zdraví. Obalte je svou láskou a požádejte je, aby přijímalo tento dar s každým svým úderem. Poděkujte mu za to, že je zdravé, silné a výkonné.
Ujistěte své srdce, že je v bezpečí a že ho budete chránit. Řekněte mu, že budete cvičit a jíst zdravě, tak jak vás vedou vaši andělé. Prohlašte, že budete respektovat své pocity, které vám pomáhají rozpoznat pro vás prospěšné vztahy a situace, a ty, kterým je lépe se vyhnout.
Dívejte se na své srdce jako na nádhernou květinu a požádejte ji, aby něžně rozvinula své okvětní lístky. Přitom pozorujte, jak se tím snižují vaše obranné mechanismy. Pošlete svému srdci něhu a ono vám na oplátku pomůže cítit více lásky.

* * *

Myšlenka pro tento den
Posílám lásku svému srdci a obklopuji ho léčivým světlem. Děkuji mu a starám se o něj tím, že se řídím radami svých andělů a žiji zdravým životním stylem.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

97. Zbavte se své potřeby přijetí

17. ledna 2011 v 9:29 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Zbavte se své potřeby, aby vás měli všichni rádi. Záleží jen na tom, abyste si sebe vážili vy. Názory druhých lidí na vás nemají naprosto žádnou souvislost s tím, jací skutečně jste, protože se jedná pouze o projekci toho, jak sama sebe posuzuje daná osoba.
Podívejte se na nás, to je výborný příklad: ačkoli my andělé trávíme všechen svůj čas tím, abychom pomáhali lidem, stále existují lidé, kteří nás nemají rádi a nevěří nám. Pokud bychom dovolili, aby na nás tato negativní posouzení těžce dopadala, byli bychom mnohem méně efektivní v plnění svého poslání.
Zauvažujte nad tím, kolik času a energie jste už vložili do toho, aby vás druzí měli rádi a schvalovali, co děláte. Nebylo by lepší trávit svůj čas usilováním o svou vlastní přízeň? A nebylo by přínosnější poměřovat svou hodnotu s nějakým vyšším vzorem než s názory ostatních lidí? Samozřejmě, že odpověď zní "ano". A dnes je den, kdy byste si měli tento přístup osvojit.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vzdávám se své potřeby, aby mi druzí něco schvalovali a uznávali mě. K pocitu vlastní hodnoty a "láskyhodnosti" vyhledávám jen svůj vlastní obdiv k sobě. Moje zdravá sebeúcta přitahuje všechno a všechny, jež si mohu přát. Uznání mé osoby a schválení mých činů je pouze na mně.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

96. Vizualizujte si své anděly

17. ledna 2011 v 9:23 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jeden způsob, jak komunikovat s námi anděly, je pomocí představ. Když si nás představujete, je to totéž, jako byste nás všechny svolali k sobě. Najděte si dnes čas na to, abyste se zcela zklidnili, zavřete oči, zhluboka dýchejte a představte si, jak vás obklopuje mnoho andělů.
Představujte si, jak s námi mluvíte a svěřujete se nám. Od nás pak přijměte lásku, moudrost, podporu a rady. Nezáleží na tom, jak je vaše představa podrobná, protože pokud se rozhodnete s námi spojit, výsledky jsou vždycky zdařilé, i když si toho možná nejste vědomi. Mějte na paměti, že víme o každé vaší myšlence i pocitu, i když nás ještě neslyšíte...
Milujeme vás bez podmínek a jsme nekonečně trpěliví.

* * *

Myšlenka pro tento den
Představuji si, jak mě obklopují andělé a léčí mě, pozvedají mého ducha, radí mi, chrání mě a bezpodmínečně mě milují. Mluvím se svými anděly celý den, všechno jim říkám a žádám je o pomoc.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

95. Řekněte si: Miluji tě

14. ledna 2011 v 9:30 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Sebeláska je termín, který často slýcháváte, ale nevíte přesně, jak sebelásku používat v praxi. Nejjednodušším způsobem je říci si: Miluji tě. Můžete to pronést tiše, nahlas nebo to můžete napsat.
Každý rád slyší laskavé afirmace, tedy i vaše vnitřní já. Když si vyjádříte takové city, vaše duše bude zářit štěstím. Vaše energetické pole se rozšíří, a tím se zvýší i vaše schopnost léčit a uskutečňovat své sny.

* * *

Myšlenka pro tento den
Říkám si: Miluji tě. Objímám se a pečuji o své vnitřní já. Ve svém nitru mám zdroj veškeré lásky, který působí jako léčivý balzám, jenž mi pomáhá dosáhnout v mém životě dalších vrcholů.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue