Prosinec 2010

Vinu můžu prožívat jen tehdy, když žiji v minulosti

21. prosince 2010 v 13:17 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Žijeme-li v minulosti, nefunguje to, protože minulost už neexistuje. Když se cítíme provinile, žijeme v minulosti a trávíme čas ve vlastní mysli, místo abychom navazovali opravdový kontakt s lidmi kolem.

* * *

Dnes se zbav minulosti. Zbav se viny a dovol, aby tato lekce vystoupila do popředí, takže se budeš moci hnout z místa. Až pocit viny odezní, navážeš hodnotnější a uspokojivější kontakt se všemi kolem sebe. Bez pocitu viny se přirozeně staneš přitažlivějším a začne se ti zdát, že s tebou život zachází lépe.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Každé trauma představuje volbu

21. prosince 2010 v 13:14 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Nějaké traumatické zážitky potkávají většinu z nás. V traumatickém období máme na vybranou stran toho, čím se pro nás dotyčný zážitek stane. Buď se rozhodneme, že se pro nás stane něčím, co nás smrtelně poraní, takže nás nakonec zabije, protože se přes něj nikdy nedokážeme přenést; anebo se rozhodneme, že se z toho zážitku stane zrnko písku, kolem něhož vytvoříme nádhernou perlu.
V každém traumatu se ukrývá dar, ale máme-li ho rozpoznat, chce to zahledět se hlouběji. Z hlediska léčení, které je třeba provést, pracuje všechno ve smyslu nejvyššího dobra. Jestliže se na traumata z minulosti díváme novýma očima, vidíme, jaké dary nám nabízejí. Pokud dar, který nám každé trauma poskytuje, nepřijmeme, trauma samotné se promění v součást naší obrany, v součást brnění, jímž opevňujeme svou povahu, abychom se uchránili před bolestí. Jsme-li ochotni tento dar vidět, umožní nám to brnění odložit. Dovolíme tak proudit energii, kterou lze využít ve prospěch našeho zdraví, vitality, štěstí a zábavy.

* * *

Dnes si představ, že bereš jedno z traumat, jež jsi v životě utrpěl, a kladeš je do rukou Božích. Až to uděláš, z nebes k tobě přijde dar. Vnímej, jak k tobě tento dar přichází. Přijmi tento dar, tento mír, toto nové porozumění, a v oblasti, kde jsi byl do nynějška uzavřený, pocítíš, jak celý život začíná znovu růst.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Ocenění je jedním z nejsnazších způsobů, jak vyléčit cokoliv

21. prosince 2010 v 13:07 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Každá bolest, problém či zranění je místem, kde jsme se z nějakého důvodu přestali pohybovat kupředu. Když se nám zdá, že jsme uvázli v nedostatku hojnosti nebo v nějaké jiné oblasti, pak ocenění je zahájením léčebného procesu, který nás vrátí do proudu života. Protože neexistuje bolest, problém ani zranění, jež by odolaly síle ocenění, všechny tyto negativní jevy se rozpustí a my se hneme z místa. Je úžasné, oč intenzivněji se radujeme ze života jen díky tomu, že se nám dostane ocenění!

* * *

Dnes oceňuj co nejvíc lidí. Oceňuj svět kolem sebe. Oceňuj smysly, jež ti byly dány, aby ses mohl radovat, i dech, který právě nabíráš do plic. Pokud s partnerem mezi sebou máte nějaký problém, vytrvale mu povídej o všem, co na něm oceňuješ, dokud se onen problém ve tvé vroucnosti dočista nerozplyne.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Moje osamělost pochází z toho, že dokazuji, jak jsem výjimečný

21. prosince 2010 v 13:01 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Všechny podoby našeho odloučení od ostatních mají kořeny v tom, že chceme být v nějakém ohledu výjimeční. Naše osamělost tudíž ve skutečnosti pochází z touhy dokázat, že jsme něco zvláštního. Chvílemi je osamělost palčivá: tiše sami trpíme a vnímáme, jak v nás vlastní výjimečnost bolestivě hlodá. Raději budeme výjimeční, než abychom navázali kontakt s okolím, ale výjimečnost má vždycky za následek bolest. Výjimečnosti je vždy určitou podobou odloučenosti a snaží se docílit naplnění výjimečných potřeb. Nikdo z nás nemůže být sám, jestliže po tom v hloubi duše opravdu netouží - osamělost je volba.

* * *

Dnes prozkoumej ty oblasti svého života, kde žádáš, aby se s tebou jednalo nějak výjimečně. Přiznej si, že tvoje osamělost pochází z touhy odlišovat se, poněvadž máš strach být jedinečný - máš strach z daru vůdcovství. Ochotně se zbav tohoto pláštíku výjimečnosti, pláštíku, který ti neustále působí bolest. Vzdej se volby, kterou jsi učinil ve prospěch osamělosti, a navaž kontakt s lidmi kolem sebe. Překonej svou potřebu výjimečnosti! Uvědom si, že jsi uznávaný a vážený a že v sobě máš přirozenou přitažlivost.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

85. Jděte na procházku

21. prosince 2010 v 12:50 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Když si vyjdete na procházku, stane se něco magického. Vaše mysl se uvolní, napětí se zmenší a začnete si všímat svého okolí. Samotný akt chůze je meditací v pohybu, která vám pomáhá naslouchat vašemu myšlení. Když se procházíte s některým z přátel, působí navíc terapeuticky i váš hovor. Na konci se cítíte osvěžení, zregenerovaní a vděční za to, že jste využili příležitosti něco pro sebe udělat.
Udělejte si dnes čas na procházku. Procházka je pomalejší verze chůze, kterou provozujete pro dobrou kondici. Potulujte se chvíli jen tak, zastavte se a popovídejte si se sousedy, dopřejte si to potěšení a přivoňte si k růžím nebo se pomazlete se zvířaty. To všechno sice není kardiovaskulární cvičení, ale zvýší to kapacitu vašeho srdce, pokud jde o lásku.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vydám se na procházku někam, kam mě povede srdce. Půjdu poklidným tempem, zastavím se a prohlédnu si okolí, napojím se na přírodu a promluvím si s lidmi. Tím, že se vydám na neuspěchanou a příjemnou procházku, si daruji čas.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

84. Dovolte si...

21. prosince 2010 v 12:44 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jako děti jste čekali, až vám dospělí řeknou, co máte dělat, a až vám dovolí něco dělat, protože jste byli podřízeni jejich autoritě. Tento zvyk s sebou nesete i v dospělosti. Něco ve vás stále čeká, že vám druzí dají své požehnání a souhlas s tím, co děláte.
Dnes proto převezměte zcela zodpovědnost za svůj rozvrh, činnosti i život. Vaší autoritou jste teď vy, a můžete si tudíž dát sami pokyn k cestě za svými sny a vnitřním hlasem.
K čemu byste si rádi dali svolení? Uvědomte si, že máte moc se řídit svým Božským vedením, aniž by to museli schválit druzí. Můžete učinit rozhodnutí, která povedou ke zlepšení vašeho zdraví a k dosažení štěstí a vnitřního míru.
My andělé vám v tomto procesu pomůžeme, stačí jen, když nás o to požádáte. Můžeme podpořit vaši odvahu a sílu potřebnou k uskutečnění takových změn, ovšem konečný krok je na vás. Ale vy to zvládnete!

* * *

Myšlenka pro tento den
Dávám si svolení k převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke změnám, které naplní mé srdce radostí. Jsem pro sebe svou vlastní autoritou a mám právo řídit se Božským vnitřním hlasem, který mě vede.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

83. Zrekapitulujte si, co jste se naučili

21. prosince 2010 v 10:59 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Když jste byli malí, vaši rodiče se vás jistě ptali. "Co jste se dnes ve škole naučili?" A vy jste jim pak vyprávěli něco z probrané látky. I tehdy, kdy jste řekli, že jste se nic nového nenaučili, jste v hloubi svého srdce věděli, že jste přece jen objevili něco nového.
Moudrost získáváte ze všech životních zkušeností, včetně těch nepříjemných. Podívejte se zpětně na bolestivé události ve vašem životě a zeptejte se sebe: Jaké mi z toho vyplynulo poučení? Tato otázka vám pomůže rozpoznat dar obsažený v dané události. Pochopíte, že jste neprožili nic, co by nemělo vyšší smysl.
Každá okolnost vás učí trpělivosti, soucitu, síle a jiným cenným věcem. Dopřejte si dnes okamžik na to, abyste se podívali, co jste se v poslední době naučili. Čemu jste se naučili včera? A čemu dnes? Všechny absolvované lekce jsou vzácnými poklady, o které nikdy nepřijdete. Proto si jich važte a radujte se z nich.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vidím dar v každé své zkušenosti. V každém vztahu nebo situaci vždycky najdu něco, čemu se mohu naučit. Vážím si svých životních lekcí, a podobám se tak potápěči, který najde krásnou perlu.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

82. Nakrmte ptáky

21. prosince 2010 v 10:55 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé úzce spolupracujeme s ptáky, kteří vám přinášejí naše láskyplné vzkazy. Pokud uvidíte ptáka, který se nějak podivně chová, nebo najdete-li ptačí pírko na nečekaném místě, pak si můžete být jisti, že jsme za tím my.
Je důvod, proč nás zpodobňujete s křídly. Protože my i ptáci se vznášíme nad všemi zdánlivými omezeními a problémy. Přesto však nepřestáváme bedlivě sledovat, co se děje dole: my sice neprožíváme ty boje, co vy, ale pomáháme vám při všem, co vás potká.
Když komunikujete s ptáky, máte možnost pociťovat naši energii mnohem jasněji. Ptáci vám pomáhají komunikovat s anděly přírody, s archanděly, ale také s vašimi anděly strážnými a předky. Proto dnes ptáky nakrmte a pobuďte nějaký čas v jejich společnosti. Potěší je vaše štědrost a vás zase jejich zpěv, přítomnost a energie.

* * *

Myšlenka pro tento den
Krmím ptáky a cítím, jak je mé srdce najednou lehounké jako pírko. Všímám si andělských znamení. Dovoluji svému duchu, aby létal stejně svobodně jako pták.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

81. Přivoňte si k růžím

21. prosince 2010 v 10:46 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Věta "Zastav se a přivoň si k růžím" by mohla být synonymem užívání si života. To je přesně ta myšlenka, kterou se vám my andělé neustále snažíme předávat. Dnes bychom však rádi tuto myšlenku ještě o něco více rozvedli. Dnes vás totiž požádáme, abyste ji vzali doslova.
Vůně růžových květů pronikne vaším chřípím a bude směřovat přímo do vašeho srdce. Najděte si takové růže, které voní opravdu sladce, a zhluboka vdechujte jejich vůni, jež je úžasným darem. Všímejte si, jak různé barvy vzbuzují různé emoce. Která má pro vás tu nejpřitažlivější vůni?
Přineste si jejich energii s sebou domů, a to tak, že si koupíte řezané růže, zasadíte si celou rostlinu nebo si koupíte lahvičku čistého růžového esenciálního oleje. Během dne si k této vůni často čichejte a vnímejte, jak naplňuje vaše srdce radostí.
Někdy můžete ucítit květinovou vůni i v místnostech, kde žádné fyzické květiny nejsou. Jde o naše znamení pro vás, že jsme vám nablízku, a také vám tím připomínáme, abyste dnes nezapomínali na naši dnešní radu.

* * *

Myšlenka pro tento den
Zastavuji se a čichám k růžím. Dávám si načas a zhluboka do sebe vdechuji jejich nádhernou vůni. Dávám si tento dar, aby se ještě více zesílilo mé prožívání lásky. Otevřít své srdce je pro mě bezpečné.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

80. Zbavte se svých strachů

19. prosince 2010 v 21:29 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.
Protože jste napojeni na nekonečnou energii vesmíru, jste mocnými stvořiteli svých přání, tužeb, myšlenek i pocitů. My andělé bychom vám dnes rádi pomohli se očistit od strachu, který je jedinou příčinou toho, že se vaše modlitby a afirmace nenaplňují. Kdykoli si uvědomíte své nejistoty, zhluboka se nadechněte a poté nás v duchu, při výdechu, zavolejte. Tím vydechujete své nepříjemné pocity a předáváte je nám. Pokračujte s vydechováním svého strachu, dokud nebudete mít pocit, že se ve vašem nitru znovu obnovil pocit klidu.
Můžeme vám pomoci odhalit vaše skutečné já, skryté ve vašem nitru. Je to ta vaše část, která je plná důvěry a sebejistoty a která ví, že máte všechno lásku, moc a pomoc, kterou byste mohli kdy potřebovat.

* * *

Myšlenka pro tento den
Zbavuji se starých strachů, protože nikdy nebyly součástí mého pravého já. Mám sílu - nyní i vždycky. Používám svou moc s láskou a milostí a dodávám jí energii prostřednictvím svých láskyplných myšlenek, pozitivních emocí a hluboké víry.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

79. Všímejte si svých myšlenek

19. prosince 2010 v 21:20 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb.
Můžeme vám však pomoci překonat vaše obavy, ale musíte nás o to požádat! Kdykoli máte pocit, že v sobě máte konflikt, zavolejte nás, a my vám pomůžeme překonat váš vnitřní zmatek. Je třeba, abyste své myšlenky pozorovali. proto věnujte pozornost cestám, kterými se ubírají, protože mohou ubírat jak cestou štěstí, tak strachu.
Vaše tělo vám signalizuje, když začnete mít strach: svaly se smrští, dech se zrychlí a zvýší se puls. To je okamžik, kdy byste nás měli požádat o pomoc. Ve chvíli, kdy na nás anděly pomyslíte, zaplaví vaši mysl energie lásky, a tím nastane ve vaší mysli zvrat.
Všímejte si dnes svých myšlenek. Pokud dostanete strach, pomyslete si: Andělé, pomozte mi prosím, chci mít klidné myšlenky, a my vám okamžitě pomůžeme. Nemůžeme ani nebudeme řídit vaši mysl, ale pozvedneme vaši energii na vyšší úroveň, tak aby odrážela vaše Božství. Díky tomu budou vaše myšlenky vycházet z lásky, která přitahuje a vytváří pozitivní zkušenosti.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všímám si svých myšlenek a mluvím se svými anděly během celého dne. Včas je žádám o to, aby mi pomáhali udržovat mé myšlení křišťálově čisté, a jejich pomoc přijímám. S otevřenou náručí přijímám všechny své splněné sny a vyslyšené modlitby.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Můj partner tu není od toho, aby uspokojoval moje potřeby

19. prosince 2010 v 20:41 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Na počátku vztahu častokrát zažíváme velké blaho. Máme dojem, že tento vztah vznikl na zakázku přímo v nebi - konečně jsme našli člověka, který uspokojí všechny naše potřeby! A pokud to neudělá, usoudíme, že tento vztah pochází z pekla.
Jedním z největších omylů, jichž se dopouštíme, je přesvědčení, že náš partner je tu proto, aby se o nás staral, aby byl naším nejmilejším tatínečkem, naší zlatou maminkou. Očekávání, že by partner měl uspokojovat naše potřeby, však ve skutečnosti vztah brzdí, protože ať už partner naše potřeby naplňuje či nikoliv, začneme obviňovat partnera pokaždé, když je nám mizerně. Vždycky, když není nějaká naše potřeba uspokojena, domníváme se, že partner se musí obětovat, aby se o nás postaral. Náš partner nemůže nikdy zvítězit. Ale to není smyslem vztahu.
Smyslem vztahu je štěstí a štěstí se nerodí z toho, že by náš partner měl uspokojovat naše potřeby. Štěstí pramení z naší schopnosti navázat kontakt, dávat a přijímat a překlenovat rozdíly ta, aby v našem vztahu vznikl soulad dávající vznik novému stupni důvěry.

* * *

Jestli máš pocit, že nejsi šťastný, zkus se dnes podívat na svůj postoj k partnerovi. Pokud se ti zdá, že partner je tu od toho, aby uspokojoval tvoje potřeby, najdi v sobě ochotu tento názor změnit. Buď ochoten pochopit, že tvůj partner je tady, aby tvořil spolu s tebou, abyste spolu navazovali kontakt, komunikovali, abyste společně, ruku v ruce, kráčeli vpřed a léčili se, dokud nezačnete být zcela šťastní.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

78. Projevujte své city tvůrčím způsobem

19. prosince 2010 v 9:03 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vaše city jsou čistá energie, jako sluneční paprsky. Také touží se projevit a rozprostřít. Potlačované pocity vytvářejí fyzické stavy, jako je únava, podrážděnost a závislost. Proto se dnes se svými pocity spřátelte. Ctěte je všechny, i ty, které vám vadí, a uvědomte si, že každý z nich má Božský důvod své existence. Pokud se všemi svými pocity a city soucítíte a respektujete je, můžete čerpat z jejich síly.
Vaše pocity a city potřebují být stejně jako všechny energie vyjádřeny, jinak ve vás budou nekontrolovaně vřít jako páry pod pokličkou a jídlo, které vaříte, se rozvaří.
Vyneste tvůrčím způsobem na světlo, co máte na srdci. Způsob, jak to uděláte, je až na druhém místě. Na prvním místě je čin samotný. Jde jen o to, aby vám přinesl radost. Vaše emoce budou velmi silně reagovat na tvořivou formu, jejímž prostřednictvím se chtějí vyjádřit, a možností máte nepřeberné množství. Můžete zkusit fotografovat, vyrábět bižuterii, barvit látky, něco šít nebo psát či zpívat, můžete hrát na nějaký hudební nástroj, můžete se začít učit břišnímu tanci nebo aranžovat květiny nebo můžete zvolit malování či kreslení, háčkování nebo pletení či výrobu barevného mozaikového skla, můžete jít na kurz pro vizážisty nebo se naučit paličkovat krajku. Můžete prostě dělat, cokoli vás napadne.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vyjadřuji své pocity tvůrčím způsobem. Dovoluji si hrát a dobře se přitom bavit. Díky tomu, že s radostí tvořím a odpočívám, cítím neustálý příliv nových sil a jsem svěží.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Odpuštění není nic, co bych uváděl do pohybu já - ono samo se děje mým prostřednictvím

18. prosince 2010 v 13:32 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Odpuštění je volba, žádost, abychom sehráli svou úlohu a osvobodili sebe, osvobodili situaci a osvobodili i lidi kolem sebe. Není to nic, co bychom uváděli sami do pohybu. Jedná se o volbu, jež dovoluje, aby se naším prostřednictvím udála milost směřující ke změně situace.
V situacích, kdy se zdá, že se nám věci zcela vymkly a ocitli jsme se ve slepé uličce, nebo kdy necítíme nic než čirou bolest a zoufalství, zkusme požádat svou Vyšší moc, aby vyvolala odpuštění - to nám pomůže přenést se přes vlastní neochotu a strach, což umožní Vyšší moci, aby veškerou práci vykonala za nás.

* * *

Dnes se ráno, odpoledne a večer na chvíli posaď a vyber si jednu situaci, která ti připadá vleklá a naprosto neřešitelná. Pět minut o ní hloubej a pak požádej Vyšší moc o odpuštění a pomoc, které se prostřednictvím tebe uvedou do pohybu, aby situaci vyřešily.
Dnešek je dnem tvého osvobození. Nech sebou proudit požehnané odpuštění! Toto požehnání tě osvobozuje a pomáhá ti pochopit, že díky milosti tvé Vyšší moci je možné všechno.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

Díky odpuštění se mění způsob vnímání

17. prosince 2010 v 9:22 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Krása odpuštění tkví v tom, že nás vysvobozuje ze vzorců, v nichž jsme uvázli. Vysvobozuje nás z role oběti a ze situací, které se nám nezamlouvají. Díky odpuštění se mění náš způsob vnímání. Když vidíme určitou situaci jinak, věci jsou pro nás opravdu jiné. Veškeré léčení v podstatě spočívá v tom, že dojde ke změně našeho vnímání, takže věci vidíme v novém světle. Odpuštění nám umožňuje žít způsobem, který nás nad danou situaci povznese, a proto se tato situace mění.
Někteří lidé mají strach, že odpuštění je vmanipuluje do pozice oběti, kde budou i nadále zneužíváni. To ovšem není pravda, protože odpuštění ve skutečnosti posune jejich vztahový vzorec a promění nás, i náš protějšek. Každá oblast, kde se cítíme jako ve slepé uličce, nebo prostor, v němž nás někdo znepokojuje, je místem volajícím po odpuštění. Všechny trampoty, pokušení neshody a námaja, jejichž prostřednictvím před něčím uhýbáme, vznikají, protože se bojíme něco změnit. Pod příkrovem viny se skrývá místo plné strachu, a jelikož jsme v něm uvázli a máme špatný pocit, neuznáváme, že odpuštění by nám přineslo uzdravení a změnu. Ale vinu a strach nám pomůže překonat právě odpuštění.

* * *

Dnes se podívej na svůj život. Podívej se, v jakém ohledu prožíváš nedostatek, a na to, kde zakoušíš konflikty: právě zde leží místa, kde jsi uvázl a bojíš se pohnout kupředu. Prozkoumej všechny choroby či zranění, které tě postihly, protože v nich se skrývá situace, v níž ses rozhodl někomu neodpustit. A nyní chvilku uvažuj o tom, jaká je to nemoc. Měj na paměti, že veškeré problémy jsou problémy se vztahy, takže každá situace, která zdánlivě souvisí s něčím jiným, se nakonec vrátí do interpersonální roviny.
Každou hodinu dnes trénuj odpuštění v určité oblasti, ať už souvisí s nějakou osobou či situací. Říkej si: "Za těchto okolností ti odpouštím (zde dotyčnou osobu jmenuj), takže jsem svobodný. Za těchto okolností odpouštím (jmenuj konkrétní situaci), takže jsem svobodný." Pokud tato slova proneseš v okamžiku ryzí upřímnosti, mohou tě osvobodit. Určitě ti stojí za to vynaložit na toto cvičení trochu času!

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

77. Ceňte si sebe

17. prosince 2010 v 9:10 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jste zářivým klenotem v koruně nebeských stvoření a vaše světlo mezi námi jasně září. My andělé nad vámi bdíme s velkou láskou a cítíme k vám velký obdiv a úctu. Je pro nás přirozené, chtít pro vás jen to nejlepší.
Někdy vás pozorujeme, jak činíte rozhodnutí, která nejsou ničím jiným než ústupky, protože věříte, že si nezasloužíte nic lepšího. Bojíte se, že když se vám dostane něčeho dobrého, připravíte o to někoho jiného, nebo dokonce sebe. Drazí, věřte nám, když vám říkáme, že tak, jak dáváte sobě, dáváte i druhým. Vy a všechny lidské bytosti sdílíte jednoho ducha, jeden dech a jedinou pravdu. Je nemožné oddělit to, co děláte sami pro sebe, od toho, co děláte pro ostatní. Bylo by to totéž, jako by se strom snažil dopravit výživu jen některým svým listům. To je samozřejmě nemožné, ale přesně o to se pokoušíte, když sebe stavíte na poslední místo.
Starejte se o sebe tak, jako se staráte o svou rodinu, přátele a ostatní. Važte si sebe samých a uvědomujte si přitom, že je to současně prostředek, jak se na Zemi postarat o všechny. Ctěte se, a tím prospějete také ostatním.
Čím více dáváte, tím více pociťujete velkou lásku. A láska je klíčem ke štěstí a vnitřnímu míru. Neznamená to, že byste si mysleli: Jsem lepší než ostatní, ale spíše: Miluji to, co vnímám ve svém nitru i v nitru ostatních. Budete-li si projevovat lásku, budete tak šířit radostnou jiskru stvoření ku prospěchu všech.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vnímám svou hodnotu, protože vím, že Bůh mě stvořil jako dokonalou bytost, uvnitř i navenek. Čím více si uvědomuji svou pravou Božskou dokonalost, tím více umím milovat a tím více zase mohu pečovat o druhé a přispívat k jejich uzdravení.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

76. Představujte si, že se vaše přání již plní!

17. prosince 2010 v 8:41 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.
Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.
Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsiby podporuje.

* * *

Myšlenka pro tento den
Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Každé chování, které není láskou, je voláním po lásce

15. prosince 2010 v 21:28 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Uvědomuj si, jak různě se lidé ve tvém okolí chovají. Jaké způsoby chování jsou láskyplné? Jaké nikoliv? Takové chování, které není plné lásky, je ve skutečnosti voláním po lásce. Pokud se jedná o útok vedený konkrétně na nás, je to volání po naší lásce. Jsme-li ochotni reagovat na takové chování nikoliv obranou vlastní osoby, ale tím, že k útočníkovi přistoupíme a dáme mu něco ze sebe, získáme spojence. Ten, kdo na nás útočí, nám bude v budoucnu velmi oddaný v časech dobrých i zlých. Avšak právě v této chvíli potřebuje naši lásku.
Někteří lidé uvázli v chladu, kdežto jiní jsou pořád připraveni k útoku. Je třeba, abychom si pamatovali, jak to vypadá, když jsme v nouzi, a věděli, jak volat o pomoc, když ze sebe nedokážeme vypravit ani slovo. Stejně tak volají o pomoc i ti, kteří na nás právě útočí - dovolávají se naší lásky. Pokud se kolem sebe rozhlédneme, uvidíme, na koho bychom měli reagovat, ke komu máme přijít blíž a komu máme pomoci.

* * *

Dnes se zamysli nad člověkem, který na tebe po většinu tvého života útočí. Představ si, že je tu s tebou a že k němu místo odpovědi přistupuješ blíž, protože si uvědomuješ, že jeho útok je voláním právě po tvé pomoci. Jakou pomoc od tebe potřebuje? Jak bys mu mohl být užitečný? Sleduj, co v tobě vyvolává tuto reakci. Chce se ti tomu člověku zavolat? Napsat mu? Něco mu darovat? Hovořit s ním?
Díky tomu, že této osobě pomáháš, zjistíš, že právě ona bude reagovat na tebe, a pokud ne hned teď, tak určitě v budoucnosti. A jestliže ti tento člověk nepomůže přímo, bude to zprostředkovaně skrze odraz té části tvé mysli, kterou dotyčný představuje, takže tím, že mu pomáháš, pomůžeš i sám sobě.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to láska; Chuck Spezzano

75. Naslouchejte moudrosti svého těla

15. prosince 2010 v 21:14 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Na chvíli se zastavte a všímejte si pocitů svého těla. Pozorujte jednotlivé části svého těla, zaměřte se na ty, které jsou uvolněné, a pak na ty, které trpí napětím. Zůstaňte přitom vnitřně tiší a soustředění. Pak se zhluboka nadechněte a představte si, že vaše plíce se naplňují uzdravujícím světlem. Při výdechu nasměrujte svou energii a dech do míst, kde ve svém těle vnímáte napětí.
Prociťujte, jak se vaše svaly uvolňují, jak jim posíláte lásku a věnujete jim svou pozornost, a požádejte je, ať vám řeknou, proč byly stažené. Jejich odpověď velmi pravděpodobně odhalí nějaké skryté strachy, kterými je třeba se zabývat. Buďte jejich důvěrným přítelem. Naslouchejte svému tělu se soucitem. Ujistěte své tělesné já, že je v bezpečí a pod ochranou, a přemýšlejte nad tím, co jste díky jeho sdělením pochopili.
Vaše tělo je v mnoha ohledech velmi moudré a upřímné - vždycky vám řekne pravdu. Chcete něco změnit ve svých plánech pro dnešní den na základě toho, co jste zjistili? Potřebujete další pomoc od jiných lidí nebo od nás andělů?
Buďte dnes se svým tělem pravidelně v kontaktu. Veďte tichý rozhovor s každou částí svého těla, která si žádá vaši pozornost. Naslouchejte jeho sdělením a učiňte na základě jeho sdělení potřebné kroky. Tak už vás nebude vaše tělo muset na věci upozorňovat napětím nebo bolestí, ale namísto toho s vámi bude harmonicky spolupracovat.

* * *

Myšlenka pro tento den
Naslouchám moudrosti, o niž se se mnou dělí mé fyzické tělo. Ztišuji svou mysl a žádám své tělo, ať ke mně promlouvá, a naslouchám mu. Chápu, proč mé tělo reaguje určitým způsobem. Soucítím s jeho pocity a s láskou činím všechno, co mi pomáhá a prospívá.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Důvěrnost dokáže vyléčit cokoliv

15. prosince 2010 v 18:55 | Ariella |  Jestli to bolí, není to láska
Ať už nás ve vztahu postihne cokoliv, ať už cokoliv vyvolá otázky, pochybnosti či bolest, ať už tkví jádro problému kdekoliv, odpovědi se nám dostane, když se upřímně přikloníme k partnerovi. Spojení s partnerem a poznání nového stupně spojitosti je vlastně lékem na všechno. Dokáže vyléčit všechno, co se někdy do vztahu vloudí: chlad, pochyby, nudu, strach, prázdnotu, pocit, že jsme bezcenní. Vykročíme-li vstříc partnerovi, neznamená to, že se vzdáváme vlastní pozice či vlastních hodnot. Značí to prostě, že ke svému partnerovi vykročíme s láskou.

* * *

Dnes si udělej čas a představ si, jak vypadá problém, který mezi sebou s partnerem máte. A nyní si představuj, jak děláš krok směrem k partnerovi, vnímej, jak se k němu blížíš stále víc. Až už se vzájemně skoro dotýkáte, udělej další krůček a překroč tak problémy, chlad, pochyby i strach - došel jsi k partnerovi.
Jestli máš s někým konflikt nebo cítíš, že ses mu vzdálil, přibliž se k němu. Můžeš to udělat buď fyzicky, anebo mu napiš třeba dopis. Poděl se s ním o pravdu o svých vlastních pocitech, nesnaž se partnera měnit, ale řekni mu: "Nedovolím, aby se toto vloudilo mezi nás. Chci to s tebou sdílet. Víc než daného problému si vážím tohoto pohybu vpřed - a vážím si tebe."
Nenech se ničím zastavit. Nejvíc ze všeho záleží na lásce. Nepodváděj sám sebe. Toto spojení ti bude ku prospěchu: dotyčný člověk se stane tvým spojencem, partnerem, kamarádem, milovaným a nakonec i tím, kdo tě zachrání.

* * *

- z knihy Jestli to bolí, není to Láska; Chuck Spezzano
vložila: Magda