Listopad 2010

65. Zpívejte

29. listopadu 2010 v 17:57 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Hudba ve vašem nitru touží po svobodě. Vaší vnitřní medlodii je jedno, zda zpíváte falešně nebo jestli zapomínáte slova. Jde jí o to, aby se mohla nahlas projevit, aby se mohla vznášet ve vzduchu a spojit se s ostatními notami ve vesmíru.
Píseň vám umožňuje vyjádřit hluboké emoce, které už se nedají pouze popsat slovy. I když se za své pěvecké schopnosti snad stydíte, dovolte si dnes zpívat. Zpívejte si při poslechu reprodukované hudby anebo zpívejte bez doprovodu. Broukejte si ve sprše, se svými přáteli nebo sami pro sebe, forma není podstatná. Co je podstatné, je skutečnost, že se budete vyjadřovat pomocí hudby.
Berte to jako jogínské cvičení pro vaši duši, jako možnost rozšířit své horizonty a jako projev svého nejniternějšího ducha. Všimněte si, že melodie, které vás přitahují, stejně jako slova a pocity hudbou ztvárněné, obsahují sdělení určená vám.
My andělé vám děkujeme za to, že jste hudbou přispěli k pozitivnímu naladění světa.

* * *

Myšlenka pro tento den
Zpívám pro radost. Přestávám se posuzovat a dopřávám si svobodu a radost. Vysílám do světa svůj dech na křídlech svých melodií.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

64. Uznejte génia, který se ve vás skrývá

29. listopadu 2010 v 17:31 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Máte v sobě génia - moudré a vědoucí já, které se rádo učí něčemu novému a vyučuje druhé a které se raduje z intelektuálních podnětů. Dnes se zaměřte na péči o tuto bytost, jež se ve vás tají.
Dejte si dnes za úkol naučit se něco nového, jako například nové slovo, dovednost, písničku nebo nějakou techniku. Pogratulujte si k této zkušenosti, vnímejte radost, kterou má génius skrytý ve vás, a uvědomte si, že nositeli této geniality jste vy!

* * *

Myšlenka pro tento den
Vyznačuji se chytrostí a moudrostí, protože mám v sobě génia. Důvěřuji své moudrosti a těší mě učit se všemu novému.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

63. Užijte si Den lásky

29. listopadu 2010 v 17:28 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Dnes je Den lásky! Dnešní den jsme my andělé zasvětili právě tomuto citu. Abyste tuto příležitost náležitě oslavili, soustřeďte se dnes na to, že budete láskyplní. Všímejte si, když vám někdo projeví náklonnost, řekněte svým přátelům a své rodině, že je máte rádi, a buďte laskaví k sobě i k druhým.
Všímejte si mnoha forem, jejichž prostřednictvím se láska projevuje, vnímejte různé její odstíny a podoby. Vychutnejte si tuto oslavu a uvědomte si, že hrajete důležitou roli v tom, aby se každý den stal dnem lásky.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dopřávám si pocit lásky a s lehkostí ji projevuji druhým. Chovám se k sobě s láskou a tuto energii vnímám všude kolem sebe. Čím více ji vnímám, tím více jí ke mně přichází.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

62. Dopřejte čas svým prioritám

29. listopadu 2010 v 17:25 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Máte sny, aktivity a vztahy, které pro vás hodně znamenají. Mají pro vás velký význam, a když na ně myslíte, cítíte se dobře, protože představují vaše priority. Když se jim věnujete, nejenže máte radostnější náladu, ale díváte se pozitivněji i na sebe. Věnovat se tomu, čeho si ceníte, znamená pečovat o sebe.
Ačkoli se vám to může jevit právě naopak, jste to vy, kdo je pánem vašeho rozvrhu. Můžete se věnovat čemukoli, pro co se rozhodnete, a my andělé vás budeme chránit před vyrušením a pomůžeme vám, abyste dostáli i svým povinnostem.
Přiznejte si všechny své strachy a obavy, které způsobují, že váháte. Uvědomte si také, že tyto emoce jsou zcela přirozené a normální a představují pouze překážku bránící štěstí, nic jiného. Láskyplně se svým starostem zasmějte, a pak se začněte věnovat svým snům.
I když tím, co je pro vás důležité, strávíte jen chvíli, zlepší se vám nálada a sebeúcta a budete mít také víc energie. Věnovat se svým prioritám se pak stane zdravým novým návykem, který si postupně osvojíte. Mějte proto se sebou trpělivost, když občas svým prioritám zapomenete věnovat svou plnou pozornost.

* * *

Myšlenka pro tento den
Věnuji čas svým prioritám. Odkládám všechno stranou a zabývám se tím, co je pro mě nejdůležitější. Malými krůčky postupuji směrem ke splnění největších tužeb svého srdce.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

61. Protáhněte se

29. listopadu 2010 v 17:17 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Dnes spolu budeme pracovat na tom, abyste se pořádně protáhli, a tím se otevřeli příjemným informacím, pocitům a aktivitám. Budeme se soustředit na protahování vašeho těla v pravidelných intervalech, ale také na "protahování" vaší představivosti!
Protáhnete-li se, dosáhnete dál, což je pobídkou k tomu, abyste dosáhli nových úrovní jak ve zkušenostech, tak co se týká energií. Protahování také naruší vaši každodenní rutinu, a pomůže vám tak dospět k neotřelým nápadům.
Dnešní den je tedy určen k tomu, abyste dopřáli své představivosti více prostoru a dívali se na obvyklé situace neobvyklým způsobem. Vymyslete si nový způsob, jak se obléknout, jak pracovat, jak jednat s lidmi. Dopřejte své představivosti volné pole působnosti a protahujte své tělo i mysl s co největší radostí.

* * *

Myšlenka pro tento den
Natahuji se po nových možnostech. Líbí se mi protahovat se novými způsoby.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

60. Modlete se

29. listopadu 2010 v 17:14 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Modlitba znamená rozmlouvat s Božstvím prostřednictvím dialogu. Je to způsob, jak můžete duchovnímu světu říci o svých nadějích, snech a přáních, s nimiž vám my andělé moc rádi pomáháme. Nemusíte nám říkat, po čem toužíte, protože je to zjevné všem, kdo jsou na vás napojeni. Nicméně, Boží zákon přikazuje, že nám musíte dát znamení, že chcete, abychom k vám přišli a že si přejete naši pomoc. Čekáme pouze na váš pokyn.
Modlitba vám pomůže vyčistit nitro v obdobích zmatku a nerozhodnosti. Jde o proces upřímné sebereflexe, během kterého nepoužíváte své obvyklé obranné mechanismy a připouštíte si své nejhlubší city a touhy.
Ačkoli my už vaše skutečné touhy známe, modlitba je způsob, jehož pomocí zvláště vaše vyšší já komunikuje s Bohem a prožívá přitom hluboký pocit přijetí.
To vám dovolí vynést vaše stíny na světlo, kde zjistíte, že se není čeho bát.
Modlitba je forma odevzdání se, požádání o pomoc a připravenosti přijmout pomoc. Tento stav otevřenosti umožňuje, aby do vašeho vědomí mohlo proudit Velké světlo, a tím se vaše myšlení a city pozvedly do vyšších úrovní.

* * *

Myšlenka pro tento den
Modlím se za otevřenost svého srdce, tak aby bylo schopno přijímat. Žádám o pomoc, vedení a rady. Hovořím s Bohem o svých nejniternějších úzkostech, touhách a emocích.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

59. Meditujte

29. listopadu 2010 v 17:03 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Přistupujte k meditaci uvolněně a berte ji jako radostný únik. Přirozeně ji praktikujete v okamžicích, kdy se oddáváte dennímu snění nebo se nacházíte ve stavu jasného vědomí. Nedělejte si starosti s pravidly, aby se z meditace nestala dřina. Namísto toho dejte své mysli a svému tělu prostor, aby se zklidnily - to je meditace. Je to doba, kdy se vaše mysl zcela spojí s vaším nebeským domovem. Představte si to, jako když auto tankuje benzín - podobně k vám přichází energie, nápady a klid.
Existuje nepřeberné množství způsobů, jak zklidnit mysl, a jak jsme se právě zmínili, neměli byste se zatěžovat tím, zda vaše metoda je ta správná. Skutečnost, že meditujete, je mnohem důležitější, než jak to děláte. Jedním ze způsobů je zavřít oči a zhluboka dýchat nebo si sednout před oltář či odpočívat venku v přírodě.
Existuje důvod, proč mají slova meditovat a medikovat shodný slovní kořen, protože obě představují přístup ke zdraví. Meditace je vaším bezplatným a přenosným uzdravujícím prostředkem, jehož jedinými vedlejšími účinky jsou vnitřní mír a omlazení. Přistupujte k ní jako k lahodnému jídlu, protože meditace je skutečnou duchovní hostinou. Oddávejte se dnes chvílím klidu, a posilněte tak svá přání a možnost naplnění svých potřeb.

* * *

Myšlenka pro tento den
Medituji tak, jak mi to připadá nejpřirozenější a nejpříjemnější. Uvolňuji se a zcela se propojuji s Duchem. Dopřávám si svobodu ke zklidnění své mysli a k naslouchání.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

58. Dejte své představivosti volnost

24. listopadu 2010 v 21:59 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vnitřní svět vaší představivosti je jako průzračné hluboké jezero napájené vašimi emocemi, fyzickými pocity, zážitky a myšlenkami. Tady se setkávají všechny vaše reakce.
Možná jste slyšeli pohrdavé názory na představivost, které ji nazývaly "bezcennou" nebo "mimo realitu". Ale představivost je vaše centrála, která zajišťuje vaše spojení s Bohem a která vám dovoluje, abyste se vydali na daleké cesty oproštěné od fyzických smyslů a objevovali jiné sféry. Vaše představivost je schopna sloučit na první pohled neslučitelné a nelogické a vytvořit z těchto prvků něco nového.
Neobávejte se, že výlety prostřednictvím vaší představivosti by vás mohly svést z pravé cesty, protože skutečná představivost k vám přilétá na křídlech andělů. Je dětsky čistá v tom nejlepším smyslu slova. Také je nezkrocená a bez hranic, a i když se snažíte své tvůrčí já potlačit, působí neustále, a to jak během snění, tak také ve chvílích poklidného přemítání.
Dovolte svým fantaziím, aby se bez zábran rozběhly, a pozorujte jejich úžasné kreace. Nejsou ničím jiným než dary od Ducha, které mentálně vznikají a pak zrají, aby se narodily do materiální reality. Když zbavíte svou představivost pout, osvobodíte tím i sebe. Pak budete schopni žít bez jakýchkoli omezení a budete se vznášet.

* * *

Myšlenka pro tento den
Dávám své představivosti naprostou svobodu. S odvahou pozoruji všechny své tvůrčí vize, myšlenky a pocity a pečuji o ně s láskou. Cítím, jak mě Duch na všech úrovních podporuje.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

57. Uvědomte si, že už jste vyhráli

24. listopadu 2010 v 21:52 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli!
Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte - spolu s vděčností - a stane se tak.
Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím více ji budete žít.

* * *

Myšlenka pro tento den
Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa dávají. Cítím se v každém ohledu bohatý. Zasloužím si vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní. Snadno sbírám své odměny.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

56. Vzdejte se svých starostí

24. listopadu 2010 v 21:49 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vaše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až  se tak stane, všimněte si, jak se cítíte lehce.
My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.
Místo abyste se starostmi a obavami, které vám zatemňují mysl, bojovali, odevzdejte je nám. Nikdy nemůžeme jít proti vaší vůli. S vámi tvoříme tým - máte nás neustále po svém boku. Můžeme vám pomoci, abyste naplňovali své nejvyšší ideály.
Ať je tento den tím posledním, kdy jste zbytečně cítili tíhu svých břemen a měli pocit, že jste na ně sami. Dovolte nám, abychom je z vašich beder sňali a pozvedli vaši mysl a srdce ke světlu.

* * *

Myšlenka pro tento den
Vzdávám se svých starostí, protože chápu, že harmonie povstává z lásky, a nikoliv z obav a starostí. Odkládám svá břemena a cítím se lehce. Dovoluji Bohu a andělům, aby jemně a láskyplně odnesli všechny mé starosti. Cítím v sobě vyrovnanost a mír.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

Prázdno vám skýtá pestrou volbu a nové možnosti

23. listopadu 2010 v 18:23 | Ariella |  K zamyšlení
Vaše spojení s vaším vyšším já poroste a vy si budete přitahovat mnoho nových příležitostí odpovídajících vašim vyšším vibracím. Každé rozhodnutí učiněné ve stavu prázdna bude mít hluboké následky, protože jste na křižovatce mnoha možných budoucností. Nechte odejít všechny své předešlé myšlenky a předsudky a objevujte širokou škálu svých nových možností volby.
Najděte si čas na fantazírování a denní snění. Možná si všimnete, že často myslíte na budoucnost nebo na to, jak změnit běh věcí. I když zatím nevidíte konkrétní cestu, jak si vytvořit život, který chcete, představujte si dál svůj ideální život. Vaše vize vytvářejí budoucnost a vy si k sobě přitáhnete okolnosti, které vám pomohou vaše vize vyplnit.

Se zvyšováním svých vibrací se budete ve stavu prázdna pravděpodobně ocitat stále častěji. Stavy prázdna můžete zažívat jen v jedné oblasti života, zatímco ostatním se vyhne. Například vaše zaměstnání může být celkem stabilní a jisté, zatímco nějaký váš vztah prochází převratnou změnou.
Procházíte-li stavem prázdna v jakékoliv oblasti svého života, nebuďte na sebe přísní a mějte se rádi. Nedělejte si starosti, i když se před vámi ještě neobjevil žádný směr, kterým byste se mohli vydat. Uvědomte si, že rychle zvyšujete své vibrace, děláte hodně vnitřní práce a otevíráte své srdce větší lásce k sobě samotným. Tak si budete postupně tvořit nové, lepší životní okolnosti a podmínky. Milujte a přijímejte však i svou současnou situaci, neboť milovat stav, kde jsem, znamená dosáhnout rychleji své nové vize.

Ve stavu prázdna dojde vždycky k bodu zvratu. Nadejde chvíle, kdy se rozezní hluboká vnitřní melodie. Je to melodie sounáležitosti, silnější vůle, melodie rozhodnutí, které vás povede novým směrem. Nastane chvíle, kdy dojde k přerodu, kdy si jasněji uvědomíte, co chcete. Vaše sebeláska se zvětší a vy budete uvnitř vědět, že jste připravení začít vytvářet to, čeho chcete dosáhnout.
Zpočátku si můžete být tohoto nového rozhodnutí vědomi jen mlhavě, stejně jako způsobu, jakým ho prosadit. Podnikněte první kroky, které se před vámi otevřou, a ty další se objeví. Tehdy opustíte prázdno - období vhledů a otevírání nových možností - a vstoupíte do stadia realizování těchto svých vhledů v praxi. Teď jste jako pták, který nalezl vyšší vzdušné proudění, letíte v něm a objevujete, kam vás zanese.

Jako muž, který se musel přestěhovat, protože dům, který si pronajímal, se měl prodávat. Nic takového neplánoval, a tak byl z toho rozčarován. K tomu si ještě jeho nejlepší přítel našel práci v jiném státě a odstěhoval se. Muž měl pocit, že se mu vše rozpadá pod rukama. Nevěděl, co dál, protože dopsal svou knihu, na které nějaký čas pracoval, a neviděl před sebou žádný další krok.
Rozhodl se nesoustředit se na nepříjemné pocity, které měl, a raději se zabýval vzniklou příležitostí vytvořit si něco lepšího. Začal se vzrušeně dívat na nejistotu jako na výzvu a využil toto období k tomu, aby si udělal jasno, co vlastně chce. Představoval si, že má ještě krásnější domov než dřív, a brzy opravdu objevil báječné bydlení. Začal potkávat nové lidi a navázal nových přátelství, která ho podporovala a stimulovala. Přestal se také trápit tím, jakou další knihu bude psát, až jednoho dne, když odpočíval, dostal náhlý nápad, o čem by teď mohl psát. Když opustil prázdno a ocitl se ve větší jistotě, začal žít životem, který byl na daleko vyšší úrovni a daleko více jej naplňoval než ten, kterým žil dříve.

K tomu, abyste mohli využívat příležitosti, které nabízí stav prázdna, nemusíte čekat, až bude něco z vašeho života odcházet. Kdykoliv máte vnitřní pocit, že věci kolem vás už neodpovídají tomu, kdo jste, kdykoliv chcete nastoupit nový směr, jednoduše se ztište a vstupte do světa pravděpodobných budoucností. Představujte si, jak žijete jinou možnou budoucnost. Snažte se myslet pozitivně a expanzivně. Naučte se milovat nejistotu a objímat nové.

Život v prázdnu může být stimulující výzvou a otevírat nové prostory

Nespěchejte s rozhodnutím jen proto, abyste měli vše opět pevně definované a jisté. Vesmír pracuje dokonalým způsobem a pokud se něco mění, jsou k tomu dobré důvody. Prázdno můžete opustit, až se rozhodnete, že jste připravení a že jste udělali všechny důležité vnitřní volby. Prázdno vám díky nedostatku strukturovanosti, menší jistotě a neznalosti konkrétních směrů pomáhá značně pokročit dopředu.
Až vyjdete z prázdna, budete mít chuť znovu se spojit s lidmi, možná v nové, prostornější rovině. Budete si jistější v tom, co chcete, a budete mít jasnější povědomí o smyslu svého života. Až opustíte prázdno a začnete uplatňovat své vhledy, uvidíte, jak se začínají projevovat pozitivní výsledky vaší vnitřní práce.
Milujte prázdno, protože ač se vám zdá, že se nic neděje, je to období zesílené vnitřní práce. V prázdnu máte příležitost vytvořit si novou, vyšší budoucnost. Doba nejistoty je také dobou nových možností. Využijte jich - jděte ke hvězdám! Představujte si, jak máte vše, po čem toužíte. Možná zjistíte, že se učíte stav prázdna dokonce milovat, protože vám dává příležitost k velkému skoku a k urychlení vašeho růstu.

Prázdno je stav přerodu a změny

21. listopadu 2010 v 20:43 | Ariella |  K zamyšlení
Na své cestě růstu budete zažívat stavy prázdna opakovaně. Když se přihlásí, můžete mít dojem, že váš život se rychle mění, něco nového je nablízku nebo že se vaše základy rozpadly a nemáte nic, čeho byste se mohli "chytit". Možná cítíte, že uvnitř se něco děje, ale ve svém životě zatím žádné změny nevidíte. Pro vaši osobnost to není příjemné rozpoložení, protože ta chce mít "své jisté".
Do prázdna vstupujete například mezi dvěma projekty, nebo když vaše poslední dítě právě opustilo domov, odešli jste ze zaměstnání a nevíte, co dál, nebo vás opustil někdo z vašich blízkých přátel, musíte se přestěhovat a podobně. Někdy máte pocit, že vstupujete do nového světa, kde se hraje jiná hra a vy ještě neznáte její pravidla.

Každé prázdno otevírá otázky srdce. Najednou si uvědomíte, že si kladete hluboké otázky typu: "Jak bych mohl/a více milovat a přijmout sebe sama? Rozdávám lásku? Kdo jsem? Mohu mít, co chci? Co bych ve svém životě nejraději dělala?"
Možná zjistíte, že se v tomto období své nejistoty chováte k druhým lidem jemněji a cítíte k nim větší lásku. Zvyšujete své vibrace a dosahujete za hranice svých starých zvyků a vzorů.

Ve stavu prázdna možná nebudete tolik toužit po společnosti jako jindy. Pokud jste žili vždycky v nějakém vztahu, může se stát, že se najednou ocitnete sami, bez hlavního vztahu. Nebo budete mít pocit, že se vzdalujete od svého partnera, přestože váš soucit a láska k němu či k ní vzroste. Ve stavu prázdna může klesnout i váš zájem o fyzický kontakt, který propojuje vaši auru s aurou druhého člověka. V období prázdna očišťujete svou auru od energie druhých lidí, což je součástí procesu zvyšování vašich vibrací.
Můžete mít také vnitřní pocit prázdnoty či osamění, přestože jste obklopeni lidmi. Možná budete chtít trávit více času o samotě. Potřeba být sám, popřípadě pocity osamění odrážejí vaši silnější touhu spojit se s vašim vyšším já. V hloubce své moudrosti víte, že kontakt s jinými lidmi vám nemůže nahradit spojení s vaším vyšším já. Ve chvílích prožitých o samotě poznáte lépe sami sebe. Je to příhodná doba k poznávání svých pocitů a myšlenek, k přemýšlení o tom, co dál se svým životem. S rostoucím poznáním a spřátelením se se sebou vaše pocity osamělosti zeslábnou.

Můžete se cítit zcela různě i po fyzické stránce - plní energie, nebo naopak ospalejší než obvykle. Spánek je příležitostí k vnitřní práci a vy ho můžete potřebovat více, abyste mohli strávit všechny probíhající vnitřní změny. Někteří lidé si dělají starosti, protože mají méně energie než jindy, a nedovedou si vysvětlit proč. Pokud nebudete respektovat svou potřebu odpočinout si, mohou vás postihovat lehčí nemoci, které vás přimějí ke klidu. Někdo si vytvoří bolesti v zádech nebo jiná tělesná zranění, kvůli kterým nemůže tolik pracovat, a tak má příležitost více odpočívat a přemýšlet.

V procesu zvyšování vibrací někdy procházíte také obdobím nejasnosti a zmatení. Prázdno je stav, kdy se nové ještě "neusadilo" a to staré zatím zcela neodešlo; obojí existuje vedle sebe. To může vyvolat zmatek, dokud si vše postupně neujasníte a nesrovnáte.
Vaše nálady mohou být nestálé. Můžete si připadat emotivnější než jindy, nebo s vámi naopak jen máloco pohne. Jelikož vaše vnitřní práce nabývá na intenzitě, cítí se odlišně i vaše mysl. Prázdno je období, kdy se učíte myslet novým způsobem. Může se vám zdát složitější myslet postaru. Někdy budete mít možná potíže myslet jasně, nebo zapomenete věci, které jste ještě včera věděli.
Napadne vás, jestli náhodou neztrácíte paměť. Hůře se budete rozhodovat nebo si vybírat, co chcete. Přitom ale budete zažívat momenty čisté mysli, kdy vámi budou proudit nové vhledy a ideje. Někdy si dokonce vzpomenete na dávno zapomenuté události z vaší minulosti.

Ve stavu prázdna můžete mít také jiné myšlenky než obvykle, jako byste se na věci dívali z jiného úhlu, jako byste si na svůj život posvítili a najednou uviděli všechno jinak, nově. Možná, že vše ve svém životě prozkoumáte a rozhodnete se, co si ponechat a čeho se zbavit. Můžete mít dokonce pocit, že se vám vše rozpadá pod rukama, nebo že věci, které jste považovali za jisté, už nefungují tak jako dřív. Jsou chvíle, kdy se pro vizi toho, kam se chcete dostat, budete muset vzdát něčeho, co jste vytvořili v minulosti.
Prázdno vám dává lekce o připoutanosti. Je to doba na zkoumání svých vztahů, citů, názorů a hodnot, kdy nahrazujete to, co vám už k ničemu není, něčím novým, co vám bude sloužit.

Cesta prázdnem

21. listopadu 2010 v 20:24 | Ariella |  K zamyšlení
Prázdnem budeme nazývat stav vědomí, do nějž můžete vstoupit a překročit své současné limity, opustit staré věci a posunout se na další stupeň růstu. V prázdnu za sebou zanecháváte známé struktury, zvyky, myšlenky, chování a názory, a jdete hluboko do sebe, abyste si vytvořili nové, které budou lépe odpovídat vašim vyšším vibracím. V tomto stavu můžete přijímat vhledy a udělat mnoho vnitřní práce. Prázdno může trvat minuty, hodiny, dny nebo dokonce měsíce.  Může vás potkávat na vaší duchovní cestě celkem často. Můžete je pociťovat na pozadí mysli i přes den, během jakékoliv činnosti, a rozhodnout se vstupovat do něj vědomě. Udělejte si z něj přítele, který vám pomůže růst ještě rychleji a s větší radostí.

Představte si ptáka, který - celý šťastný - letí do vzdušného víru. Podívá se vzhůru, uvidí tam vyšší proudění a chce se k němu připojit. Opustí tedy svou obvyklou cestu a vydá se vzhůru. Nicméně podmínky mezi těmito dvěma úrovněmi jsou nejisté. Možná narazí na turbulenci a nakrátko klesne o něco hloub, nebo přeletí výš a mine vybraný proud. V meziprostoru může být let také složitější, než je zvyklý. Pták se na cestě neznámem, když opustil svůj obvyklý proud, dozví velmi mnoho o sobě a o létání. Objevuje nové okolnosti, které mohou ovlivňovat jeho let. Nakonec najde hledanou rovnováhu a doletí do vyššího proudu. Jeho zkušenost se podobá té vaší, když procházíte stavem prázdna.

Prázdno nastupuje, když opustíte nějaký aspekt některého svého osobnostního já, který přestal odpovídat tomu, kým se stáváte. Vaše osobnost se zas o něco víc poddává vedení vašeho vyššího já. Je to zrození další části vašeho vyššího já do fyzické reality.

- z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman

Blackmore's Night - Castles and Dreams

21. listopadu 2010 v 10:47 | Ariella
Solitaire with a song in her heart
But what a sad song to sing
Turned her back on all that she knew
In the hopes of a golden ring...

And the rains came down
And the stars fell from the sky
Oh, how dark the night...
It always seems those Castles and Dreams
Fade with the morning light...

Such a sad story
That time loves to tell
Copper coins shine for the sun
From the floor of the wishing well

So the jewel of jeopardy
Shines with each dangerous step
So unsure of what we've become
What we have and what we have left...

And the rains came down
And the stars fell from the sky
Oh, how dark the night...
It always seems those Castles and Dreams
Fade with the morning light...55. Naslouchejte našim vzkazům

21. listopadu 2010 v 9:57 | Ariella |  Rady andělů na každý den
My andělé odpovídáme na všechny vaše otázky a reagujeme na všechny vaše modlitby. Obyčejně s vámi komunikujeme tiše pomocí energie, kterou vnímáte jako pocity. Pokud ale zjistíte, že naše sdělení nevnímáte, doručíme vám je jiným, méně éterickým způsobem.
Dnes s vámi budeme komunikovat  prostřednictvím fyzického světa. Všímejte si významu skrytého v tom, co vám lidé sdělují při rozhovoru, nebo v písních, které někde zaslechnete. To, že informace pocházejí od nás, poznáte podle toho, že vaše srdce bude s naším sdělením souznít.
Naše vzkazy k vám nese energie lásky a putuje z našeho srdce do vašeho. Důvěřujte těmto impulzům, které vás povzbuzují k tomu, abyste žili v lásce, protože to jsou naše poselství vám určená.

* * *

Myšlenka pro tento den
Všímám si láskyplných slov, která se vynořují v mé mysli nebo která slyším svým fyzickým sluchem. Důvěřuji jim, protože vím, že mí andělé mi posílají svá sdělení mnoha důmyslnými a tvůrčími způsoby.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

54. Změňte své každodenní návyky

21. listopadu 2010 v 9:49 | Ariella |  Rady andělů na každý den
I když je rutina uklidňující, může vás velice otupit vůči vnímání různorodosti života. Zvyky oslabují vnímavost vašich smyslů vůči všemu neobvyklému. Probuďte své vědomí a prožijte stav živoucí energie tím, že pravidelný běh svých činností nějak narušíte.
Všechno dnes tvůrčím způsobem pozměňte a bavte se při tom. Změňte svůj obvyklý rozvrh, své stravovací návyky a také způsob, jak věci děláte. Možná si budete připadat rozpačitě, když budete zkoušet něco nového, ale pocítíte také radost z toho, že objevujete nový způsob života. Pravděpodobně se k některým pohodlným návykům vrátíte, ale nejspíše si také ponecháte něco z toho, co jste vyzkoušeli dnes. Jinými slovy, díky tomu, že budete trochu experimentovat, možná objevíte úžasné nové možnosti, jak změnit svůj život.
Jedním z důvodů, proč je dovolená tak osvěžující, je, že během ní člověk objevuje nová místa, nová jídla, seznamuje se s novými lidmi a věnuje se aktivitám, které patří k volnému času. Podobnou energii však můžete vytvořit tím, že změníte některé věci teď hned.

* * *

Myšlenka pro tento den
Měním své každodenní návyky, tak aby můj den probíhal neobvyklým způsobem. Zkouším nové věci, díky nimž objevuji nové možnosti. Nechávám za sebou staré a těším se na nové.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

53. Zjednodušujte

21. listopadu 2010 v 9:43 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Jmenujte jednu věc, kterou byste ve vašem životě rádi změnili, aby nebyl tolik komplikovaný. Všimněte si první myšlenky, která vám přijde na mysl, a uvědomte si, že my andělé vám můžeme pomoci v tom, aby se vaše přání stalo skutečností. Můžete mít skutečně mnohem jednodušší život, a přesto dostát svým finančním povinnostem, zatímco si budete plnit svá přání.
Dnes se zaměřte na jednoduchost. V každé situaci si položte otázku, zda existuje jednodušší způsob, jak se k ní postavit. Zapomeňte na přesvědčení, že boj je nutnou součástí života, a otevřete náruč, abyste mohli začít dělat věci harmonickým způsobem. Pomůžeme vám tohoto cíle dosáhnout, pokud nás o to požádáte.

* * *

Myšlenka pro tento den
V jednoduchosti je síla. Nejlepší věci v životě jsou jednoduché. Proto se vzdávám všech zbytečných komplikací a propouštím je ze svého života - hned teď.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

52. Spojte se s anděly přírody

21. listopadu 2010 v 9:38 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Bytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují jako víly, elementálové a andělé přírody, a jsou stejně skuteční jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci růst a prospívat i vám.
Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a hravosti, který je pro vás přístupný prostřednictvím pobytu venku na čerstvém vzduchu mezi rostlinami nebo zvířaty, ať už domácími, nebo divokými. Protože tito duchové žijí na Zemi, jsou připraveni vám se soucitem naslouchat, ale také vám pomoci s materiálními záležitostmi. Rádi vám například pomohou se vším, co se týká lásky a financí.
Elementálové poznají, když má člověk upřímný zájem přírodě ulevit a třídí odpad, je laskavý ke zvířatům a podobně. Tyto činy vyvolávají přízeň u andělů přírody, a jakmile vás svou přízní obdaří, budete jí doslova zahrnuti.
Pobuďte dnes nějaký čas s těmito anděly. Umožnětě, aby se váš vztah s nimi dále prohluboval, podobně jako vaše vztahy s novými známými ze světa lidí. Časem se naučíte vzájemně si důvěřovat, pomáhat a milovat se. Až s elementály navážete bližší vztah, začnete s nimi sdílet jejich osvícený a magický pohled na svět, který představuje opravdu zdravý přístup k životu!

* * *

Myšlenka pro tento den
Spojuji se s anděly přírody. Těší mě trávit čas s rostlinami a zvířaty. V mysli vedu s elementály rozhovor, a dávám jim tak možnost, aby mě poznali. Všímám si pocitů ve svém srdci a těle, které mi potvrzují, že jsem skutečně ve spojení s těmito magickými a milujícími bytostmi. Děkuji jim za jejich přítomnost v mém životě a na této planetě.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

51. Pociťujte lásku andělů

21. listopadu 2010 v 9:30 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, vám posíláme lásku. Nalaďte se na svůj dech a na své tělo a všimněte si jemného dojetí, které pocítíte při každém vdechu. Vdechujete naši lásku, která prostupuje vaše tělo, aby vás zahřála, uvedla vše do rovnováhy a uzdravila vás.
Dnes vám budeme posílat tento pocit celý den. Pokud si přestanete naši přítomnost uvědomovat, nevadí. Stačí, když si vzpomenete, že jsme s vámi, ve chvíli, kdy budete potřebovat podporu nebo ujištění.
Každý váš nádech je prostoupen naší láskou... prociťujte ji.

* * *

Myšlenka pro tento den
Uvědomuji si láskyplné pocity ve svém nitru. Zhluboka se nadechuji a cítím milující přítomnost svých andělů. Často na ně myslím a dovoluji si pociťovat štěstí a radost.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue

50. Spojte se s archandělem Arielem

20. listopadu 2010 v 9:10 | Ariella |  Rady andělů na každý den
Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.
Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.
Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svýchsnů.

* * *

Myšlenka pro tento den
Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue